Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence rizikového chování a situace v Moravskoslezském kraji Mgr. Andrea Adamovská, Odbor školství, mládeže a sportu, KÚ MSK Krajská koordinátorka prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence rizikového chování a situace v Moravskoslezském kraji Mgr. Andrea Adamovská, Odbor školství, mládeže a sportu, KÚ MSK Krajská koordinátorka prevence."— Transkript prezentace:

1 Prevence rizikového chování a situace v Moravskoslezském kraji Mgr. Andrea Adamovská, Odbor školství, mládeže a sportu, KÚ MSK Krajská koordinátorka prevence SPJ, tel.:595 622 519

2 Prevence rizikového chování a Krajský úřad – Moravskoslezského kraje  zabezpečuje především - krajský školský koordinátor prevence SPJ, při odboru školství, mládeže a sportu,  dále: krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, koordinátor pro národnostní menšiny při odboru sociálních věcí Hlavní proudy aktivit: Příprava návrhu rozpočtu Vydávání a naplňování strategických dokumentů Vyhlašování dotačních řízení Monitoring výskytu SPJ ve školách i v populaci od roku 2001 – argumentace pro vedení kraje Velmi úzká spolupráce se všemi subjekty ve vertikální rovině, hlavně s okresními metodiky prevence Příprava webových stránek pro školy a veřejnost Činnost v tématických pracovních skupinách a komisích Úzká spolupráce s řediteli škol Zapojování se do evropských projektů A mnohé další

3 Rozpočet 2009/2010 částka2009požadavek 2010 dotace z rozpočtu MSK1 300 000 Kč1 500 000 Kč dotace MŠMT Program I.1 984 000 Kčtransformace – 0 Kč Konference SPJ 80 000 Kč Podpora školních psychologů cca. 8,5 mil. Kč

4 Konkrétní výstupy: Strategické dokumenty Vyhodnocení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2005-2008 včetně akčních plánů Příprava nové strategie prevence rizikových projevů chování na období 2009-2012 Dlouhodobý záměr vzdělávání v Moravskoslezském kraji Program rozvoje Moravskoslezského kraje – oblast školství

5 Strategie prevence rizikových projevů chování na období 2009-2012 v přípravné fázi podstatná SWOT analýza 1)Silné stránky prevence v MSK existence strategií (strategie protidrogové politiky kraje, strategie prevence SPJ, strategie prevence kriminality) existence funkčních míst pracovníků krajského úřadu zajišťující oblast prevence rizikových projevů chování (krajský koordinátor prevence sociálně patologických jevů, krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, koordinátor pro národnostní menšiny) existence poradenských pracovišť ve školách – v roce 2008 je 71 fungujících pracovišť, kde je zajištěna služba školního psychologa či speciálního pedagoga – hrazeno z přímých nákladů a rozpočtu kraje odbornost pracovníků poskytujících služby primární prevence finanční podpora specifické primární prevence na úrovni KÚ MSK a některých obcí pravidelný a aktuální monitoring výskytu sociálně patologických jevů a jeho řešení existence sítě středisek volného času a NNO v oblasti specifické i nespecifické prevence fungující preventivní tým tvořený krajským koordinátorem a okresními metodiky relativně vysoká nabídka vzdělávacích aktivit v oblasti prevence

6 2) Slabé stránky prevence v MSK nesystémová koordinace vertikální úrovně spolupráce a komunikace (nedostatečná koordinace státních a nestátních subjektů, které poskytují služby v primární prevenci) absence lokálních strategií prevence rizikových projevů chování slabé sociální kompetence pedagogických pracovníků v oblasti PRPCH slabá podpora školních metodiků prevence – chápání role metodika prevence jako jediného, který se ve škole prevencí zabývá a řeší (jak ze strany vedení školy, tak společnosti i legislativy) komunikace školy s rodinou, rodiny se školou

7 3)Příležitosti prevence v MSK navázání a rozšíření koordinace horizontální a vertikální úrovně spolupráce a komunikace financování – vyhledávání a informování o finančních zdrojích, zahraniční finanční zdroje, fondy EU, grantové příležitosti vytváření podmínek pro zvyšování sociálních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování podpora existence sítě středisek volného času a NNO v oblasti specifické i nespecifické prevence podpora existence preventivních týmů ve školách a školských zařízeních komunitní plánování a zapojení problematiky specifické primární prevence na obecní úrovni budování pozitivního mediálního obrazu prevence supervize do škol a školských zařízení

8 4) Hrozby prevence v MSK zvýšené nároky na sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence ve školách a školských zařízeních slučování škol a tříd nedostatečné využívání zákonných nástrojů při výskytu SPJ institucí participujících na řešení (škola, PČR, MP, OSPOD… apod.) zvyšování agresivního chování dětí a mládeže negativní dopad vlivu médií na děti a mládež bagatelizace preventivního působení veřejností

9 Dotační řízení říjen až listopad – vyhlašování dotačních titulů z rozpočtu kraje pro oblast prevence rizikového chování každý rok - 1 300 000 Kč, požadavek na rok 2010 – 1 500 000 Kč + konference a vzdělávání pedagogů !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZOR ZMĚNA – Program I- transformace !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Evropská unie Moravskoslezský kraj neuspěl s projektem ze zdrojů Evropské unie Rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů – 1.3. MSK se nevzdává – znovu se přihlašuje do dotačního řízení, nyní v rámci – preventivní programy vedoucí ke zlepšování pozitivního klimatu školy - 1.2

11 Monitoring výskytu RPCH ve školách

12

13

14

15

16 Poděkování a doporučení na závěr…… Mluvte se svými dětmi…. ony zase budou mluvit s Vámi….

17 Děkuji za pozornost a přeji užitečný den Děkuji za pozornost a přeji užitečný den Andrea Adamovská


Stáhnout ppt "Prevence rizikového chování a situace v Moravskoslezském kraji Mgr. Andrea Adamovská, Odbor školství, mládeže a sportu, KÚ MSK Krajská koordinátorka prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google