Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_09_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_09_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_09_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk Novák Tematický celek Finanční gramotnost – finanční matematika Ročník 1. až 4. ročník, gymnaziální vzdělávání Datum tvorby Březen 2012 Anotace V Prezentaci jsou uvedeny definice vztahující se k podílovým listům a fondům. Úlohy zaměřené na praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Podílové listy  Jsou  Jsou to cenné papíry, které vydávají investiční společnosti.  Vydáváním  Vydáváním podílových listů shromažďují investiční společnosti peněžní prostředky v podílových fondech. fondech. Majitelé podílových listů mají právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na ziscích získaných zhodnocením tohoto majetku.

3 Při investování do podílových listů se obvykle namísto o úroku před zdaněním a úroku po zdanění hovoří o hrubém výnosu výnosu a čistém výnosu. výnosu. Pokud je z kontextu jasné, zda jde o hrubý, či čistý výnos, užívá se stručnější termín výnos. Namísto termínu úroková míra se užívá míra výnosu. Výnosy z podílových listů, které jsou v držení majitele déle než 6 měsíců, jsou osvobozeny od daně.

4 Před Před rokem jsme koupili 50 000 kusů podílových listů podílového fondu Optiminvest. Jejich kurz byl v den nákupu 1,43200, tj. nákupní cena jednoho podílového listu byla 1,432 Kč. Navíc jsme zaplatili vstupní poplatek, který činí 0,75% z investiční částky. Dnes Dnes prodáváme podílové listy zpět Optiminvestu, kurz je 1,54620. Při prodeji je poplatek 0%, neplatí se ani žádný poplatek za správu fondu. A teď se ptáme, zda by nebylo bývalo finančně výhodnější uložit před rokem částku, kterou jsme zaplatili za podílové listy včetně vstupního poplatku, na termínovaný vklad na jeden rok s úrokovou mírou 2,6%. příklad

5  Za  Za 50 000 kusů podílových listů jsme zaplatili 50 000. 1,432 = 71 600 Kč  Dnes  Dnes je prodáváme za 50 000. 1,5462 Kč = 77 310 Kč  Výnos  Výnos z podílových listů za jeden rok tedy činí 77 310 – 71 600 = 5 710 Kč  Míra  Míra výnosu je  Odtud  Odtud už je patrné, že investice do podílových listů byla finančně výhodnější než uložení peněz na termínovaný vklad. řešení

6 ► Vypočítáme ► Vypočítáme ještě pro porovnání finanční výhodnosti sledovaných finančních transakcí, kolik korun činí v jednotlivých případech rozdíl mezi získanou částkou a vloženým kapitálem. ► Podílové ► Podílové listy byly naším majetkem rok, proto je výnos osvobozen od daně. Poplatek při nákupu činil 71 600.0,0075 = 537 Kč ► A ► A náš zisk z podílových listů je tedy 5 710 Kč – 537 Kč = 5 173 Kč. Řešení - pokračování

7 Úrok po zdanění z termínovaného vkladu na jeden rok (za předpokladu, že banka úročila jednou, v den splatnosti) by byl 0,85. 0,026. 71 600 Kč. (1 + 0,0075) = 1 594,23 Kč A náš zisk by tedy činil 1 595 Kč. Rozhodli jsme se před rokem správně, investice do podílových listů byla vhodnější. Řešení - pokračování

8 Jak vypadají podílové fondy? V sloupci Kurz je čisté obchodní jmění na podílový list ke dni měsíce uvedenému ve sloupci Ke dni. Kurz je v Kč, spočítaný na šest platných míst, celé Kč jsou odděleny tečkou. V sloupci Změna kurzu v % za je změna kurzu za 1,3,6, a 12 měsíců. Sloupec Maj. Mil. uvádí celkové čisté jmění fondu v milionech Kč. Obr. 1

9 Paní Blažejová zakoupila na začátku roku podílové listy podílového fondu PT Klasik v celkové hodnotě 40 000 Kč. Na konci roku je fondu prodala zpět. Míra výnosu činila v příslušném roce 7,4%. Vypočítejte výnos z investice paní Blažejové. Vypočítejte zisk p. Blažejové, tj. rozdíl mezi částkou, kterou ji vyplatil fond a vloženým kapitálem. Víme, že při nákupu podílových listů zaplatila navíc vstupní poplatek, který činil 2% z nákupní ceny 40 000 Kč. Za správu majetku ve fondu jí bylo při výplatě peněz strženo 680 Kč. Poplatek při odkupu fondem je 0%. příklad

10 Výnos z investice činí 40 000 Kč. 0,074 = 2 960 Kč Vstupní poplatek, který musela zaplatit činí 40 000 Kč. 0,02 = 800 Kč Při výplatě peněz byla stržena ještě částka 680 Kč 40 000 Kč – 800 Kč – 680 Kč = 1 480 Kč Čistý zisk paní Blažejové je tedy 1 480 Kč. řešení

11 Literatura ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8. ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8. Zdroj obrázku Obr.1: ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_09_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google