Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní rejstřík Život je vůle k moci.. Friedrich Nietsche FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní rejstřík Život je vůle k moci.. Friedrich Nietsche FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010."— Transkript prezentace:

1 Obchodní rejstřík Život je vůle k moci.. Friedrich Nietsche FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010

2 Obchodní rejstřík Definice Definice Veřejný seznam, do něhož jsou zapisováni obchodníci a další skutečnosti jich se týkající, které mají význam pro bezpečnost obchodních vztahů Veřejný seznam, do něhož jsou zapisováni obchodníci a další skutečnosti jich se týkající, které mají význam pro bezpečnost obchodních vztahů Významný nástroj bezpečnosti obchodního styku, který zajišťuje transparentnost podnikání Významný nástroj bezpečnosti obchodního styku, který zajišťuje transparentnost podnikání

3 Obchodní rejstřík Definice Definice Obsahuje všechny údaje, které je třeba znát, aby si mohl kontrahent učinit úsudek o důvěryhodnosti konkrétního podnikatele Obsahuje všechny údaje, které je třeba znát, aby si mohl kontrahent učinit úsudek o důvěryhodnosti konkrétního podnikatele Usnadňuje hladké fungování obchodního života Usnadňuje hladké fungování obchodního života

4 Obchodní rejstřík Prameny právní úpravy Prameny právní úpravy Směrnice č. 68/151/ES Směrnice č. 68/151/ES Obchodní zákoník - § 27 – 38l Obchodní zákoník - § 27 – 38l Občanský soudní řád - § 200a – 200de Občanský soudní řád - § 200a – 200de

5 Obchodní rejstřík Definice Definice Ustanovení § 27 Obchodního zákoníku Ustanovení § 27 Obchodního zákoníku Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popřípadě jiných osob nebo organizačních složek podniků těchto osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popřípadě jiných osob nebo organizačních složek podniků těchto osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon

6 Obchodní rejstřík Součást obchodního rejstříku Součást obchodního rejstříku Sbírka listin Sbírka listin Podnikatel je povinen ukládat listiny specifikované v obchodním zákoníku Podnikatel je povinen ukládat listiny specifikované v obchodním zákoníku

7 Obchodní rejstřík Rejstříkové soudy Rejstříkové soudy Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy, kterými jsou krajské soudy Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy, kterými jsou krajské soudy

8 Obchodní rejstřík Příslušnost soudů Příslušnost soudů Pro podnikatele Pro podnikatele Krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud fyzické osoby nebo právnické osoby, jíž se zápis do rejstříku týká Krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud fyzické osoby nebo právnické osoby, jíž se zápis do rejstříku týká

9 Obchodní rejstřík Příslušnost soudů Příslušnost soudů Pro zahraniční osobu Pro zahraniční osobu Krajský soud, v jehož obvodu je umístěn podnik nebo organizační složka podniku zahraniční osoby Krajský soud, v jehož obvodu je umístěn podnik nebo organizační složka podniku zahraniční osoby

10 Obchodní rejstřík Princip publicity Princip publicity Formální smysl Formální smysl Zabezpečuje rychlý a bezpečný obchodní styk Zabezpečuje rychlý a bezpečný obchodní styk Rejstřík je přístupný každému, kdo o to projeví zájem Rejstřík je přístupný každému, kdo o to projeví zájem Každý má právo do něj nahlížet Každý má právo do něj nahlížet Každý má právo si pořizovat z něho výpisy a opisy Každý má právo si pořizovat z něho výpisy a opisy

11 Obchodní rejstřík Princip publicity Princip publicity Přípustnost omezení Přípustnost omezení Nahlížení během úředních hodin Nahlížení během úředních hodin Pod dohledem úředníka Pod dohledem úředníka Místnosti určené k nahlížení musí být uvedeny na orientační tabuli u soudu Místnosti určené k nahlížení musí být uvedeny na orientační tabuli u soudu

12 Obchodní rejstřík Princip publicity Princip publicity Materiální smysl Materiální smysl Určitá právní skutečnost nabývá účinků vůči třetím osobám právě publikací v rejstříku a zásadně nemá takové účinky dříve Určitá právní skutečnost nabývá účinků vůči třetím osobám právě publikací v rejstříku a zásadně nemá takové účinky dříve Není třeba chránit toho, kdo se neseznámí se zápisy v obchodním rejstříku - kdo nepečuje o svá práva Není třeba chránit toho, kdo se neseznámí se zápisy v obchodním rejstříku - kdo nepečuje o svá práva

