Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní násilí Agresivita Šikana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní násilí Agresivita Šikana."— Transkript prezentace:

1 Školní násilí Agresivita Šikana

2 Slovo úvodem Šikana se v menší či větší míře vyskytuje na každé škole. Škola, která její výskyt přiznává a pracuje na jejím řešení, patří mezi osvícené! Naopak škola, která výskyt šikany popírá, signalizuje nebezpečí. Šikana nebo škádlení?

3 Šikana-obrácený princip
Šikana / škádlení? ŠKÁDLENÍ: při škádlení kamaráda očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Šikana-obrácený princip Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit, má radost Agresor se neomlouvá, své chování opakuje, násilí stupňuje  Když někdo někoho škádlí a on mu jasně řekne, aby toho nechal, tak to musí respektovat pozn. Naučme své děti jasně říkat NE, VADÍ MI TO

4 Znaky šikany Záměrnost; Opakování (neplatí u kyberšikany);
Nepoměr sil (fyzické, psychické atd.); Bezmocnost oběti (nemusí přijít hned); Nepříjemnost jednání (nenechat se zmást výmluvami typu:‘‘My si hrajeme‘‘); Potupné hlášky a poznámky ke spolužákovi (týká se vyučování i přestávek); Nepřiměřené rozkazy, požadavky atd.; Samoúčelnost agrese (špatně rozpoznatelné);

5 Vývojová stadia šikany
Zrod ostrakismu (tipování možné oběti); Manipulace a výskyt fyzické agrese (role nejsou rozděleny); Vytvoření jádra agresorů (oběť je již určena); Přijetí norem agresorů většinou (to co hlásají pedagogové ustupuje do pozadí, mírní i ukáznění žáci se začínají chovat krutě); Totalita, dokonalá šikana; přehlížení agrese vede k narůstání násilí ke slabším spolužákům

6 Šikanování je onemocnění celé skupiny, není pouze záležitostí oběti a agresora. Šikana je nemoc komunikace. Obecné recepty na šikanu neplatí. Rozpoznat ji je velice těžké. I když se nejedná přímo o šikanu nelze přehlížet žádnou formu násilí a ubližování.

7 Jednotlivé fáze řešení rizikového chování žáka v rámci školy:
Pohovor se žákem; Jednání se žákem a zákonným zástupcem; Postoupení případu další straně (např. pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí);

8 Základní postup při podezření na šikanu
Jakékoliv náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně; Diskrétní rozhovor s obětí či s informátorem; Zajištění bezpečnosti oběti; Informovanost třídního učitele; Získávání ucelených informací; Svolání užšího realizačního týmu, svolání výchovné komise (tř. učitel, ředitel školy, výchovný poradce); Zamezit domluvě agresorů; Zamezit konfrontaci oběti s útočníky; Informování rodičů;

9 BEZKONTAKTNÍ FORMY ŠKOLNÍHO NÁSILÍ
IGNOROVÁNÍ a uražené mlčení ; Pomlouvání ; Rozbíjení vztahů, přebírání kluků (holek) ; Slovní týrání - POSMĚŠKY ; Kyberšikana ; (bude věnována zvláštní pozornost v budoucnu) Zavrhování ;

10 KONTAKTNÍ FORMY ŠKOLNÍHO NÁSILÍ
Inzultace – agresivita Fyzické útoky Krádeže a loupeže Zbraně ve škole Útoky na učitele Rvačky Skupinová agrese Vandalismus (ničení školních věcí, věcí spolužáků) Vydírání Rasismus a xenofobní chování Veřejné zostouzení marginálních skupin Užívání a prodej návykových látek

11 Co můžete pro své dítě udělat Vy?
Buďte k dítěti vnímaví; Povzbuzujte své dítě a chvalte je i za malý úspěch; Zajímejte se co Vaše dítě dělá, s kým se stýká a kamarádí; Vysvětlete dětem, že v životě na ně čekají i různá nebezpečí a nepříjemnosti; Povzbuzujte své děti k překonávání překážek; Při nejasnostech kontaktujte třídního učitele a domluvte si s ním schůzku; V případě šikany rodič-jedinec nic nezmůže, je třeba pracovat s celým kolektivem

12 Co pro Vaše dítě může udělat škola
Vyslechnout Vás a pomoci zjistit co se ve skutečnosti v kolektivu děje Domluvit společnou schůzku s ostatními pedagogy Najít společnými silami optimální řešení vzniklé situace Zprostředkovat schůzku s externími odborníky (SVČ, PPP…)

13 Nejste v tom sami kdo vám může při řešení šikany pomoct?
Středisko výchovné péče Pedagogicko-psychologická poradna Projekt Minimalizace šikany a jeho odborníci Sdružení Linka bezpečí Následující odborné publikace

14 LITERATURA


Stáhnout ppt "Školní násilí Agresivita Šikana."

Podobné prezentace


Reklamy Google