Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMÁCÍ NÁSILÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OBCHOD S LIDMI. DOMÁCÍ NÁSILÍ fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami domácí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMÁCÍ NÁSILÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OBCHOD S LIDMI. DOMÁCÍ NÁSILÍ fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami domácí."— Transkript prezentace:

1 DOMÁCÍ NÁSILÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OBCHOD S LIDMI

2 DOMÁCÍ NÁSILÍ fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami domácí násilí na  ženě  dítěti  starších osobách  na muži

3 SPECIFIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ násilí beze svědků násilí mezi blízkými osobami pachatel většinou neopouští místo činu začíná pozvolna, nenápadně a má stupňující se tendenci nedochází k němu neustále – cyklus oběť se často není schopna bránit

4 TYPY DOMÁCÍHO NÁSILÍ fyzické násilí psychické násilí sociální izolace ekonomická kontrola sexuální násilí

5 SEXUÁLNÍ NÁSILÍ sexuální násilí je v manželství velmi častou formou domácího násilí  vyšší pravděpodobnost, že budou napadeni mají ženy, jež již nějakou formu násilí ve svém vztahu zažily – opakování chyby při hledání nového vztahu  více než polovina osob, jež se stala obětí znásilnění v manželství tvrdí, že byla znásilněna více než jedenkrát  ženy, jež byly znásilněny svým intimním partnerem, prožívají útok stejně jako ženy jež byly znásilněny neznámou osobou. oběti tyto činy často nehlásí mají strach, trpí hanbou  i když jejich zranění bývají vážnějšího rázu, zřídka kdy vyhledávají lékařskou pomoc

6 SEXUÁLNÍ NÁSILÍ zneužívání znásilnění nucení k prostituci

7 SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ sexuální násilí na dětech vztah mezi obětí a agresorem:  příbuzenský má rodinné zázemí starší předešlé delikty  neznají se nemá rodinné zázemí mladší předešlé delikty

8 PEDOFILIE sexuální preference dětí, obvykle prepubertálního nebo časného pubertálního věku pedofilie je zřídka zjištěna u žen sociálně se neschvalují styky mezi dospělými a pohlavně nedospělými adolescenty muži, kteří si sice zachovávají preferenci pro dospělé sexuální partnery, ale protože jsou chronicky frustrováni při dosahování vhodných kontaktů, obvykle se obracejí na děti jako na náhradní objekty

9 ZNÁSILNĚNÍ znásilnění je trestný čin spočívající v násilném vynucení si pohlavního styku či jiné sexuální aktivity je stále však považováno za společenské stigma pro ženu a její rodinu oběť je často mnohem více obviňována než útočník  strach a stud oběti společně s nedůvěrou různých institucí často vedou k tomu, že znásilnění zůstává neoznámeno do roku 2001 bylo možno spáchat trestný čin znásilnění pouze na ženě a pouze v případě, že mělo charakter klasického pohlavního styku do roku 1950 se znásilnění označovalo souslovím násilné smilstvo (nezahrnovalo znásilnění manželky)

10 ZNÁSILNĚNÍ ženy  svým partnerem  cizím agresorem muži  mladí muži  muži v institucích ve vězení nejčastějším pachatelem – heterosexuální muž

11 ZNÁSILNĚNÍ využití síly důsledek posedlosti historie znásilnění  ve válečných konfliktech je znásilnění akceptováno  dnes platí Ženevská úmluva na ochranu obětí války oběť se chová jako návnada kulturní a právní zázemí

12 PROSTITUCE se souhlasem nucená  sociální exkluze  nemá kontrolu nad výběrem zákazníků  nemá kontrolu nad „výdělkem“  omezenost pohybu  psychická stigmatizace pocity viny, hanby

13 OBCHODOVÁNÍ S LIDMI spojen s ilegální migrací nedobrovolný  podvod  násilí  zneužití moci  únos v ČR jev, který se vyskytoval i před revolucí

14 OBCHODOVÁNÍ S LIDMI nucená prostituce nucené práce obchod se sňatky nucená služba v domácnostech, ošetřovatelství praktiky podobné otroctví nedobrovolné odjímání orgánů


Stáhnout ppt "DOMÁCÍ NÁSILÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OBCHOD S LIDMI. DOMÁCÍ NÁSILÍ fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami domácí."

Podobné prezentace


Reklamy Google