Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál uvádí do problematiky obchodních společností, vysvětluje pojmy vznik, založení, zánik společnosti, druhy společností. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. AutorIng. Hana Kročová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup65–42-M/01 Hotelnictví Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova Obchodní společnost, kapitálová obchodní společnost, osobní obchodní společnost Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí studijních materiálů pro výuku předmětu EKO 2. ročník

3 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  vytvoří se tak, že FO nebo PO se spojí ke společnému podnikání  vznikne právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku

4 VYTVOŘENÍ SPOLEČNOSTI má 2 fáze: 1. Založení společnosti  společníci sepíší společenskou smlouvu (v.o.s, k.s., s.r.o.) zakladatelskou smlouvu (a.s.) nebo zakladatelskou listinu (zakládá-li 1 osoba)  všichni společníci smlouvu podepíší, podpisy úředně ověřeny 2. Vznik společnosti  zápisem do OR ve lhůtě do 90 dní od založení  společnost vzniká dnem zápisu

5 PŘEMĚNA SPOLEČNOSTI  fúzí ( sloučením nebo splynutím)  převodem jmění na společníka  rozdělením  změnou právní formy

6 UKONČENÍ ČINNOSTI probíhá ve 2 fázích: 1. Zrušení společnosti  dobrovolné  nucené 2. Zánik společnosti  dnem výmazu z obchodního rejstříku

7 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI dobrovolné  uplynutím doby, na kterou byla společnost zřízena  dosažením účelu, pro který byla společnost zřízena  rozhodnutím společníků  přeměnou (fúzí, změnou právní formy, rozdělením)  úmrtím majitele

8 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI nucené  rozhodnutím soudu - jestliže firma po dobu déle jak 2 roky neprovozuje žádnou činnost, pozbude-li oprávnění k podnikatelské činnosti  prohlášením konkurzu na návrh věřitelů firmy – pokud není firma schopna splácet závazky vůči věřitelům

9 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI  bez likvidace - u dobrovolného zrušení společnosti (např. sloučení, rozdělení firmy). Majetek společnosti přechází na jejího právního nástupce  s likvidací - statutární orgán firmy jmenuje fyzickou osobu – likvidátora, ten vykonává úkony související s likvidací podniku = rozprodá majetek, uhradí se dluhy, zjistí majetkový zůstatek, sestaví zprávu o průběhu likvidace, účetní závěrku a návrh za rozdělení zůstatku majitelům

10 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ a) KAPITÁLOVÉ  povinně se tvoří základní kapitál  společnost řídí volené orgány  za závazky ručí společníci neručí nebo ručí omezeně b) OSOBNÍ  tvorba základního kapitálu není povinná  osobní účast společníků na řízení  za závazky ručí společníci neomezeně, společně a nerozdílně

11 OPAKOVÁNÍ Kdo rozhoduje o nuceném zrušení společnosti? Soud:  jestliže podnik po dobu déle jak 2 roky neprovozuje žádnou činnost, pozbude-li oprávnění k podnikatelské činnosti  prohlášením konkurzu na návrh věřitelů podniku – pokud není podnik schopen splácet závazky vůči věřitelům Jakou smlouvu sepisují společníci při založení společnosti? Společenskou smlouvu (s. r. o. ) Zakladatelskou smlouvu (a. s.)

12 OPAKOVÁNÍ Jaké jsou rozdíly mezi kapitálovou a osobní společností? povinně se tvoří základní kapitál společnost řídí volené orgány za závazky ručí společníci neručí nebo ručí omezeně KAPITÁLOVÉ tvorba základního kapitálu není povinná osobní účast společníků na řízení za závazky ručí společníci neomezeně, společně a nerozdílně OSOBNÍ

13 ZDROJE:  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80- 87301-16-6  Obchodní zákoník. Obchodní zákoník [online]. 1998 [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ob chzak/cast2h1d1.aspx


Stáhnout ppt "OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google