Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu"— Transkript prezentace:

1 Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu
Správní právo trestní Lucia Madleňáková

2 Definice Sankce: opatření státního donucení, která jsou příslušnými úřady ukládaná pachateli, působí mu újmu a vyslovují morální odsouzení Ochranná opatření: mají odstranit nebo omezit nebezpečí dalšího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných zákonem, působí preventivně

3 Právní úprava Obecně v přestupkovém zákoně Druhy sankcí
Druhy ochranných opatření Maximální výše pokuty v příkazním a blokovém řízení Kritéria pro stanovení výše a druhu sankce

4 Sankce - druhy Napomenutí Pokuta Zákaz činnosti Propadnutí věci
Zákaz pobytu

5 Napomenutí Nejmírnější sankce Za jakýkoliv přestupek Nelze s pokutou
Lze i příkazem, ne v blokovém řízení Prakticky se neliší od projednání přestupku s upuštěním od uložení sankce

6 Pokuta Nejtypičtější Sankční rozpětí Obecně 1000 CZK
Nesmí mít pro subjekt likvidační charakter U mladistvých se snižuje na polovinu Příjmem obce/státu – podle rozhodujícího orgánu

7 Zákaz činnosti Zabránění recidivě Samostatně i s jinou sankcí
Lze zakázat pouze činnost: V pracovním poměru K níž je třeba schválení/souhlas Nutno spáchat v souvislosti s činností Specifikování činnosti ve výroku Mladiství: nesmí bránit přípravě na povolání

8 Propadnutí věci Zabránit v recidivě Samostatně i s jinou
Věc: vlastníkem musí být pachatel!!! Hodnota věci nesmí být v nepoměru k závažnosti přestupku Vlastníkem se stává stát

9 Zákaz pobytu Max 3 měsíce Nelze u mladistvého!!!
Nesmí se zdržovat na území obce/části Trestání recidivy Krátkodobý pobyt (lékař, úřad práce…) Podmínky Úmyslný přestupek Proti veřejnému pořádku (významné narušení) V posledních 12 měsících pravomocné rozhodnutí o úmyslném přestupku proti veřejnému pořádku (nemusí být stejný) Je to nezbytné X tam, kde má trvalý pobyt

10 Obecné zásady Od zákazu činnosti a zákazu pobytu lze po polovině výkonu upustit od dalšího výkonu (na žádost) Prokázání, že dalšího výkonu není potřeba (způsobem života)

11 Ukládání sankcí Správní uvážení o výši a druhu Odůvodnění!!!
Přezkum (odvolacím orgánem/soudem) Využití kritérií Demonstrativní/taxativní výčet Způsob spáchání, osoba pachatele, pohnutka, následky, okolnosti, míra zavinění, disciplinární potrestání

12 Ochranná opatření - druhy
Omezující opatření Zabrání věci

13 Omezující opatření Zákaz navštěvovat určitá místa
Pouze tam, kde to zákon umožňuje Lze pouze se sankcí!!! Max 1 rok Nelze u toho, kdo na tom místě pracuje Přesná specifikace místa ve výroku Nelze upustit od zbytku

14 Zabrání věci Pokud nedošlo k propadnutí věci
Věc není pachatelova/pachatele není možno stíhat Nutno rozhodnout do dvou let od jednání!! Hodnota věci nesmí být v nepoměru k závažnosti přestupku Vlastníkem se stává stát

15 Příště: Řízení o přestupcích
Děkuji za pozornost! Příště: Řízení o přestupcích


Stáhnout ppt "Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu"

Podobné prezentace


Reklamy Google