13 Obchodní rejstřík Princip publicity Princip publicity Dobrá víra Dobrá víra Chráněny jsou osoby, které jednají v důvěře v zápis do obchodní rejstříku Chráněny jsou osoby, které jednají v důvěře v zápis do obchodní rejstříku Dobrá víra třetí osoby je tedy limitem principu publicity Dobrá víra třetí osoby je tedy limitem principu publicity

14 Obchodní rejstřík Účinky právních úkonů Účinky právních úkonů Nesměšovat princip publicity s účinností nebo neplatností právních úkonů Nesměšovat princip publicity s účinností nebo neplatností právních úkonů Princip publicity se týká jen účinků určitých právních úkonů vůči třetím osobám a to zpravidla pouze těm, které jsou v dobré víře Princip publicity se týká jen účinků určitých právních úkonů vůči třetím osobám a to zpravidla pouze těm, které jsou v dobré víře

15 Obchodní rejstřík Rozpor zapsaných údajů Rozpor zapsaných údajů Nesoulad mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo listinami Nesoulad mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo listinami Zapsaný podnikatel nemůže uplatňovat vůči třetím osobám zveřejněné znění a třetí osoba se ho může dovolávat Zapsaný podnikatel nemůže uplatňovat vůči třetím osobám zveřejněné znění a třetí osoba se ho může dovolávat Tak se zabraňuje tomu, aby podnikatel těžil z tohoto nesouladu a naopak je chráněna třetí osoba Tak se zabraňuje tomu, aby podnikatel těžil z tohoto nesouladu a naopak je chráněna třetí osoba

16 Obchodní rejstřík Příklad Příklad Společnost svým obchodním partnerům oznámila, že změnila statutární orgán Společnost svým obchodním partnerům oznámila, že změnila statutární orgán Není vázána úkony, které by sjednal starý statutární orgán s obchodními partnery, neboť ti by nebyli v dobré víře Není vázána úkony, které by sjednal starý statutární orgán s obchodními partnery, neboť ti by nebyli v dobré víře Nedostatek dobré víry by se snadno dokázal písemným oznámením o změně statutáru Nedostatek dobré víry by se snadno dokázal písemným oznámením o změně statutáru V praxi banky odmítají jednat s tím, kdo není zapsán v obchodním rejstříku, což odporuje zákonu, neboť zápis statutárního orgánu není konstitutivní, a tedy týká se pouze ochrany dobré víry V praxi banky odmítají jednat s tím, kdo není zapsán v obchodním rejstříku, což odporuje zákonu, neboť zápis statutárního orgánu není konstitutivní, a tedy týká se pouze ochrany dobré víry

17 Obchodní rejstřík Konstitutivní zápisy: Konstitutivní zápisy: V určitých případech má zápis do obchodního rejstříku za následek vznik, změnu nebo zánik určitého oprávnění nebo povinnosti nebo vznik, změnu či zánik právní osoby V určitých případech má zápis do obchodního rejstříku za následek vznik, změnu nebo zánik určitého oprávnění nebo povinnosti nebo vznik, změnu či zánik právní osoby

18 Obchodní rejstřík Konstitutivní zápisy: Konstitutivní zápisy: Vznik a zánik obchodních společností všech forem a družstev včetně státních podniků Vznik a zánik obchodních společností všech forem a družstev včetně státních podniků Změna stanov akciové společnosti v případech stanovených zákonem Změna stanov akciové společnosti v případech stanovených zákonem Zvýšení a snížení základního kapitálu akciové společnosti Zvýšení a snížení základního kapitálu akciové společnosti Oprávnění zahraniční osoby podnikat na našem území Oprávnění zahraniční osoby podnikat na našem území

19 Obchodní rejstřík Konstitutivní zápisy: Konstitutivní zápisy: Přemístění sídla zahraniční osoby na území ČR Přemístění sídla zahraniční osoby na území ČR Rozsah ručení komanditisty v komanditní společnosti Rozsah ručení komanditisty v komanditní společnosti Rozsah ručení společníka společnosti s ručením omezeným Rozsah ručení společníka společnosti s ručením omezeným Vznik samostatné převoditelnosti práv Vznik samostatné převoditelnosti práv

