Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠIKANA Mgr. Jan Žufníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠIKANA Mgr. Jan Žufníček."— Transkript prezentace:

1 ŠIKANA Mgr. Jan Žufníček

2 ZNAKY ŠIKANY Záměrnost Opakovanost
Dlouhodobost (pozor na jednorázovost) Samoúčelnost agrese Nepoměr sil Dominantním znakem je BEZMOCNOST OBĚTI Jde více o postoj ne o čin Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika

3 PŘÍMÉ VAROVNÉ SIGNÁLY Upozorňují na různé formy a projevy šikany
Tyto signály je nutné vždy brát vážně, ale při hodnocení projevů násilí je důležité vždy posoudit, zda jde opravdu o šikanu – tzn. Samoúčelnost agrese a nepoměr sil. Př.: rodiče telefonují, že je jejich dítě šikanováno přezdívky, nadávky, ponižování, kritiky žáka,… strkání, kopání, rvačky,…

4 NEPŘÍMÉ VAROVNÉ SIGNÁLY
Upozorňují na různé formy a projevy šikany Jsou stejně důležité jako přímé signály, ale málo zjevné. Zahrnují nenápadné projevy šikany v přítomnosti učitele a skryté volání oběti o pomoc Skryté volání o pomoc: žák vchází do třídy až s učitelem, náhlé zhoršení prospěchu, dítě působí nešťastně, nadměrná omluvená i neomluvená absence,…. Subtilní násilí a manipulace: žák je přehlížen, odmítán, izolován, dostává povýšené příkazy a snaží se jim vyhovět, „přátelské“ vtipy, dobrovolné odevzdávání svačinky, třída se směje z neúspěchu žáka před tabulí,….

5 TROJROZMĚRNÝ POHLED NA ŠIKANU
vnější pohled = ŠIKANOVÁNÍ JAKO NEMOCNÉ CHOVÁNÍ vnitřní pohled = ŠIKANOVÁNÍ JAKO ZÁVISLOST ŠIKANOVÁNÍ JAKO PORUCHA VZTAHŮ VE SKUPINĚ

6 STÁDIA ŠIKANOVÁNÍ (dle M.Koláře)
1. Ostrakismus 2. Fyzická agrese a manipulace s obětí 3. Vzniká jádro 4. Nastavení norem 5. Dokonalá šikana - totalita

7 Řešení 1. a 2. stádia je v kompetenci učitele
3. stádium je průlomové 4. a 5. stádium musí řešit odborníci Zpravidla se ve 2. stádiu přidávají fyzické útoky, ale POZOR: psychická šikana může projít stádii 1 – 5 bez fyzických útoků.

8 KRITÉRIA PRO ODHAD ZÁVAŽNOSTI:
OTEVŘENOST (jestli oběť vypovídá co se děje nebo ne; zda skupina odpovídá nebo mlčí; svědek – zda má nebo nemá sympatie k agresorovi) ZÁVAŽNOST A ČASTOST (jak často a co se děje, tzn. Jak často se děje nemocné chování) ČAS (jak dlouho se to děje) POČET AKTÉRŮ (kolik je agresorů, kolik je obětí)

9 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ - ÚVOD
INFORMACE (dopisem, telefonicky, ústně, anonym, schránka důvěry, pozorování,…) ZÁPIS Z 1. INFORMACE (zapíšu KDO, KDY, CO mi řekl) + poděkování a dohoda co se bude dít dále ODHAD ZÁVAŽNOSTI - musím odhadnout zda je to šikana nebo škádlení - je-li to šikana, tak v jakém stádiu (podle toho buď řešení učitel nebo volá odborníky a instituce)

10 ŘEŠENÍ UČITELŮ – METODY POČÁTEČNÍHO STÁDIA
Mám informaci – udělám zápis – chráním zdroj informací Odhad závažnosti onemocnění a stádia šikany Rozhovory s informátory, obětí Nalezení vhodných svědků Individuální, příp.konfrontační rozhovory se svědky Ochrana oběti Rozhovory s agresory, případné konfrontace mezi nimi Výchovná komise Rozhovory s rodiči Práce se třídou

11 POČÁTEČNÍ STÁDIA Řeší pedagog, používá způsoby nápravy:
A: metoda usmíření B: metoda vnějšího nátlaku Kroky metody vnějšího nátlaku: Ochrana oběti Pohovor s rodiči + zápis Výchovná komise + zápis Pojmenování problému před třídou (uzavření, nastavení „stop“) Usmíření = rozmrazení vztahu agresora a oběti

12 Cíle vyšetřování: KDO (kdo je agresorem a obětí?)
KOLIK (kolik je agresorů a obětí?) KDE (kde se to děje?) CO (konkrétního se děje?) KDY (se to stává, stávalo?) JAK (se to děje?) JAK ČASTO (dlouho, šikanování trvá?)

