Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa jako producent veřejných statků. Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa jako producent veřejných statků. Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem."— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa jako producent veřejných statků

2 Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem

3 Formy veřejných organizací Orgány a instituce VS Organizační složky Příspěvkové organizace Veřejné podniky ( Obchodní společnosti, a.s., s.r.o.) Obecně prospěšné společnosti (založené do k.r. 2013). Školské právnické osoby. Veřejné výzkumné instituce

4 Organizační formy vSPočet subjektů 200220072012 Společnost s ručením omezeným177581595 Akciová společnost22146135 Obecně prospěšná společnost5397131 Příspěvková organizace4 10510 73910 469 Střední a základní škola, školská a předškolní zařízení2 20100 Školská právnická osoba012 Veřejné výzkumné instituce034 Zájmové sdružení právnických osob38466 Svazky obcí318816781 Obec6 3136 303 Samotná drobná provozovna na obecním úřadě244 Zdravotnické zařízení100 Společný podnik100 Nadace a nadační fond72115118 Celkem13 64918 81118 548

5 Organizační složky (OS)  Veřejné (vládní) neziskové organizace, jejichž činnost je financována z výdajů příslušného rozpočtu  Právní vymezení.  Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novel  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků ve znění pozdějších novel  nejsou právnické osoby, ale jedná se o organizační subjekty, které jsou vázány na rozpočty zřizovatelů  Obce, kraje, ústřední instituce, jednotlivé organizační složky mohou zakládat i další svoje organizační složky 5

6 Muzeum policie, národní archiv 6

7 Organizační složky (OS)  Nemají vlastní majetek, hospodaří s veřejným majetkem (zřizovací smlouva)  Bez právní subjektivity  nejsou účetní jednotkou dle zákona o účetnictví  Vstupuje do právních vztahů a jedná jménem zřizovatele  Zřizuje je příslušná organizace VS  Vázanost na veřejné finance, RUD  Rozhodnutí zastupitelstva o vzniku, zrušení  Příjmy převážně z veř. rozpočtů, příjem za služby malý  Finanční politika, personální politika  Možnost přímé kontroly ze strany zřizovatele 7

8 Oblasti organizačních složek základní smyslem zakládání OS je poskytování veřejných služeb a statků určeny pro výkon takové činnosti, která nevyžaduje velký počet zaměstnanců, není zapotřebí mít složité a rozsáhlé technické vybavení a nevstupují do složitých ekonomických a právních vztahů Sociální služby, kultura, vzdělávací zařízení, technické služby, odpadové hospodářství jesle, mateřské školy, základní školy, domovy pro seniory, kulturní domy (např. Jindřichův Hradec), jídelny důchodců (např. Hradec Králové), rehabilitační stacionáře (např. Zlín) alternativní způsob zajišťování veřejných potřeb prostřednictvím obecní „komunální/veřejné“ společnosti

9 Kulturní dům Jindřichův Hradec Kino, divadelní sál Provoz kaple Kulturní akce, filmová představení operní představení na zámku, JH činohra Den města, Concertino Praga, letní a promenádní koncerty Město dětem další

10 Příspěvkové organizace  Jednou z nejvyužívanějších forem organizací, jejichž prostřednictvím jsou realizovány veřejné služby a statky mimo vlastní zajišťování přímo organizacemi veřejné správy  Veřejnoprávní NO  Cílem není vytvářet zisk  Právní subjektivita  Na zřizovatele napojeni saldem svého rozpočtu 10

11 Příspěvkové organizace  Právní vymezení.  Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novel  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků ve znění pozdějších novel: PO – právnická osoba  povinnost zapisovat příspěvkové organizace do obchodního rejstříku(od 2003)

12 Příspěvkové organizace  Větší volnost ve financování a personálním řízení, možnost nechat si přebytek hospodaření (do fondu)  hospodaří s financemi získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, příspěvek na provoz  Zřízeny zřizovací listinou  Mohou prostřednictvím doplňkových činností vytvářet určité dodatečné zdroje --- financování hlavní činnosti  Spravuje majetek zřizovatele – může majetek sama generovat – pro účely svých činností  Motivy hospodárnosti činnosti PO(vazba na zřizovatele!) 12

13 Příjmová politika PO

14 Příspěvkové organizace  dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny,  muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu  Školy aj. vzdělávací zařízení  Příspěvkové organizace ministerstva kultury ČR: http://www.mkcr.cz/ministerstvo/prispevkove- organizace/default.htm http://www.mkcr.cz/ministerstvo/prispevkove- organizace/default.htm  Příspěvkové organizace města Brna: https://www.brno.cz/sprava-mesta/urady-a-instituce- v-brne/mestske-organizace-a-spolecnosti/ https://www.brno.cz/sprava-mesta/urady-a-instituce- v-brne/mestske-organizace-a-spolecnosti/ 14

15 PO města Prahy 15

16 Postavení OS a PO v organizaci samospráv

17

18

19 Obecně prospěšné společnosti o.p.s Z. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel --- NOZ, 31.12.2013 O.p.s. může založit VS, soukromý i veřejný subjekt kultura, sport, vzdělávání, ochrana životního prostředí Neziskovost xxx dosahování zisku O.P.S. – neziskovky, MAS, DSO, Euroregiony…

20

21 Školské právnické osoby zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nakládá se svým majetkem, který vlastní a zároveň s majetkem, který jí pronajal nebo vypůjčil její zakladatel spolupráce obcí na zajištění základní vzdělávací infrastruktury

22 Veřejné výzkumné organizace Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích podpora výzkumu a infrastruktury pro výzkum. specifická povahu a k jejich zakládání obcemi a městy dochází spíše výjimečně STČ kraj: http://rvvi.msmt.cz/select.phphttp://rvvi.msmt.cz/select.php Praha: http://rvvi.msmt.cz/select.php Praha: http://rvvi.msmt.cz/select.php


Stáhnout ppt "Veřejná správa jako producent veřejných statků. Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem."

Podobné prezentace


Reklamy Google