Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNÍ REJSTŘÍK. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1162Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNÍ REJSTŘÍK. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1162Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma:"— Transkript prezentace:

1 OBCHODNÍ REJSTŘÍK

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1162Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma: Obchodní rejstřík Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 31. srpna 2012 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky s fungováním obchodního rejstříku. Žáci dle zadání na snímku s žlutým obrázkem vyhledávají informace v obchodním zákoníku, následuje snímek s řešením a vyznačením příslušného paragrafu.

3 Která právní norma upravuje obchodní rejstřík?

4 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

5 Co je to obchodní rejstřík?

6 Obchodní rejstřík (§27, odst.1) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

7 Obchodní rejstřík je pravidelně zveřejňován v Obchodním věstníku na portal.gov.cz portal.gov.cz je dostupný např. na http://www.justice.cz/ http://www.justice.cz/

8 Kým a jak je obchodní rejstřík veden?

9 Vedení obchodního rejstříku (§ 27, odst. 2-5) vedou jej soudy označované jako „rejstříkové soudy“ (prozatím krajské soudy) vedou jej soudy označované jako „rejstříkové soudy“ (prozatím krajské soudy) je veden v elektronické podobě je veden v elektronické podobě jeho součástí je Sbírka listin jeho součástí je Sbírka listin (tj. soubor dokumentů, které podnikatelé povinně do rejstříku dokládají)

10 Komu je obchodní rejstřík přístupný?

11 Přístupnost obchodního rejstříku (§ 28) je přístupný každému je přístupný každému kdokoli smí pořizovat kopie, výpisy, opisy kdokoli smí pořizovat kopie, výpisy, opisy rejstříkový soud vydá na žádost úředně ověřený opis či kopii údajů rejstříkový soud vydá na žádost úředně ověřený opis či kopii údajů

12 Jak se podává návrh na zápis do obchodního rejstříku?

13 Návrh na zápis do OR (§ 33) lze podat v listinné i elektronické podobě lze podat v listinné i elektronické podobě lze podat pouze na formuláři a s ověřeným podpisem lze podat pouze na formuláři a s ověřeným podpisem musí být doložen potřebnými listinami musí být doložen potřebnými listinami

14 Které osoby se do obchodního rejstříku zapisují?

15 Do Obchodního rejstříku se zapisují (§ 34) 1) obchodní společnosti, družstva a právnické osoby, o kterých to stanoví zákon 2) zahraniční osoby (dle § 21 Obchodního zákoníku) 3) fyzické osoby - dobrovolně (na vlastní žádost) - povinně (převýší-li jejich příjmy/výnosy v průměru za dvě po sobě jdoucí období částku 120 mil. Kč)

16 Které údaje se do obchodního rejstříku zapisují?

17 Údaje zapisované do OR (§ 35, 36) a) firma (u PO), bydliště a místo podnikání (u FO) b) předmět podnikání (činnosti) c) právní forma právnické osoby d) u fyzické osoby rodné číslo e) identifikační číslo (přidělené rejstříkovým soudem) f) údaje o statutárním orgánu nebo jeho členovi g) jméno a bydliště prokuristy a způsob, jakým jedná h) u právnické osoby IČO (pokud jí bylo přiděleno) i) další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis j) další náležitosti lišící se dle druhu právní formy (viz § 36 Obch. zákoníku)

18 KONEC VÝKLADU

19 Zdroje Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. (5. 9. 2012) Dostupný na: http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni- zakonik-zakon-c-5131991-sb.html Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. (5. 9. 2012) Dostupný na: http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni- zakonik-zakon-c-5131991-sb.html http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni- zakonik-zakon-c-5131991-sb.html http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni- zakonik-zakon-c-5131991-sb.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodní_rejstřík (5. 9. 2012) http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodní_rejstřík (5. 9. 2012) http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodní_rejstřík Zdroje obrázků: Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2012


Stáhnout ppt "OBCHODNÍ REJSTŘÍK. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1162Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google