Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZNIK A ZÁNIK PODNIKU (obchodní společnosti)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZNIK A ZÁNIK PODNIKU (obchodní společnosti)"— Transkript prezentace:

1 VZNIK A ZÁNIK PODNIKU (obchodní společnosti)

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1164 Ročník: 1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma: Vznik a zánik podniku Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 8.října 2012 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky s postupem založení, vzniku, zrušení a zániku podniku. Žáci dle zadání na snímku s obrázkem chlapce vyhledávají informace v Obchodním zákoníku, následuje snímek s řešením a označením příslušeného paragrafu.

3 Zahájení podnikání má 2 stupně:
1. Založení podniku/obchodní společnosti 2. Vznik podniku

4 Čím je společnost založena?

5 1. Založení společnosti (§ 57)
Společnost je založena podpisem společenské smlouvy všemi zakladateli (nestanoví-li obchodní zákoník jinak)

6 Čím společnost vzniká?

7 Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku.
2. Vznik společnosti (§ 62) Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Návrh na zápis do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti (nebo od doručení průkazu podnikatelského oprávnění).

8 Ukončení podnikání má 2 stupně:
Zrušení podniku - předchází zániku podniku a může mít různé důvody, uvedené v Obchodním zákoníku Zánik podniku - dnem výmazu z Obchodního rejstříku

9 Jaké jsou důvody zrušení podniku?

10 Důvody zrušení podniku (§ 68, odst. 2, 3, 4)
a) S likvidací - Uplynutím doby, na kterou byl založen - Splněním cíle, pro který byl založen - Rozhodnutím podnikatele - Rozhodnutím soudu - Úmrtím podnikatele b) Bez likvidace - Fúze (= sloučení/splynutí s jiným podnikem) - Rozdělení podniku - Změna právní formy podnikání - Bankrot (= úpadek) - pro likvidaci není dostačující majetek

11 Co je to likvidace a jak probíhá?

12 je vypořádání majetkových poměrů podniku
Likvidace (§ 70) je vypořádání majetkových poměrů podniku Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do Obchodního rejstříku. Po dobu likvidace užívá společnost obch. jméno s dovětkem "v likvidaci„ u FO se jedná o prodej majetku, úhradu dluhů a vymáhání pohledávek u PO je jmenován likvidátor (= osoba, jež provádí likvidaci)

13 Kdo jmenuje osobu likvidátora a jaké jsou jeho hlavní úkoly?

14 Likvidátor (§ 71 -75) je jmenován statutárním orgánem popř. soudem
soustředí peněžní prostředky podniku u jedné banky hradí závazky podniku vymáhá pohledávky od dlužníků firmy zpeněží co nejvýhodněji majetek podniku zjistí-li, že společnost je předlužena, podá návrh na prohlášení konkurzu

15 = podnik není schopen platit své závazky, je dlouhodobě zadlužen
Bankrot/úpadek = podnik není schopen platit své závazky, je dlouhodobě zadlužen Řešení bankrotu: Konkursní řízení Reorganizace Oddlužení

16 a) Konkurzní řízení = soudní řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele je upraveno Insolvenčním zákonem (Zákon č. 182/2006 Sb.) návrh na konkurz podávají věřitelé či sám podnik u soudu konkurzní podstatu tvoří majetek podniku cílem je uspokojit věřitele zahájení konkurzu oznámí soud zveřejněním - tímto dnem se podnik stává úpadcem a nesmí manipulovat se svým majetkem věřitelé se musí přihlásit do 30 dnů od prohlášení konkurzu soud určí správce konkurzní podstaty

17 Správce konkurzní podstaty
Navrhuje způsob zpeněžení majetku podniku a) dražbou b) prodejem mimo dražbu O svém postupu informuje soud, který jeho návrh schvaluje a vydává Rozvrhové usnesení, dle kterého se uspokojují nároky z konkurzu v pořadí: Náklady na soudní jednání Odměna správci konkurzní podstaty Nároky zaměstnanců firmy Stát (daně, poplatky, cla, příspěvky na soc. pojištění) Ostatní věřitelé

18 b) Reorganizace = úpadkové řízení, při kterém se pohledávky věřitelů postupně uspokojují z dále provozovaného podniku úpadce V ČR zavedena Insolvenčním zákonem až v r. 2008 Dlužník podá k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh pro hrozící úpadek Soud stanoví insolvenčního správce a schválí reorganizační plán (ten ruší původní pohledávky a věcná práva a nově vymezuje rozsah a obsah pohledávek za úpadcem, věcná práva k majetku v majetkové podstatě a stanoví opatření sledující ozdravení dlužníkova podniku a průběh reorganizace)

19 c) Exekuce = zabavení majetku
Přistupuje se k ní u malých firem/živností Většinou pokud podnik má jen 1 věřitele

20 KONEC VÝKLADU

21 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, ISBN: ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - stručný přehled, 2009/2010. Zlín, CEED ISBN

22 Zdroje Zdroje obrázků:
Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., Dostupný na: Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2012


Stáhnout ppt "VZNIK A ZÁNIK PODNIKU (obchodní společnosti)"

Podobné prezentace


Reklamy Google