Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Pospíšilova 365, 500 03, Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Pospíšilova 365, 500 03, Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Pospíšilova 365, 500 03, Hradec Králové

2 Metodici prevence při PP Hradec Králové - Mgr. Jitka Musilová Jičín – Mgr. Gabriela Prodělalová Trutnov – Mgr. Lenka Mikesková Náchod - Mgr. Helena Kudelová Rychnov n. Kněž.– Mgr. Zdenka Ženatová

3 Metodici prevence při PPP Spolupracují se všemi školami v daném regionu. Zabezpečují koordinaci a metodickou podporu školním metodikům prevence.

4 Na žádost škol pomáhají řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování - formou konzultací s pedagogy či přímo ve školním prostředí v kontaktu s žáky a studenty.

5 Metodici při PPP jsou schopni realizovat programy specifické primární prevence (besedy, přednášky, workshopy, interaktivní programy, práce se třídními kolektivy, případně diagnostiku a intervenci v třídních kolektivech), čímž pomáhají školám s naplňováním Preventivních programů škol.

6 Spolupracují rovněž, dle místních podmínek, se všemi subjekty zainteresovanými v prevenci a řešení rizikového chování – OSPOD, Policie – zejména preventivně-informační skupina atd. - a nestátními neziskovými organizacemi (NNO).

7 Zajímají se o výskyt rizikového chování v rámci škol v regionu a na základě informací od školních metodiků ho sumarizují.

8 Mapování rizikového chování na školách v Královéhradeckém kraji Za rok 2011/2012 Dle informací školních metodiků prevence

9 Celkový počet oslovených škol - 269 Celkový počet odpovědí 151 - 56,13 . 151 škol navštěvovalo celkem 29 077 žáků.

10 Počet případů 1.2.3.4.5.6.7.8.9. CELK. Kouření 1345142274 118151 392 Šikana mezi žáky 101125353649605039 315 Záškolác tví 16147831 528270 311

11 Počet případů 1.2.3.4.5.6.7.8.9.CELK. násilí 1812101426163824 182 krádeže 712131121 232435 167 vandalství 46912 11292738 148 agresivita vůči vyučujícím 46910135313631 145 sebepoškoz ování 11131102311 51 ubližování spolužáků m 3102154411 40

12

13 ÚDAJE O VÝSKYTU ŠIKANY NEMUSÍ BÝT PŘESNÉ PŘEDPOKLADEM JE, ŽE JEJÍ VÝSKYT JE VYŠŠÍ: NEMUSÍ BÝT ZAHRNUTY PRVOPOČÁTEČNÍ PROJEVY ŠIKANY

14 URČITÉ INCIDENTY NEMUSÍ BÝT POVAŽOVÁNY ZA ŠIKANU, I KDYŽ NAPLŇUJÍ JEJÍ DEFINICI. V REÁLU NEBYLA ŠIKANA ŘEŠENA A ANI ZMAPOVÁNA, I KDYŽ SE O NÍ VÍ A EXISTUJE.

15 Pod pojmem šikana mohou být zahrnuty pojmy jako je: Ubližování spolužákům Násilí ……………

16 Mýty o šikaně „šikana u nás není“ šikana je především mezi staršími - na 2. stupni ZŠ apod. šikanuje se tam, kde to s dětmi „neumějí“ šikana je ve škole proto, že se škola „nestará“

17 Nejrizikovějšími mýty je: Kdo je šikanován, může si pomoci sám. Kdo je šikanován, může si za to sám.

18 Nejčastější chyby v praxi Konfrontace oběti a agresora. Bagatelizace problému. Unáhlená a rychlá řešení. Řešení případu před třídou. Prozrazení informačních zdrojů. Neinformování rodičů. Řešení bez pomoci dalších pedagogů- neinformování školního metodika prevence, ředitele...

19 Jak se v PPP dozvíme o šikaně? 1. Telefonuje někdo ze školy (školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel …) - má podezření týkající se šikany v určité třídě

20 Můžeme: konzultovat a supervidovat postup řešení, zmapovat vztahy ve třídě (se souhlasem rodičů), pracovat se třídou Na doporučení školy můžeme pracovat s obětí či agresorem a zároveň jejich rodiči, pokud nás kontaktují

21 Nemůžeme: - navrhovat kázeňské tresty - Někdy na 100 % šikanu potvrdit – lze jen vyšetřováním – svědci, oběti, agresoři – viz. Metodický pokyn a Metodické doporučení MŠMT

22 Telefonuje někdo ze školy Školou byla vyšetřena šikana Můžeme pracovat se třídou – základní intervenční program

23 2. PPP kontaktují rodiče oběti Mají podezření či se něco stalo – dítě se jim svěřilo … A) nevědí, jak řešit - ještě nekontaktovali školu B) nejsou spokojeni s řešením školy

24 Následuje Osobní schůzka s rodiči a jejich dítětem Kontaktování školy, konzultace se zainteresovanými pedagogy a práce se třídou Práce s rodiči a dítětem v PPP – několik individuálních setkání

25 3. Dítě se svěří pracovníkovi PPP (např. při vyšetření) Následuje: Informování rodičů Individuální práce s dítětem, rodiči Domluva na řešení a jeho hledání – kontaktování školy – metodik prevence, třídní učitel Práce se třídou

26 Dvě hlavní těžiště práce PPP v oblasti šikany Prevence a intervence ve třídách (i individuální práce s jednotlivci v prostorách PPP) Práce s pedagogickým sborem

27 RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ 1.VELKÝ NÁROK NA ČAS – šetření zabírá čas a když se potvrdí, že šikana ve škole probíhá, znamená to ještě víc času. Nikdo za to nikomu nepoděkuje, nikoho neocení a čas strávený celým procesem se pak nutně jeví jako promrhaný. 2. OBAVA Z KONFLIKTŮ – šetření sebou nese vysoké riziko konfliktních situací a nutnost je řešit. Konflikty mezi vedením školy a tím, kdo šetří; mezi školou a rodiči, resp. tím, kdo šetří a rodiči; mezi tím, kdo šetří a žáky…. 3. ROZLIČNÉ OBRANNÉ MECHANISMY – obětí, agresorů, osob přítomných jednání („svědků“), rodičů, učitelů…..


Stáhnout ppt "Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Pospíšilova 365, 500 03, Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google