Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠIKANA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠIKANA."— Transkript prezentace:

1 ŠIKANA

2 DEFINICE ŠIKANY Dunovský, Dittrich, Matějček /1995/ definují šikanu jako: agresi, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině víceméně bezbranným, ať už pro fyzickou či jinou slabost, nebo nemožnosti účinné obrany. Pro šikanu je charakteristické opakování agrese vůči téže oběti Za šikanu považujeme: - ponižování - obtěžování - zneužívání - vydírání - fyzické bití a týrání - vysmívání apod.

3 STUPNĚ ŠIKANY Kolář uvádí pět základních stupňů šikany: 1. ostrakizování – patří sem mírnější, spíš psychické formy násilí vůči jedinci, který není ve třídě oblíbený, je černou ovcí, nebo stojí na okraji kolektivu 2. fyzická agrese a přitvrzování manipulace – začíná se používat fyzické násilí vůči oběti. Jedná se opakování bití, fackování, kopání…. 3. vytvoření jádra – tvoří ho agresoři a k nim se přidávají obdivovatelé. Tato skupina již spolupracuje, domlouvá se. Ubližování již není náhoda, je systematické a promyšlené

4 STUPNĚ ŠIKANY 4. většina přijímá normy agresora, či agresorů – i mírní žáci se začnou účastnit týrání obětí a chovat se krutě 5. totalita, neboli dokonalá šikana – agresoři ztratili poslední zbytek zábran a jejich chování bylo přijato všemi. Všichni se do týrání aktivně zapojují šikana se stává předmětem zábavy pro celou třídu. Třída se rozdělila na otrokáře a otroky. Oběti se nedokážou týrání bránit a snášet ho. Utíkají proto do nemoci, absence, záškoláctví, odcházejí ze školy. Výjimkou nejsou ani pokusy o sebevraždu a dokonané sebevraždy

5 JAKÝ JE AGRESOR? Má výraznou touhu být dominantní
Chce ovládat druhé a bezohledně se prosazovat Ubližování druhým je pro něj radost, pociťuje uspokojení nad bolestí a utrpením druhých Tito jedinci jsou mimořádně sobečtí a sebestřední Nepociťují pocity viny, trest vnímají jako křivdu Odmítají sami sebe vidět jako tyrany

6 JAKÁ JE OBĚŤ? Jedná se nejčastěji o jedince bojácné, snadno propadající panice Jsou málo sebevědomí a hodně sebekritičtí Bývají slabší než agresoři Může mít nějaký nedostatek – brýle, tělesnou vadu apod. Patří sem i žáci s vadou řeči, nebo děti ze sociálně znevýhodněného prostředí /majetková šikana/

7 ZHOUBNÉ ÚČINKY ŠIKANOVÁNÍ
Šikana je těžkou poruchou vztahů ve skupině Šikanování nepoznamenává pouze oběť, ale i ostatní zúčastněné Šikanování způsobuje psychické i fyzické utrpení a poškozuje duševní zdraví jedince. Může mít i celoživotní následky. U agresorů šikana prohlubuje jejich poruchu v oblasti citů, emocí a morálky Svědci šikany ztrácejí iluze o společnosti, vztahy k ostatním jsou deformovány

8 PREVENCE ŠIKANY Důležitá je informovanost dětí o problematice šikany
Podporovat odolnost dětí vůči šikaně, učit je strategie obrany Učit děti, aby se nebály o šikaně informovat dospělé Důležité je včas zachytit příznaky a zamezit rozvoji šikany Zvyšovat důvěru dětí vůči dospělým – učitelé, rodiče Šikana je trestný čin – agresor může být potrestán ústavní výchovou, nebo odnětím svobody

9 PŘÍBĚH ŠIKANOVANÉHO CHLAPCE…..

10 Zdroje informací a použitá literatura
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D.: Výchova ke zdraví, Grada 2009, 296 stran. Archiv ČT: pořad „ O dětském strachu a násilí“


Stáhnout ppt "ŠIKANA."

Podobné prezentace


Reklamy Google