Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní Lucia Madleňáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní Lucia Madleňáková."— Transkript prezentace:

1 Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní Lucia Madleňáková

2 Definice  Sankce: opatření státního donucení, která jsou příslušnými úřady ukládaná pachateli, působí mu újmu a vyslovují morální odsouzení  Ochranná opatření: mají odstranit nebo omezit nebezpečí dalšího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných zákonem, působí preventivně

3 Právní úprava  Obecně v přestupkovém zákoně Druhy sankcí Druhy ochranných opatření Maximální výše pokuty v příkazním a blokovém řízení Kritéria pro stanovení výše a druhu sankce

4 Sankce - druhy  Napomenutí  Pokuta  Zákaz činnosti  Propadnutí věci  Zákaz pobytu

5 Napomenutí  Nejmírnější sankce  Za jakýkoliv přestupek  Nelze s pokutou  Lze i příkazem, ne v blokovém řízení  Prakticky se neliší od projednání přestupku s upuštěním od uložení sankce

6 Pokuta  Nejtypičtější  Sankční rozpětí  Obecně 1000 CZK  Nesmí mít pro subjekt likvidační charakter  U mladistvých se snižuje na polovinu  Příjmem obce/státu – podle rozhodujícího orgánu

7 Zákaz činnosti  Zabránění recidivě  Samostatně i s jinou sankcí  Lze zakázat pouze činnost: V pracovním poměru K níž je třeba schválení/souhlas  Nutno spáchat v souvislosti s činností  Specifikování činnosti ve výroku  Mladiství: nesmí bránit přípravě na povolání

8 Propadnutí věci  Zabránit v recidivě  Samostatně i s jinou  Věc: vlastníkem musí být pachatel!!!  Hodnota věci nesmí být v nepoměru k závažnosti přestupku  Vlastníkem se stává stát

9 Zákaz pobytu  Max 3 měsíce  Nelze u mladistvého!!!  Nesmí se zdržovat na území obce/části  Trestání recidivy  Krátkodobý pobyt (lékař, úřad práce…)  Podmínky Úmyslný přestupek Proti veřejnému pořádku (významné narušení) V posledních 12 měsících pravomocné rozhodnutí o úmyslném přestupku proti veřejnému pořádku (nemusí být stejný) Je to nezbytné X tam, kde má trvalý pobyt

10 Obecné zásady  Od zákazu činnosti a zákazu pobytu lze po polovině výkonu upustit od dalšího výkonu (na žádost)  Prokázání, že dalšího výkonu není potřeba (způsobem života)

11 Ukládání sankcí  Správní uvážení o výši a druhu  Odůvodnění!!!  Přezkum (odvolacím orgánem/soudem)  Využití kritérií Demonstrativní/taxativní výčet Způsob spáchání, osoba pachatele, pohnutka, následky, okolnosti, míra zavinění, disciplinární potrestání

12 Ochranná opatření - druhy  Omezující opatření  Zabrání věci

13 Omezující opatření  Zákaz navštěvovat určitá místa  Pouze tam, kde to zákon umožňuje  Lze pouze se sankcí!!!  Max 1 rok  Nelze u toho, kdo na tom místě pracuje  Přesná specifikace místa ve výroku  Nelze upustit od zbytku

14 Zabrání věci  Pokud nedošlo k propadnutí věci  Věc není pachatelova/pachatele není možno stíhat  Nutno rozhodnout do dvou let od jednání!!  Hodnota věci nesmí být v nepoměru k závažnosti přestupku  Vlastníkem se stává stát

15 Děkuji za pozornost! Příště: Řízení o přestupcích


Stáhnout ppt "Sankce a ochranná opatření v přestupkovém právu Správní právo trestní Lucia Madleňáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google