Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVIDENCE PRACOVÍKŮ. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1136Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVIDENCE PRACOVÍKŮ. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1136Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma:"— Transkript prezentace:

1 EVIDENCE PRACOVÍKŮ

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1136Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma: Evidence pracovníků Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 8. 3. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s rozsahem evidence pracovníků, s evidovanými doklady a dokumenty.

3 Evidence pracovníků představuje souhrn informací, které potřebuje zaměstnavatel: pro své potřeby pro potřeby zaměstnance pro orgány, které jsou oprávněny některé údaje vyžadovat

4 Právní úprava Formální požadavky na osobní evidenci nejsou jako celek žádným zákonem stanoveny, ale obsah sledovaných údajů vyplývá z příslušných zákonů (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

5 Osobní složka zaměstnance = složka, do které se zakládají veškeré informace (doklady) týkající se pracovního poměru zaměstnance

6 Doklady evidence pracovníků

7 I. Na počátku pracovního poměru Žádost o přijetí do pr. poměru podává uchazeč o zaměstnání Osobní dotazník obsahuje bydliště, jméno, druha, družku, vzdělání, počet dětí, praxi, minulé zaměstnání, národnost, rodinný stav, jazykové znalosti, zdravotní pojišťovnu, řidičský průkaz Životopis požadují zaměstnavatelé od uchazeče o zaměstnání …..

8 Zápočtový list potvrzení při změně zaměstnání, vydává předchozí zaměstnavatel, obsahuje údaje o počtu odpracovaných let a dnů, pracovní neschopnost do 1 roku předem, údaje o nároku a čerpané dovolené, aj. Mzdový výměr obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy Platový výměr obsahuje údaje o platové třídě a platovém stupni, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a o termínu a místu výplaty

9 II. V průběhu pracovního poměru Pracovní smlouva musí obsahovat: 1. druh práce 2. místo/místa výkonu práce 3. den nástupu do práce + další podmínky: zkušební doba doba trvání pracovního poměru konkurenční doložka mzdové podmínky a jiné Osobní karta - údaje o vzdělání - předchozí zaměstnání, praxe - změněná pracovní schopnost - důchodové zabezpečení - platové zařazení -údaje o rodinných příslušnících Hlášenka změny -vyplňuje zaměstnance při změně některých osobních skutečností ….

10 Doklady o práci Pracovní lístek (úkolový lístek) -slouží pro 1 operaci pro 1 pracovníka, použití u kusové výroby Průvodka -slouží pro několik navazujících operací, použití u sériové výroby Směnový plán -slouží pro celou výrobní linku a všechny pracovníky u hromadné výroby Dovolenka -vypíše zaměstnanec před nástupem dovolené Doklad o pracovní neschopnosti -vystavuje lékař a pracovník jej předkládá zaměstnavateli ….

11 Doklady o mzdách Soupiska práce a mezd eviduje skutečné výkony na základě pr. lístků, průvodek a směnových plánů Zúčtovací a výplatní listina obsahuje hrubou mzdu, sociální a zdravotní pojištění, čistou mzdu, daň z příjmu, srážky, částku k výplatě Mzdový list eviduje mzdy podle jednotlivých měsíců, slouží jako podklad pro výpočet průměrných mezd, které jsou potřeba při výpočtu dávek nem. pojišt., starobních a invalidních důchodů ….

12 Evidenční list důchodového pojištění obsahuje údaje o době zaměstnání a ročním výdělku zaměstnance, je podkladem pro budoucí vyměření starobního nebo invalidního důchodu zaměstnance Výplatní lístek (pásek) je přehled vypočtené mzdy, který dostane zaměstnanec

13 III. Při skončení pracovního poměru Žádost o rozvázání pracovního poměru podává zaměstnanec, který chce ukončit pracovní poměr Dohoda o rozvázání pracovního poměru (resp. výpověď) ujednání o vzájemné dohodě skončení pracovního poměru k určitému dni Výstupní list doklad, který potvrzuje vyrovnání závazků a pohledávek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při odchodu z firmy

14 Archivace dokladů Podle zákona o účetnictví se mzdové údaje vztahující se k důchodové evidenci archivují 20 let

15 Literatura Švarcová, J. a kol.: Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED 2010.

16 Zdroje Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2013


Stáhnout ppt "EVIDENCE PRACOVÍKŮ. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1136Ročník:2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google