Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém včasné intervence ve Svitavách Prezentace k návštěvě delegace z Lotyšska Svitavy dne 18.5.2010 Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém včasné intervence ve Svitavách Prezentace k návštěvě delegace z Lotyšska Svitavy dne 18.5.2010 Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence."— Transkript prezentace:

1 Systém včasné intervence ve Svitavách Prezentace k návštěvě delegace z Lotyšska Svitavy dne 18.5.2010 Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

2 2 Co je Systém včasné intervence (SVI)? SVI je včasná intervence při delikventním jednání, včasná pomoc dětem, které se opakovaně dostávají do sítě orgánů činných v trestním řízení, jejich rodinám nebo místním komunitám. Jedná se o efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním jednáním, prevenci páchání další trestné činnosti, odklon od případné kriminální kariéry a snahy o satisfakci obětí trestné činnosti.

3 3 Hlavní cíle projektu SVI: Cílem SVI je prostřednictvím technického propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže a oblastí sociálně právní ochrany dětí: zkvalitnit celkovou úroveň spolupráce všech zainteresovaných institucí, minimalizovat páchání další trestné činnosti, zlepšovat efektivitu ukládaných opatření - urychlit a zefektivnit veškeré postupy i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast trestné činnosti dětí a mládeže a sociálně-právní ochrany dětí. Věnovat se s maximální intenzitou období před spácháním provinění (činu jinak trestného), kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte.

4 4 Hlavní záměry projektu SVI: Zajištění maximální možné informovanosti všech subjektů zabývajících se oblastí trestné činnosti dětí a mládeže v co nejkratším čase o: nezletilých i mladistvých pachatelích trestné činnosti, uložení a průběhu přijatých výchovných, ochranných či trestních opatření, dětech, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany. Vytvoření podmínek pro možnost efektivním, rychlým a bezpečným způsobem oznámit do systému SVI: podezření na týrání nebo zneužívání dětí, další okolnosti nezbytné pro činnost orgánů SPOD.

5 5 Základní struktura (tři pilíře) SVI: Spolupráce všech institucí (Tým pro mládež) Realizace výchovných, ochranných a trestních opatření Informační systém Informace o problému Navazující aktivity Delikvent (Predelikvent)

6 6 Schéma propojení subjektů SVI Svitavy: Server SVI Policie ČR SKPV OOP ČR Svitavy ETŘ Okresní státní zastupitelství Svitavy Okresní soud ve Svitavách Středisko probační a mediační služby Svitavy Městská policie Svitavy Datový sklad pro SVI Městský informační systém OSPOD MěÚ Svitavy Externí subjekty: -úplné základní školy (obvod) -střední školy (Svitavy) - Nemocnice ve Svitavách -pediatři - SPP, Krizové centrum, - Pedagogicko-psych. poradna

7

8 8 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI: Významně poklesla trestná činnost dětí a mládeže ve městě i v regionu. Sledování vývoje trestné činnosti na relativně malém území s celkově nízkým počtem „skutků“ i pachatelů je problematické. Zásadních vlivů, které mohou mít za následek prudké výkyvy v tom či onom směru je více. Shora uvedené tvrzení však dokládá níže uvedená tabulka, která dokumentuje vývoj „trestné činnosti“ v předmětné skupině dětí a mladistvých v regionu Svitavska.

9 9 Základem snažení je pozitivní změna situace dítěte, rodiny a komunity!

10 Děkuji za pozornost Erich Stündl


Stáhnout ppt "Systém včasné intervence ve Svitavách Prezentace k návštěvě delegace z Lotyšska Svitavy dne 18.5.2010 Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google