Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy správního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy správního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Základy správního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 Obsah 2 Pojem a prameny správního práva Veřejná správa Ústřední orgány státní správy Územní orgány státní správy Samostatná a přenesená působnost Samostatná působnost obcí Činnosti, které patří do samostatné působnosti obcí Přenesená působnost obcí Použité zdroje

3 Pojem a prameny správního práva 3 POJEM Správní právo je souhrn právních norem o veřejné správě, tj. o organizaci a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě. Charakteristickým rysem je velký rozsah a různorodost právních norem, protože činnost správních orgánů zasahuje do rozmanitých oblastí života společnosti. Působnost orgánů státní správy se týká občanských záležitostí, sociální péče, stavebnictví, veřejného pořádku a jiných věcí, které spolu souvisejí. PRAMENY Nejdůležitějšími prameny správního práva jsou: Ústava ČR, zákon o obcích (obecní zřízení), zákon o krajích (krajské zřízení), správní řád, zákon o Policii ČR.

4 Pro správní právo jako právo veřejné je charakteristické, že: chrání veřejný zájem, upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty, konkrétní obsah jeho realizace je určován úřední mocí, umožňuje správní donucení. ----------------------------------------------------------------------------------------- státní správasamospráva územní samosprávazájmová samospráva VEŘEJNÁ SPRÁVA

5 Veřejná správa 5 Veřejná správa se člení na dvě části: státní správa - zahrnuje státní správní orgány samospráva - orgány s jistou autonomií a právní subjektivitou (obce a vyšší územní celky, např. země, kraje, regiony). Orgány státní správy ústřední – vykonávají správu na celém území státu (např. ministerstva) územní – spravují záležitosti určitého územního celku (např. obce).

6 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 6 vrcholným orgánem je vláda a jednotlivá ministerstva Dalšími orgány jsou například: Český statistický úřad Český báňský úřad Komise pro cenné papíry Národní bezpečnostní úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Správa státních hmotných rezerv Energetický regulační úřad a další

7 7 ÚZEMNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY jsou zvláštními orgány státní správy, které zpravidla působí v jednotlivých územních jednotkách územní organizace státu. V současné době se jedná zejména o tyto: územní vojenské správy a velitelství územní obrany, oddělení Policie České republiky, katastrální úřady, státní inspekce (energetická, obchodní, zemědělská, apod.), krajské hygienické stanice, inspektoráty Českého úřadu bezpečnosti práce, celní úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, finanční úřady

8 Samostatná a přenesená působnost 8 Obce i kraje jsou veřejnoprávní korporace a jejich hlavním znakem, který je odlišuje od klasických státních orgánů, je širší míra samosprávy. To znamená, že mají vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří s rozpočtem. Tyto samosprávy mají pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Přesto kraje i obce nevykonávají jenom tuto samosprávu, ale v některých situacích plní i funkci státních orgánů. Proto se u nich rozlišuje tzv. samostatná a přenesená působnost.

9 Samostatná působnost obcí 9 Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. obec vydává samostatná působnost zákony obec se řídí obecně závazné vyhlášky

10 10 Činnosti, které patří do samostatné působnosti obcí schvalovat program rozvoje obce, schvalovat rozpočet obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.

11 11 Činnosti, které patří do samostatné působnosti obcí volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní), stanovit počet členů rady obce, zřizovat a zrušovat obecní policii, rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, udělovat a odnímat čestné občanství, rozhodovat o zrušení nařízení rady obce, další věci, které si podle zákona o obcích vyhradí.

12 Přenesená působnost obcí 12 V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. přenesená působnost obec vydáváobec se řídí nařízení obce zákony nařízeními vlády vyhláškami ministerstev

13 13 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2013. ISBN 978-80-87204-76-4 Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2631-8 Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-86285-68-5 Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1118-1 Eliáš, K., Svatoš, M. Nový občanský zákoník 2014 (Rejstřík). Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2013. ISBN 978-80-7208-920-8. Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Základy správního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google