Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodici prevence při PP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodici prevence při PP"— Transkript prezentace:

1 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Pospíšilova 365, 500 03, Hradec Králové

2 Metodici prevence při PP
Hradec Králové - Mgr. Jitka Musilová Jičín – Mgr. Gabriela Prodělalová Trutnov – Mgr. Lenka Mikesková Náchod - Mgr. Helena Kudelová Rychnov n. Kněž.– Mgr. Zdenka Ženatová

3 Metodici prevence při PPP
Spolupracují se všemi školami v daném regionu. Zabezpečují koordinaci a metodickou podporu školním metodikům prevence.

4 Na žádost škol pomáhají řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování - formou konzultací s pedagogy či přímo ve školním prostředí v kontaktu s žáky a studenty.

5 Metodici při PPP jsou schopni realizovat programy specifické primární prevence (besedy, přednášky, workshopy, interaktivní programy, práce se třídními kolektivy, případně diagnostiku a intervenci v třídních kolektivech), čímž pomáhají školám s naplňováním Preventivních programů škol.

6 Spolupracují rovněž, dle místních podmínek, se všemi subjekty zainteresovanými v prevenci a řešení rizikového chování – OSPOD, Policie – zejména preventivně-informační skupina atd. - a nestátními neziskovými organizacemi (NNO).

7 Zajímají se o výskyt rizikového chování v rámci škol v regionu a na základě informací od školních metodiků ho sumarizují.

8 Mapování rizikového chování na školách v Královéhradeckém kraji
Za rok 2011/2012 Dle informací školních metodiků prevence

9 Celkový počet oslovených škol - 269
Celkový počet odpovědí ,13 . 151 škol navštěvovalo celkem žáků.

10 Počet případů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CELK. Kouření 1 3 4 5 14 22 74 118 151 392 Šikana mezi žáky 10 11 25 35 36 49 60 50 39 315 Záškoláctví 16 7 8 31 52 82 70 311

11 Počet případů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CELK. násilí 18 12 10 14 26 16 38 24 182 krádeže 7 13 11 21 23 35 167 vandalství 4 6 9 29 27 148 agresivita vůči vyučujícím 5 31 36 145 sebepoškozování 1 3 51 ubližování spolužákům 2 15 40

12

13 ÚDAJE O VÝSKYTU ŠIKANY NEMUSÍ BÝT PŘESNÉ
PŘEDPOKLADEM JE , ŽE JEJÍ VÝSKYT JE VYŠŠÍ: NEMUSÍ BÝT ZAHRNUTY PRVOPOČÁTEČNÍ PROJEVY ŠIKANY

14 URČITÉ INCIDENTY NEMUSÍ BÝT POVAŽOVÁNY ZA ŠIKANU, I KDYŽ NAPLŇUJÍ JEJÍ DEFINICI.
V REÁLU NEBYLA ŠIKANA ŘEŠENA A ANI ZMAPOVÁNA, I KDYŽ SE O NÍ VÍ A EXISTUJE.

15 Pod pojmem šikana mohou být zahrnuty pojmy jako je:
Ubližování spolužákům Násilí ……………

16 Mýty o šikaně „šikana u nás není“
šikana je především mezi staršími - na 2. stupni ZŠ apod. šikanuje se tam, kde to s dětmi „neumějí“ šikana je ve škole proto, že se škola „nestará“

17 Nejrizikovějšími mýty je:
Kdo je šikanován, může si pomoci sám. Kdo je šikanován, může si za to sám.

18 Nejčastější chyby v praxi
Konfrontace oběti a agresora. Bagatelizace problému. Unáhlená a rychlá řešení. Řešení případu před třídou. Prozrazení informačních zdrojů. Neinformování rodičů. Řešení bez pomoci dalších pedagogů- neinformování školního metodika prevence, ředitele ...

19 Jak se v PPP dozvíme o šikaně?
1. Telefonuje někdo ze školy (školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel …) - má podezření týkající se šikany v určité třídě

20 Můžeme: konzultovat a supervidovat postup řešení, zmapovat vztahy ve třídě (se souhlasem rodičů), pracovat se třídou Na doporučení školy můžeme pracovat s obětí či agresorem a zároveň jejich rodiči, pokud nás kontaktují

21 Nemůžeme: - navrhovat kázeňské tresty
- Někdy na 100 % šikanu potvrdit – lze jen vyšetřováním – svědci, oběti, agresoři – viz. Metodický pokyn a Metodické doporučení MŠMT

22 Telefonuje někdo ze školy
Školou byla vyšetřena šikana Můžeme pracovat se třídou – základní intervenční program

23 2. PPP kontaktují rodiče oběti
Mají podezření či se něco stalo – dítě se jim svěřilo … A) nevědí, jak řešit - ještě nekontaktovali školu B) nejsou spokojeni s řešením školy

24 Následuje Osobní schůzka s rodiči a jejich dítětem
Kontaktování školy, konzultace se zainteresovanými pedagogy a práce se třídou Práce s rodiči a dítětem v PPP – několik individuálních setkání

25 3. Dítě se svěří pracovníkovi PPP (např. při vyšetření)
Následuje: Informování rodičů Individuální práce s dítětem, rodiči Domluva na řešení a jeho hledání – kontaktování školy – metodik prevence, třídní učitel Práce se třídou

26 Dvě hlavní těžiště práce PPP v oblasti šikany
Prevence a intervence ve třídách (i individuální práce s jednotlivci v prostorách PPP) Práce s pedagogickým sborem

27 RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ
1.VELKÝ NÁROK NA ČAS – šetření zabírá čas a když se potvrdí, že šikana ve škole probíhá, znamená to ještě víc času. Nikdo za to nikomu nepoděkuje, nikoho neocení a čas strávený celým procesem se pak nutně jeví jako promrhaný. 2. OBAVA Z KONFLIKTŮ – šetření sebou nese vysoké riziko konfliktních situací a nutnost je řešit. Konflikty mezi vedením školy a tím, kdo šetří; mezi školou a rodiči, resp. tím, kdo šetří a rodiči; mezi tím, kdo šetří a žáky…. 3. ROZLIČNÉ OBRANNÉ MECHANISMY – obětí, agresorů, osob přítomných jednání („svědků“), rodičů, učitelů…..


Stáhnout ppt "Metodici prevence při PP"

Podobné prezentace


Reklamy Google