Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSTATNÍ STÁTNÍ ORGANIZACE. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1176 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSTATNÍ STÁTNÍ ORGANIZACE. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1176 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání."— Transkript prezentace:

1 OSTATNÍ STÁTNÍ ORGANIZACE

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1176 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání Téma:Ostatní státní organizace Jméno autora:Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne:11. března 2013 Metodický popis, (anotace) Prezentace přináší přehled ostatních státních organizací, čímž navazuje na DUM „Státní podnik“.

3 Státní organizace 1)Organizační složky státu 2)Územní samosprávné celky 3)Státní příspěvkové organizace 4)Státní fondy

4 Organizační složka státu Patří sem např.: Ústavní soud České republiky soudy a státní zastupitelství Nejvyšší kontrolní úřad Kancelář prezidenta republiky Úřad vlády České republiky Kancelář Veřejného ochránce práv Akademie věd České republiky Policejní akademie Policejní prezidium Rejstřík trestů Hasičský záchranný sbor Česká správa sociálního zabezpečení finanční úřady Úřad pro civilní letectví = útvar, který zastupuje stát v určité oblasti veřejné správy (dříve rozpočtové organizace) -Nemá vlastní právní subjektivitu, není právnickou osobou -Hospodaří s majetkem státu -Jedná za stát, ale závazky, které vzniknou, jsou závazky státu

5 Územní samosprávný celek je územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu = obce a kraje  Jsou vymezeny Ústavou České republiky (1/1993 Sb.)  Jsou právnickou osobou  Mají svou vlastní působnost a k tomu přenesenou působnost od státu

6 Státní příspěvkové organizace = právnická osoba zřízená k plnění úkolů ve veřejném zájmu Jejich zřizovatelem jsou organizační složky státu nebo územní samosprávné celky hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele Jsou jimi např.: dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, dále například muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu

7 Státní fondy = právnické osoby zřizované pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ně určenými  Každý státní fond se zřizuje zákonem  Musí povinně obsahovat v názvu státní fond  V zákoně musí být uveden orgán, do jehož působnosti státní fond patří, a stanoveny finanční zdroje státního fondu, způsoby jejich použití a stanoven způsob financování správních výdajů státního fondu Např.: - Státní fond životního prostředí- Silniční fond ČR - Státní fond dopravní infrastruktury- Fond národního majetku ČR

8 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizační_složka_státu (11. 3. 2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizační_složka_státu http://cs.wikipedia.org/wiki/Územní_samosprávný_celek (11. 3. 2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/Územní_samosprávný_celek Ústava České republiky (1/1993 Sb.), dostupná na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/ (11. 3. 2013) http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Příspěvková_organizace (11. 3. 2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/Příspěvková_organizace Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2013


Stáhnout ppt "OSTATNÍ STÁTNÍ ORGANIZACE. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1176 Ročník:1. Vzdělávací obor:Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google