Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanismus zabezpečování veřejných služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanismus zabezpečování veřejných služeb"— Transkript prezentace:

1 Mechanismus zabezpečování veřejných služeb
Veřejná správa jako producent veřejných statků

2 Varianty zajišťování veřejných služeb
Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem

3 Formy veřejných organizací
Orgány a instituce VS Organizační složky Příspěvkové organizace Veřejné podniky (Obchodní společnosti, a.s., s.r.o.) Obecně prospěšné společnosti (založené do k.r. 2013). Školské právnické osoby. Veřejné výzkumné instituce

4 Organizační formy vS Počet subjektů 2002 2007 2012 Společnost s ručením omezeným 177 581 595 Akciová společnost 22 146 135 Obecně prospěšná společnost 53 97 131 Příspěvková organizace 4 105 10 739 10 469 Střední a základní škola, školská a předškolní zařízení 2 201 Školská právnická osoba 1 2 Veřejné výzkumné instituce 3 4 Zájmové sdružení právnických osob 384 6 Svazky obcí 318 816 781 Obec 6 313 6 303 Samotná drobná provozovna na obecním úřadě Zdravotnické zařízení Společný podnik Nadace a nadační fond 72 115 118 Celkem 13 649 18 811 18 548

5 Organizační složky (OS)
Veřejné (vládní) neziskové organizace, jejichž činnost je financována z výdajů příslušného rozpočtu Právní vymezení. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novel zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků ve znění pozdějších novel nejsou právnické osoby, ale jedná se o organizační subjekty, které jsou vázány na rozpočty zřizovatelů Obce, kraje, ústřední instituce, jednotlivé organizační složky mohou zakládat i další svoje organizační složky

6 Muzeum policie, národní archiv

7 Organizační složky (OS)
Nemají vlastní majetek, hospodaří s veřejným majetkem (zřizovací smlouva) Bez právní subjektivity nejsou účetní jednotkou dle zákona o účetnictví Vstupuje do právních vztahů a jedná jménem zřizovatele Zřizuje je příslušná organizace VS Vázanost na veřejné finance, RUD Rozhodnutí zastupitelstva o vzniku, zrušení Příjmy převážně z veř. rozpočtů, příjem za služby malý Finanční politika, personální politika Možnost přímé kontroly ze strany zřizovatele

8 Oblasti organizačních složek
základní smyslem zakládání OS je poskytování veřejných služeb a statků určeny pro výkon takové činnosti, která nevyžaduje velký počet zaměstnanců, není zapotřebí mít složité a rozsáhlé technické vybavení a nevstupují do složitých ekonomických a právních vztahů Sociální služby, kultura, vzdělávací zařízení, technické služby, odpadové hospodářství jesle, mateřské školy, základní školy, domovy pro seniory, kulturní domy (např. Jindřichův Hradec), jídelny důchodců (např. Hradec Králové), rehabilitační stacionáře (např. Zlín) alternativní způsob zajišťování veřejných potřeb prostřednictvím obecní „komunální/veřejné“ společnosti

9 Kulturní dům Jindřichův Hradec
Kino, divadelní sál Provoz kaple Kulturní akce, filmová představení operní představení na zámku, JH činohra Den města, Concertino Praga, letní a promenádní koncerty Město dětem další

10 Příspěvkové organizace
Jednou z nejvyužívanějších forem organizací, jejichž prostřednictvím jsou realizovány veřejné služby a statky mimo vlastní zajišťování přímo organizacemi veřejné správy Veřejnoprávní NO Cílem není vytvářet zisk Právní subjektivita Na zřizovatele napojeni saldem svého rozpočtu

11 Příspěvkové organizace
Právní vymezení. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novel zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků ve znění pozdějších novel: PO – právnická osoba povinnost zapisovat příspěvkové organizace do obchodního rejstříku(od 2003)

12 Příspěvkové organizace
Větší volnost ve financování a personálním řízení, možnost nechat si přebytek hospodaření (do fondu) hospodaří s financemi získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, příspěvek na provoz Zřízeny zřizovací listinou Mohou prostřednictvím doplňkových činností vytvářet určité dodatečné zdroje --- financování hlavní činnosti Spravuje majetek zřizovatele – může majetek sama generovat – pro účely svých činností Motivy hospodárnosti činnosti PO(vazba na zřizovatele!)

13 Příjmová politika PO

14 Příspěvkové organizace
dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu Školy aj. vzdělávací zařízení Příspěvkové organizace ministerstva kultury ČR: Příspěvkové organizace města Brna:

15 PO města Prahy

16 Postavení OS a PO v organizaci samospráv

17

18

19 Obecně prospěšné společnosti o.p.s
Z. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel --- NOZ, O.p.s. může založit VS, soukromý i veřejný subjekt kultura, sport, vzdělávání, ochrana životního prostředí Neziskovost xxx dosahování zisku O.P.S. – neziskovky, MAS , DSO, Euroregiony…

20

21 Školské právnické osoby
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nakládá se svým majetkem, který vlastní a zároveň s majetkem, který jí pronajal nebo vypůjčil její zakladatel spolupráce obcí na zajištění základní vzdělávací infrastruktury

22 Veřejné výzkumné organizace
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích podpora výzkumu a infrastruktury pro výzkum. specifická povahu a k jejich zakládání obcemi a městy dochází spíše výjimečně STČ kraj: Praha:


Stáhnout ppt "Mechanismus zabezpečování veřejných služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google