20 Obchodní rejstřík Deklaratorní zápisy Deklaratorní zápisy Všechny ostatní zápisy v obchodním rejstříku mají charakter deklaratorní Všechny ostatní zápisy v obchodním rejstříku mají charakter deklaratorní Je s nimi spojen pouze účinek materiálního principu publicity Je s nimi spojen pouze účinek materiálního principu publicity Zápis statutárního orgánu je deklaratorní Zápis statutárního orgánu je deklaratorní

21 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Rejstříkový princip Rejstříkový princip Rejstříkový soud provádí přezkum formálních předpokladů návrhu Rejstříkový soud provádí přezkum formálních předpokladů návrhu

22 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Jaké údaje zjišťuje rejstříkový soud ? Jaké údaje zjišťuje rejstříkový soud ? a) Solventnost navrhovatele b) Barevnost předložených tiskopisů c) Právní způsobilost navrhovatele

23 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Rejstříkový soud zjišťuje Rejstříkový soud zjišťuje Je návrh na předepsaném formuláři? Je návrh na předepsaném formuláři? Je doložen požadovanými listinami? Je doložen požadovanými listinami? Je doložen eventuálně notářský zápis? Je doložen eventuálně notářský zápis?

24 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Předepsané formuláře pro návrh na zápis do obchodního rejstříku Předepsané formuláře pro návrh na zápis do obchodního rejstříku Právní úprava vyhl. č. 250/2005 Sb. Právní úprava vyhl. č. 250/2005 Sb. Od 1. 1. 2007 je možné podávat návrhy elektronicky Od 1. 1. 2007 je možné podávat návrhy elektronicky

25 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Návrh lze podávat jen na závazném formuláři Návrh lze podávat jen na závazném formuláři Formuláře upravuje vyhláška - vzory pro podávání návrhů a seznam listin, které se k návrhu přikládají Formuláře upravuje vyhláška - vzory pro podávání návrhů a seznam listin, které se k návrhu přikládají

26 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Řízení o zápisu do obchodního rejstříku Přístupné tiskopisy na portal.justice.cz/ms Přístupné tiskopisy na portal.justice.cz/ms Žádné další údaje není soud oprávněn požadovat, ani jejich doplnění, neboť to materiálně nezkoumá Žádné další údaje není soud oprávněn požadovat, ani jejich doplnění, neboť to materiálně nezkoumá V případě právních vad návrh usnesením odmítne V případě právních vad návrh usnesením odmítne

27 Obchodní rejstřík Zápis podnikatelů Zápis podnikatelů Do obchodního rejstříku se zapisují: Do obchodního rejstříku se zapisují: Obchodní společnosti a družstva Obchodní společnosti a družstva Zahraniční osoby Zahraniční osoby Fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají trvalý pobyt nebo bydliště v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají Fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají trvalý pobyt nebo bydliště v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají Další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis Další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis

28 Obchodní rejstřík Zápis podnikatelů Zápis podnikatelů Do obchodního rejstříku se zapisují: Do obchodního rejstříku se zapisují: Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z těchto podmínek, podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z těchto podmínek, podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, může podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, může podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku

29 Obchodní rejstřík Základní údaje Základní údaje Firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště Firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště Předmět podnikání Předmět podnikání Právní forma právnické osoby Právní forma právnické osoby U fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo- li jí rodné číslo přiděleno U fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo- li jí rodné číslo přiděleno Identifikační číslo, které podnikateli přidělí rejstříkový soud - potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy Identifikační číslo, které podnikateli přidělí rejstříkový soud - potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy

30 Obchodní rejstřík Základní údaje Základní údaje Jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem Jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem Jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná Jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná U právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno U právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno Další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis Další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

31 Obchodní rejstřík Rozhodovací činnost soudů Rozhodovací činnost soudů Soud ve většině případů nerozhoduje usnesením Soud ve většině případů nerozhoduje usnesením Pokud soud neshledá důvod k odmítnutí, rozhodne vyšší soudní úředník nebo soudce tím, že provede zápis a nevydává o tom žádné rozhodnutí Pokud soud neshledá důvod k odmítnutí, rozhodne vyšší soudní úředník nebo soudce tím, že provede zápis a nevydává o tom žádné rozhodnutí Výjimkou jsou zápisy týkající se osoby veřejného práva nebo státního podniku, kde musí předseda senátu vydat rozhodnutí Výjimkou jsou zápisy týkající se osoby veřejného práva nebo státního podniku, kde musí předseda senátu vydat rozhodnutí Jednání se nenařizuje Jednání se nenařizuje

