Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
27. duben 2013 VY_32_INOVACE_140218_Kriminalita_DUM Kriminalita Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Úhrn činů uvedených v trestním zákoníku obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti = veškeré páchání přestupků nebo trestných činů.

3 Kriminalita mládeže Je součástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do věku 18 let, jehož důsledkem je překročení právních a společenských norem. Osoby ve věku 15 – 18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením.

4 Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné
Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné. Spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může soud takovému jedinci nařídit v občansko-právním řízení ochrannou výchovu. Ochranná výchova je vykonávána ve výchovných ústavech ČR.

5 Delikvence Širší pojem než kriminalita, neboť označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy. Takové jednání se vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy.

6 Charakteristika kriminality dětí a mládeže:
Trestná činnost je ve většině případů páchána živelně pod vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace oproti rozumové). Impulsem pro trestnou činnost dětí a mladistvých je v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu a nepřiměřené reakce.

7 Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování i nedostatečná příprava vhodných nástrojů ke spáchání trestného činu. Vyznačuje se neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení.

8 Mladí pachatelé často odcizují předměty, které momentálně potřebují, nebo které se jim vzhledem k věku líbí (např. automobily, motocykly, notebooky, mobily, oblečení, zbraně, alkohol, cigarety apod.). Věci získané z trestné činnosti bývají rozdělovány ve skupině. Finanční prostředky se zpravidla utrácejí společně.

9 Stupně závažnosti jednání/činu, kterým osoba porušuje normy:
Disociální chování Kázeňské přestupky ve škole, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži.

10 Asociální chování – závažnější odchylky chování od sociálních, etických a pedagogických norem, které však ještě nemají ráz trestné činnosti. Výtržnictví, útěky, záškoláctví, alkoholismus, toxikomanie, tabakismus, demonstrativní sebepoškozování, gamblerství.

11 Antisociální chování – závažné protispolečenské jednání zahrnující veškerou trestnou činnost.
Krádeže, loupeže, vandalství, sexuální delikty, zabití, vraždy, rasismus, distribuce drog.

12 Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat. Takže mírnější porušení norem = disociální a asociální chování, se vyskytuje zpravidla u dětí mladších. U antisociálního chování je obtížná nápravná péče v důsledku fixace poruch a velká pravděpodobnost recidiv.

13 Prevence kriminality Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.

14 Možnosti prevence: Primární prevence – zahrnuje výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování mládeže.

15 Sekundární prevence – zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, sociálně patologickými jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství) a příčinami kriminogenních situací.

16 Terciální prevence – spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob, jejichž cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

17 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google