Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝPOČTY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍCH FOREM PODNIKÁNÍ. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1180 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝPOČTY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍCH FOREM PODNIKÁNÍ. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1180 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní."— Transkript prezentace:

1 VÝPOČTY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍCH FOREM PODNIKÁNÍ

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1180 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání Téma: Výpočty týkající se právních forem podnikání Jméno autora:Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne:16. března 2013 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky se základními typy příkladů z oblasti právních forem podnikání.

3 ZISK A ODVOD STÁTU Zisk podniku = výnosy - náklady Z dosaženého zisku podnik odvede do státního rozpočtu daň z příjmu PO (sazba daně v r. 2012/2013 činí 19 %)

4 Příklad Výrobní podnik v r. 2012 vyrobil 40 000 výrobků. Cena za 1 kus byla 1200,- Kč. Náklady na 1 kus činily 800,- Kč. Ze zisku musí podnik odvést státu daň ve výši 19 %. Vypočítejte: a)Dosažený zisk b)Výši odvodu daně z příjmu právnické osoby (=DPPO) c)Částku, která podniku zůstane na jeho potřeby

5 Řešení a)Zisk = výnosy - náklady výnosy = 40 000 x 1 200 = 48 000 000 náklady = 40 000 x 800 = 32 000 000 zisk = 48 000 000 - 32 000 000 = 16 000 000,- Kč b)DPPO = 19 % ze zisku DPPO = 19 % z 16 000 000 = 0,19 x 16 000 000 = 3 040 000,- Kč c)částka, která podniku zůstane = zisk - DPPO zůstatek = 16 000 000 - 3 040 000 = 12 960 000,- Kč

6 Příjmy státních neziskových organizací Organizační složky státu -dostávají finance na schválené výdaje od státu, -mohou mít vlastní příjmy, které musí odvést do státního rozpočtu Příspěvkové organizace - mají vlastní příjmy, které jsou ale většinou nižší než jejich výdaje, proto chybějící finance čerpají od státu ve formě příspěvků na svou činnost

7 Příklad 1)Státní zastupitelství má schválené provozní výdaje ve výši 30 mil. Kč a investiční výdaje ve výši 17 mil. Kč. Příjmy z vlastní činnosti činí 3 mil. Kč. Stanovte: - jakou částku zastupitelství odvede do státního rozpočtu - jakou částku zastupitelství ze státního rozpočtu obdrží 2)V minulém roce navštívilo galerii 250 000 osob. Vstupné za jednu osobu činí 92,- Kč. Celkové plánované výdaje na činnost galerie činily 37,5 mil. Kč. Vypočítejte: výši příspěvku ze státního rozpočtu.

8 Řešení 1)Zastupitelství do st. rozpočtu odvede 3 mil. Kč Zastupitelství ze st. rozpočtu obdrží 30 + 17 = 47 mil. Kč 2)Příspěvek státu = příjmy - výdaje příjmy = 250 000 x 92 = 23 000 000 výdaje = 37 500 000 příspěvek státu = 37 500 000 - 23 000 000 = 14 500 000,- Kč

9 Dělení zisku v k. s. Zisk v komanditní společnosti se (není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak) rozdělí na 2 poloviny (jedna pro komplementáře, druhá pro komanditisty). Komplementáři se mezi sebou dělí rovným dílem, komanditisté dle výše vkladů.

10 Příklad K. s. dosáhla zisku 3 mil. Kč. Bylo rozhodnuto, že mezi společníky se rozdělí 30 % zisku. Ve společnosti jsou 4 komplementáři a 2 komanditisté. Vklady komanditistů činily: Vlček 60 000,- Kč, Homolková 70 000,- Kč, Prošková 50 000,- Kč. Vypočítejte: jaký podíl na zisku skutečně dostane každý společník

11 Řešení Zisk k rozdělení = 30 % z 3 mil. = 0,3 x 3 mil. = 900 000,- Kč a) Komplementáři (4 osoby) dostanou ½ z 900 000 = 450 000,- Kč 1 komplementář dostane 450 000:4 = 112 500,- Kč b) Komanditisté dostanou druhou z 900 000 = 450 000,- Kč souhrn vkladů všech komanditistů je 180 000,- Kč (60 000+70 000+50 000) na 1 Kč vkladu dostane každý komanditista 450 000:180 000 = 2,5 Kč Vlček dostane 60 000 x 2,5 =150 000,- Kč Homolková dostane 70 000 x 2,5 = 175 000,- Kč Prošková dostane 50 000 x 2,5 = 125 000,- Kč

12 Hodnota akcie Jmenovitá (nominální) hodnota akcie = hodnota akcie, která je na ní uvedena, je to hodnota akcie při vydání akcií Tržní hodnota akcie = hodnota, za kterou se akcie prodává na trhu Ážio = rozdíl mezi prodejní cenou a jmenovitou hodnotou akcie

13 Příklad Podnikatel na burze prodal 30 akcií a. s. Hukro, z nichž každá měla nominální hodnotu 4 000,- Kč a tržní hodnotu 5 500,- Kč. Dále prodal 40 akcií a. s. Fuji o nominální hodnotě 2 000,- Kč, celkem za 75 000,- Kč. Vypočítejte: a)Ážio u jedné akcie a. s. Hukro b)Celkový rozdíl mezi nominálními a tržními hodnotami všech akcií

14 Řešení a)Ážio = tržní hodnota - nominální hodnota Ážio a. s. Hukro = 5 500 - 4 000 = 1 500,- Kč Ážio a. s. Fuji = 1 875 - 2 000 = -125,- Kč (75 000:40) b)Celkový rozdíl hodnot = součet tržních hodnot - součet nominálních hodnot a. s. Hukro = (30 x 5 500) - (30 x 4 000) = 165 000 - 120 000 = 45 000,- Kč a. s. Fuji = 75 000 - (40 x 2 000) = 75 000 - 80 000 = - 5 000,- Kč

15 Upisování akcií Příklad Upisovatel upisuje částku 18 000,- Kč. 10 % složí při upisování akcií, 20 % složí před ustavující valnou hromadou a zbytek v 8 měsíčních splátkách. Vypočítejte: a)Částku složenou při upisování b)Částku zaplacenou před konáním ustavující valné hromady c)Doplatek a výši jednotlivých splátek

16 Řešení a)Částka složená při upsání (10 %) = 10 % z 18 000 = 0,1 x 18 000 = 1 800,- Kč b)Částka zaplacena před konáním ustavující valné hromady (20 %) = 20 % z 18 000 = 0,2 x 18 000 = 3 600,- Kč c)Doplatek = 18 000 - 1 800 - 3 600 = 12 600,- Kč Měsíční splátka = 12 600 : 8 = 1 575,- Kč

17 Literatura Ing. NOVOTNÝ, Zdeněk a kol., Základy podnikové ekonomiky, Obchodní akademie Břeclav, 2010, 8. vydání

18 Zdroje Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2013


Stáhnout ppt "VÝPOČTY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍCH FOREM PODNIKÁNÍ. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1180 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google