32 Obchodní rejstřík Lhůty pro rozhodnutí Lhůty pro rozhodnutí Soud má povinnost rozhodnout o návrhu nebo provést zápis ve lhůtě, kterou mu stanoví zvláštní předpis, jinak ve lhůtě do 5 pracovních dnů Soud má povinnost rozhodnout o návrhu nebo provést zápis ve lhůtě, kterou mu stanoví zvláštní předpis, jinak ve lhůtě do 5 pracovních dnů Lhůta běží ode dne podání návrhu na zápis Lhůta běží ode dne podání návrhu na zápis Soud provede zápis ke dni, uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení, tam, kde rozhoduje usnesením, je pak zápis proveden až právní mocí usnesení Soud provede zápis ke dni, uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení, tam, kde rozhoduje usnesením, je pak zápis proveden až právní mocí usnesení

33 Obchodní rejstřík Opravné prostředky: Opravné prostředky: Proti provedení zápisu do obchodního rejstříku není opravný prostředek přípustný Proti provedení zápisu do obchodního rejstříku není opravný prostředek přípustný Podnikatel a osoby zapsané do rejstříku se mohou do 1 měsíce domáhat výmazu nebo změny u soudu Podnikatel a osoby zapsané do rejstříku se mohou do 1 měsíce domáhat výmazu nebo změny u soudu

34 Obchodní rejstřík Opravné prostředky: Opravné prostředky: Pokud se nedodrží lhůta, soud zahájí řízení ex offo, aby uvedl rejstříkový stav do souladu se skutečností Pokud se nedodrží lhůta, soud zahájí řízení ex offo, aby uvedl rejstříkový stav do souladu se skutečností Je-li návrh odmítnut, je možné podat odvolání Je-li návrh odmítnut, je možné podat odvolání

35 Obchodní rejstřík Statutární orgány Statutární orgány Zamítnutí návrhu na povolení zápisu osoby, která je statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby Zamítnutí návrhu na povolení zápisu osoby, která je statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby Její jmenování nebo volba se považuje od počátku za neplatné, tím ovšem nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře Její jmenování nebo volba se považuje od počátku za neplatné, tím ovšem nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře

36 Obchodní rejstřík Statutární orgány Statutární orgány Zamítavé rozhodnutí soud po právní moci zveřejní Zamítavé rozhodnutí soud po právní moci zveřejní Do okamžiku zveřejnění nemůže právnická osoba namítat neplatnost volby nebo jmenování vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že tyto o neplatnosti věděly Do okamžiku zveřejnění nemůže právnická osoba namítat neplatnost volby nebo jmenování vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že tyto o neplatnosti věděly

37 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Kdo si může pořizovat opisy? Kdo si může pořizovat opisy? a) Stát a orgány veřejné správy b) Navrhovatel a společníci c) Každá osoba, která prokáže právní zájem

38 Obchodní rejstřík Opis zápisu z rejstříku: Opis zápisu z rejstříku: Obchodní rejstřík je veřejně a každému přístupný Obchodní rejstřík je veřejně a každému přístupný Každému na požádání vydá soud listinný opis zápisu nebo listiny založené ve Sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj zde není Každému na požádání vydá soud listinný opis zápisu nebo listiny založené ve Sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj zde není

39 Obchodní rejstřík Opis zápisu z rejstříku: Opis zápisu z rejstříku: Opis musí být úředně ověřen, ledaže žadateli stačí neověřený a výslovně o něj požádá Opis musí být úředně ověřen, ledaže žadateli stačí neověřený a výslovně o něj požádá Ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem v obchodním rejstříku Ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem v obchodním rejstříku

40 DISKUZE DISKUZE

41 NOVOS AMICOS,DUM PARAS,VETEROS COLE.. Získáváš –li nové přátele, měj v úctě staré.. -Evidencí v rejstříku podnikání začíná. -Výmazem v rejstříku podnikání končí. -I na tobě záleží, zda si budeš výsledků podnikání užívat.

42 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Obchodní rejstřík Život je vůle k moci.. Friedrich Nietsche FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google