13 POSTUP ŘEŠENÍ - UČITELÉ
INFORMACE – dopisem, schránka důvěry, info od rodičů, info od žáků,…. PROBLÉM: záznam prvního kontaktu (kdo, kde, kdy, co, kolik, jak, jak často) ochrana informací ochrana zdroje ověření informací ODHAD ZÁVAŽNOSTI: stádium: Je to moje? Troufám si na to? Máme na řešení dostatek času? 4-5. stádium: Volám specializované pracoviště

14 ROZHOVOR S OBĚTÍ Otázky otevřené, projektivní, s otevřeným koncem
Aktivní naslouchání (soucit a láska) Sled kladených otázek: kdo je obětí, kolik jich případně je, kdo je agresorem, kolik jich případně je, co se stalo nebo stává, kdy se to stalo, kde se to stalo, jak se to stalo, jak závažné činy to jsou, jak dlouho už to trvá Pocity, důvěrnost informací, práce s tichem Důležité je navození atmosféry a posilování žáka Neslibovat, že nikomu nic neřeknu! Povzbuzování Parafrázování Zrcadlení pocitů Shrnuní Závěr

15 VÝCHOVNÁ KOMISE Úvod, přivítání – vedení školy
Seznámení rodičů s problémem, který jsme zjistili (projevy chování u jednotlivého konkrétního dítěte) – vedení školy, popř. řešitel problému (VP, MP, TU) Informace jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným problémům chování – vedení školy Vyjádření zákonných zástupců

16 Možná navrhovaná řešení ze strany zák
Možná navrhovaná řešení ze strany zák.zástupců – možnost řešení pro nápravu chování u svého dítěte, aby se situace zlepšila, možnost další spolupráce se školou Časový horizont (z hlediska nápravy chování dítěte) – třídní učitel Zpětná kontrola (zda se situace uklidnila) – třídní učitel Upozornění na další vých.opatření, pokud tato přijatá opatření nepomohou – vedení školy

17 ROZHOVOR S RODIČI OBĚTI
Rodiče jsou partnery, nikoliv protivníky Nutný profesionální nadhled Slušnost, empatie, příjemné prostředí Prvky podpůrné psychoterapie, která odráží přání a obavy rodiče Uzavření dohody s konkrétními kroky Časový horizont pro obě strany Další schůzka s prezentací výsledků

18 ROZHOVOR S RODIČI AGRESORA
Rodiče jsou partnery, nikoliv protivníky Nutný profesionální nadhled Slušnost, empatie, příjemné prostředí Pokud je vyšetřování uzavřeno vých.komisí, jsou rodičům sdělena konkrétní fakta o jejich dítěti (závěrech vyšetření) Dohoda o dalších nezbytných krocích

19 ROZHOVOR S AGRESOREM V procesu vyšetřování je na posledním místě
Důležité je být dobře připraven a chránit zdroj informací! Dokud nemám mozaiku nemocného chování, nemůžu vést rozhovor Ochrana oběti a zdroje = nesdělím popis nemocného chování Práce s neverbálními technikami

20 ZPŮSOBY NÁPRAVY Metoda vnějšího nátlaku – udělat rázně přítrž agresi, zastavit šikanu, ochránit skupinu a obnovit dodržování společenských norem. Zahrnuje: individuální pohovor, oznámení o potrestání před celou třídou, ochranu oběti Metoda usmíření – akcentováno řešení problému, změna postoje, domluva a usmíření mezi aktéry šikanování. Nekoná se potrestání, místo toho se společně hledá náprava v neformální atmosféře. Pouze se souhlasem oběti !

21 Pražské centrum primární prevence
Děkujeme za pozornost Pražské centrum primární prevence Rumunská 1 Praha 2 – Vinohrady


Stáhnout ppt "ŠIKANA Mgr. Jan Žufníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google