Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví."— Transkript prezentace:

1 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. červen 2013VY_52_INOVACE_HOV_200109

2 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VÝNOSY  jsou peněžní prostředky, které podnik získal z veškerých svých činností realizovaných na trhu za určité časové období (prodej výrobků, zboží, služeb apod.),  cena uskutečněných výstupů,  zdrojem výnosů podniku je jeho činnost, jejich výše závisí na rozsahu podnikové činnosti a cenách, za které podnik prodává.

3 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ČLENĚNÍ VÝNOSŮ a)provozní -tržby za prodané výrobky, zboží a poskytované služby, -změny stavu zásob výrobků, polotovarů, nedokončené výroby -aktivace, např. sestavení programu na počítač -jiné provozní výnosy, např. tržby z prodeje dlouhodobého majetku

4 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK b)finanční - tržby z prodeje cenných papírů - úroky z vkladů - kurzové zisky aj. c) mimořádné -ostatní mimořádné výnosy -zúčtování rezerv aj. Příklad: V hotelu jsou výnosem tržby za vyrobená jídla a nápoje, tržby za obchodní zboží a poskytované ubytovací služby.

5 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV)  Představuje rozdíl mezi celkovými výnosy podniku a celkovými náklady.  kladný HV:výnosy > náklady = ZISK  záporný HV:výnosy < náklady = ZTRÁTA  Cílem podnikání je vytvářet zisk (snižováním nákladů a zvyšováním výnosů), a to se uskutečňuje: a)materiálovými, energetickými a mzdovými úsporami, b)zaváděním dokonalejší techniky a technologií, c)zlepšováním organizace práce apod.

6 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Vypořádání HV (rozdělení zisku popřípadě úhrada ztráty) závisí na právní formě podniku dle obchodního zákoníku. Použití zisku:  zaplacení daně z příjmu  splacení dlouhodobých úvěrů  nákup nového dlouhodobého majetku (budova, stroje, automobil …)  vytvoření rezervních fondů  výplata dividend (výnos z akcie)  odměny zaměstnancům aj.

7 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Příklad 1: Podnik vyrobil a prodal za rok 20.000 ks výrobků o ceně 1.000 Kč za kus. Náklady na 1 ks činí 700 Kč. Vypočítejte hospodářský výsledek podniku před zdaněním a po zdanění (daň z příjmu PO pro rok 2013 je 19 %). Řešení: celkové výnosy20.000. 1.000 =20.000.000 –celkové náklady– 20.000. 700 =– 14.000.000 HV (kladný HV, zisk) před zdaněním 6.000.000 –daň z příjmu PO (19 %)– 1.140.000 HV po zdanění (čistý zisk) 4.860.000

8 NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Příklad 2: Firma vyrábí dva druhy výrobků. Výrobek A má prodejní cenu 1.000 Kč, plánovaný prodej je 3.500 ks, náklady na 1 kus výrobku A dělají 800 Kč. Výrobek B má prodejní cenu 1.500 Kč a plánovaný prodej je 2.500 ks, náklady na 1 kus výrobku B dělají 1.000 Kč. Firma má ještě příjem z pronájmu haly 150.000 Kč, ostatní náklady činí 1.000.000Kč. Vypočítejte hrubý (HV před zdaněním) a čistý (HV po zdanění – daň 19 %) zisk. Řešení: Výrobek A:(3.500. 1.000) – (3.500. 800) =700.000 Výrobek B:(2.500. 1.500) – (2.500. 1.000) =+ 1.250.000 Příjem z pronájmu (výnos)+ 150.000 – Ostatní náklady– 1.000.000 Hrubý zisk (zisk před zdaněním) 1.100.000 –daň z příjmu PO (19 %)– 209.000 Čistý zisk (zisk po zdanění) 891.000

9 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled : Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vydání Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4. CITACE ZDROJŮ


Stáhnout ppt "NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Kavanová. Střední škola hotelnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google