Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II."— Transkript prezentace:

1 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II.
červen 2013 VY_52_INOVACE_HOV_200109 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
jsou peněžní prostředky, které podnik získal z veškerých svých činností realizovaných na trhu za určité časové období (prodej výrobků, zboží, služeb apod.), cena uskutečněných výstupů, zdrojem výnosů podniku je jeho činnost, jejich výše závisí na rozsahu podnikové činnosti a cenách, za které podnik prodává.

3 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ provozní tržby za prodané výrobky, zboží a poskytované služby, změny stavu zásob výrobků, polotovarů, nedokončené výroby aktivace, např. sestavení programu na počítač jiné provozní výnosy, např. tržby z prodeje dlouhodobého majetku

4 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
finanční tržby z prodeje cenných papírů úroky z vkladů kurzové zisky aj. mimořádné ostatní mimořádné výnosy zúčtování rezerv aj. Příklad: V hotelu jsou výnosem tržby za vyrobená jídla a nápoje, tržby za obchodní zboží a poskytované ubytovací služby.

5 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV) Představuje rozdíl mezi celkovými výnosy podniku a celkovými náklady. kladný HV: výnosy > náklady = ZISK záporný HV: výnosy < náklady = ZTRÁTA Cílem podnikání je vytvářet zisk (snižováním nákladů a zvyšováním výnosů), a to se uskutečňuje: materiálovými, energetickými a mzdovými úsporami, zaváděním dokonalejší techniky a technologií, zlepšováním organizace práce apod.

6 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Vypořádání HV (rozdělení zisku popřípadě úhrada ztráty) závisí na právní formě podniku dle obchodního zákoníku. Použití zisku: zaplacení daně z příjmu splacení dlouhodobých úvěrů nákup nového dlouhodobého majetku (budova, stroje, automobil …) vytvoření rezervních fondů výplata dividend (výnos z akcie) odměny zaměstnancům aj.

7 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Příklad 1: Podnik vyrobil a prodal za rok ks výrobků o ceně Kč za kus. Náklady na 1 ks činí 700 Kč. Vypočítejte hospodářský výsledek podniku před zdaněním a po zdanění (daň z příjmu PO pro rok 2013 je 19 %). Řešení: celkové výnosy = – celkové náklady – = – HV (kladný HV, zisk) před zdaněním – daň z příjmu PO (19 %) – HV po zdanění (čistý zisk)

8 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Příklad 2: Firma vyrábí dva druhy výrobků. Výrobek A má prodejní cenu Kč, plánovaný prodej je ks, náklady na 1 kus výrobku A dělají 800 Kč. Výrobek B má prodejní cenu Kč a plánovaný prodej je ks, náklady na 1 kus výrobku B dělají Kč. Firma má ještě příjem z pronájmu haly Kč, ostatní náklady činí Kč. Vypočítejte hrubý (HV před zdaněním) a čistý (HV po zdanění – daň 19 %) zisk . Řešení: Výrobek A: ( ) – ( ) = Výrobek B: ( ) – ( ) = Příjem z pronájmu (výnos) – Ostatní náklady – Hrubý zisk (zisk před zdaněním) – daň z příjmu PO (19 %) – Čistý zisk (zisk po zdanění)

9 CITACE ZDROJŮ ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vydání Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN


Stáhnout ppt "NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II."

Podobné prezentace


Reklamy Google