Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠIKANA. DEFINICE ŠIKANY  Dunovský, Dittrich, Matějček /1995/ definují šikanu jako: agresi, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠIKANA. DEFINICE ŠIKANY  Dunovský, Dittrich, Matějček /1995/ definují šikanu jako: agresi, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině."— Transkript prezentace:

1 ŠIKANA

2 DEFINICE ŠIKANY  Dunovský, Dittrich, Matějček /1995/ definují šikanu jako: agresi, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině víceméně bezbranným, ať už pro fyzickou či jinou slabost, nebo nemožnosti účinné obrany.  Pro šikanu je charakteristické opakování agrese vůči téže oběti  Za šikanu považujeme:  - ponižování  - obtěžování  - zneužívání  - vydírání  - fyzické bití a týrání  - vysmívání apod.

3 STUPNĚ ŠIKANY  Kolář uvádí pět základních stupňů šikany:  1. ostrakizování – patří sem mírnější, spíš psychické formy násilí vůči jedinci, který není ve třídě oblíbený, je černou ovcí, nebo stojí na okraji kolektivu  2. fyzická agrese a přitvrzování manipulace – začíná se používat fyzické násilí vůči oběti. Jedná se opakování bití, fackování, kopání….  3. vytvoření jádra – tvoří ho agresoři a k nim se přidávají obdivovatelé. Tato skupina již spolupracuje, domlouvá se. Ubližování již není náhoda, je systematické a promyšlené

4 STUPNĚ ŠIKANY  4. většina přijímá normy agresora, či agresorů – i mírní žáci se začnou účastnit týrání obětí a chovat se krutě  5. totalita, neboli dokonalá šikana – agresoři ztratili poslední zbytek zábran a jejich chování bylo přijato všemi. Všichni se do týrání aktivně zapojují šikana se stává předmětem zábavy pro celou třídu. Třída se rozdělila na otrokáře a otroky.  Oběti se nedokážou týrání bránit a snášet ho. Utíkají proto do nemoci, absence, záškoláctví, odcházejí ze školy.  Výjimkou nejsou ani pokusy o sebevraždu a dokonané sebevraždy

5 JAKÝ JE AGRESOR?  Má výraznou touhu být dominantní  Chce ovládat druhé a bezohledně se prosazovat  Ubližování druhým je pro něj radost, pociťuje uspokojení nad bolestí a utrpením druhých  Tito jedinci jsou mimořádně sobečtí a sebestřední  Nepociťují pocity viny, trest vnímají jako křivdu  Odmítají sami sebe vidět jako tyrany

6 JAKÁ JE OBĚŤ?  Jedná se nejčastěji o jedince bojácné, snadno propadající panice  Jsou málo sebevědomí a hodně sebekritičtí  Bývají slabší než agresoři  Může mít nějaký nedostatek – brýle, tělesnou vadu apod.  Patří sem i žáci s vadou řeči, nebo děti ze sociálně znevýhodněného prostředí /majetková šikana/

7 ZHOUBNÉ ÚČINKY ŠIKANOVÁNÍ  Šikana je těžkou poruchou vztahů ve skupině  Šikanování nepoznamenává pouze oběť, ale i ostatní zúčastněné  Šikanování způsobuje psychické i fyzické utrpení a poškozuje duševní zdraví jedince. Může mít i celoživotní následky.  U agresorů šikana prohlubuje jejich poruchu v oblasti citů, emocí a morálky  Svědci šikany ztrácejí iluze o společnosti, vztahy k ostatním jsou deformovány

8 PREVENCE ŠIKANY  Důležitá je informovanost dětí o problematice šikany  Podporovat odolnost dětí vůči šikaně, učit je strategie obrany  Učit děti, aby se nebály o šikaně informovat dospělé  Důležité je včas zachytit příznaky a zamezit rozvoji šikany  Zvyšovat důvěru dětí vůči dospělým – učitelé, rodiče  Šikana je trestný čin – agresor může být potrestán ústavní výchovou, nebo odnětím svobody

9 PŘÍBĚH ŠIKANOVANÉHO CHLAPCE…..  http://www.ceskatelevize.cz/porady/102147 25441-deti-pozor/209572230510001- nechte-me-bejt-sikana/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/102147 25441-deti-pozor/209572230510001- nechte-me-bejt-sikana/

10 Zdroje informací a použitá literatura MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D.: Výchova ke zdraví, Grada 2009, 296 stran. Archiv ČT: pořad „ O dětském strachu a násilí“


Stáhnout ppt "ŠIKANA. DEFINICE ŠIKANY  Dunovský, Dittrich, Matějček /1995/ definují šikanu jako: agresi, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině."

Podobné prezentace


Reklamy Google