Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy správního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy správního práva"— Transkript prezentace:

1 Základy správního práva
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Občanský a společenskovědní základ Základy správního práva Autor: Mgr. Pavel Semerák

2 Obsah • Pojem a prameny správního práva • Veřejná správa
• Ústřední orgány státní správy • Územní orgány státní správy • Samostatná a přenesená působnost • Samostatná působnost obcí • Činnosti, které patří do samostatné působnosti obcí • Přenesená působnost obcí • Použité zdroje

3 Pojem a prameny správního práva
Správní právo je souhrn právních norem o veřejné správě, tj. o organizaci a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě. Charakteristickým rysem je velký rozsah a různorodost právních norem, protože činnost správních orgánů zasahuje do rozmanitých oblastí života společnosti. Působnost orgánů státní správy se týká občanských záležitostí, sociální péče, stavebnictví, veřejného pořádku a jiných věcí, které spolu souvisejí. PRAMENY Nejdůležitějšími prameny správního práva jsou: Ústava ČR, zákon o obcích (obecní zřízení), zákon o krajích (krajské zřízení), správní řád, zákon o Policii ČR.

4 Pro správní právo jako právo veřejné je charakteristické, že:
• chrání veřejný zájem, • upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty, • konkrétní obsah jeho realizace je určován úřední mocí, • umožňuje správní donucení. VEŘEJNÁ SPRÁVA státní správa samospráva územní samospráva zájmová samospráva

5 Veřejná správa Veřejná správa se člení na dvě části: • státní správa - zahrnuje státní správní orgány • samospráva - orgány s jistou autonomií a právní subjektivitou (obce a vyšší územní celky, např. země, kraje, regiony). Orgány státní správy ústřední – vykonávají správu na celém území státu (např. ministerstva) územní – spravují záležitosti určitého územního celku (např. obce).

6 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
• vrcholným orgánem je vláda a jednotlivá ministerstva Dalšími orgány jsou například: • Český statistický úřad • Český báňský úřad • Komise pro cenné papíry • Národní bezpečnostní úřad • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže • Správa státních hmotných rezerv • Energetický regulační úřad a další

7 ÚZEMNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
jsou zvláštními orgány státní správy, které zpravidla působí v jednotlivých územních jednotkách územní organizace státu. V současné době se jedná zejména o tyto: územní vojenské správy a velitelství územní obrany, oddělení Policie České republiky, katastrální úřady, • státní inspekce (energetická, obchodní, zemědělská, apod.), krajské hygienické stanice, inspektoráty Českého úřadu bezpečnosti práce, • celní úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, finanční úřady

8 Samostatná a přenesená působnost
• Obce i kraje jsou veřejnoprávní korporace a jejich hlavním znakem, který je odlišuje od klasických státních orgánů, je širší míra samosprávy. To znamená, že mají vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří s rozpočtem. • Tyto samosprávy mají pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. • Přesto kraje i obce nevykonávají jenom tuto samosprávu, ale v některých situacích plní i funkci státních orgánů. Proto se u nich rozlišuje tzv. samostatná a přenesená působnost.

9 Samostatná působnost obcí
Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. samostatná působnost obec vydává obec se řídí obecně závazné vyhlášky zákony

10 Činnosti, které patří do samostatné působnosti obcí
• schvalovat program rozvoje obce, • schvalovat rozpočet obce, • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, • vydávat obecně závazné vyhlášky obce, • rozhodovat o vyhlášení místního referenda, • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.

11 Činnosti, které patří do samostatné působnosti obcí
• volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní), • stanovit počet členů rady obce, • zřizovat a zrušovat obecní policii, • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, • udělovat a odnímat čestné občanství, • rozhodovat o zrušení nařízení rady obce, • další věci, které si podle zákona o obcích vyhradí.

12 Přenesená působnost obcí
V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. přenesená působnost obec vydává obec se řídí nařízení obce • zákony • nařízeními vlády • vyhláškami ministerstev

13 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, ISBN Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, ISBN Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, ISBN Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Eliáš, K., Svatoš, M. Nový občanský zákoník 2014 (Rejstřík). Ostrava-Hrabůvka: Sagit, ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Základy správního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google