Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKONÍK PRÁCE. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1124Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma: Zákoník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKONÍK PRÁCE. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1124Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma: Zákoník."— Transkript prezentace:

1 ZÁKONÍK PRÁCE

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1124Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma: Zákoník práce Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 2. 2. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky se základní právní normou upravující personální činnosti - Zákoníkem práce a jeho obsahem.

3 Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé činnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

4 Obsah Zákoníku práce §1 - §29 vymezení pracovněprávních vztahů a zákazu diskriminace, §30 - §73a vznik a ukončení pracovního poměru, §74 - §77 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, §78 - §100pracovní doba a doba odpočinku, §101 - §108 bezpečnost a ochrana zdraví při práci, §109 - §150odměňování za práci, §151 - §190 náhrada výdajů spojených s výkonem práce, §191 - §210 překážky v práci, §211 - §223 dovolená, §224 - §247 péče o zaměstnance, §248 - §275 náhrady škody, §276 - §299 odborová organizace a rada zaměstnanců, §300 - §363 společná ustanovení jako jsou mzdová a platová práva, §364 - §394 přechodná ustanovení. V příloze Zákoníku práce jsou uvedeny charakteristiky platových tříd.

5 Část I. - Všeobecná ustanovení §1 - §5Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů §6 - §12Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů §16 - §17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace §18 - §29 Právní úkony

6 Část II. - Pracovní poměr §30 - §32Postup před vznikem pracovního poměru §33 - §39Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru §40 - §47Změny pracovního poměru §48 - §73aSkončení pracovního poměru §74 - §77Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

7 Část III. - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr § 75 Dohoda o provedení práce § 76 Dohoda o pracovní činnosti

8 Část IV. - Pracovní doba a doba odpočinku §78 -§ 80Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby §81 - §87Rozvržení pracovní doby §88 - §89Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka §90 - §92Doba odpočinku §93 - §93aPráce přesčas §94Noční práce §95Pracovní pohotovost §96 - §99Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku §100Zmocňovací ustanovení

9 Část V. - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci §101 - §102Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §103 - §106Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance §107 - §108Společná ustanovení

10 Část VI. - Odměňování za práci §109 - §112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod §113 - §121 Mzda §122 - §137 Plat §138 Odměna z dohod §139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce §140 Odměna za pracovní pohotovost §141 -§ 144 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost

11 Část VII. - Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce Část VIII. - Překážky v práci §191 - §205 Překážky v práci na straně zaměstnance §206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance §207 - §210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele

12 Část IX. - Dovolená Část X. - Péče o zaměstna nce §224 - §226Pracovní podmínky zaměstnanců §227 - §235Odborný rozvoj zaměstnanců §236Stravování zaměstnanců §237 - §247Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

13 Část XI. - Náhrada škody §248 - §249Předcházení škodám §250 - §264Odpovědnost zaměstnance za škodu §265 - §271Odpovědnost zaměstnavatele za škodu §272 - §274Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu § 275Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

14 Část XII. - Odborová organizace, rada zaměstnanců Část XIII. - Společná ustanovení

15 Zdroje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce http://www.zakony.propravo.cz/2010/12/zakonik-prace-2011- zakon-c-2622006-sb.html v platném zněníZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce http://www.zakony.propravo.cz/2010/12/zakonik-prace-2011- zakon-c-2622006-sb.html Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2013


Stáhnout ppt "ZÁKONÍK PRÁCE. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1124Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma: Zákoník."

Podobné prezentace


Reklamy Google