Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon Insolvenční zákon Od 1. července 2007 začala v České republice platit nová právní úprava řešící problémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon Insolvenční zákon Od 1. července 2007 začala v České republice platit nová právní úprava řešící problémy."— Transkript prezentace:

1 Insolvenční zákon dana.mestanova@fsv.cvut.cz

2 Insolvenční zákon Od 1. července 2007 začala v České republice platit nová právní úprava řešící problémy spojené s úpadkem dlužníka. Zákon nahradil stávající zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů.

3 Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Zákon č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Zákon 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích Řešení úpadku dlužníka: Insolvenční zákon oproti předešlému konkursnímu zákonu rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs, nově mohou dlužníci-podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé využít reorganizaci a dlužníci-nepodnikatelé oddlužení.

4 Insolvenční zákon K osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu uspokojení dlužníkových věřitelů a k oddlužení dlužníka zákon stanovuje insolvenční řízení a výslovně stanoví zásady, na nichž dané řízení spočívá. Je zdůrazněna spravedlnost, rychlost, hospodárnost a způsob vedení řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů. Objevuje se též zásada ochrany práv věřitele nabytých v dobré víře. Na druhou stranu jsou však věřitelé povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení svých pohledávek mimo insolvenční řízení.

5 Způsoby řešení úpadku jsou následující: Konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku, které se vztahují na určité subjekty nebo pro určité druhy případů. O způsobu řešení rozhodne soud v rozhodnutí, které spojí s rozhodnutím o úpadku. Soud vychází z návrhu dlužníka. Zákon preferuje jako způsoby řešení úpadku zejména reorganizaci a oddlužení. Rozhodnutí o prohlášení konkursu soud vydá, pokud je dlužníkem osoba, u níž insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

6 Insolvenční rejstřík Insolvenční zákon zřizuje tzv. insolvenční rejstřík. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a jejich spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. Rejstřík je s výjimkou určitých údajů veřejně přístupný. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy

7 Kde zjistit solventnost obchodního partnera? Insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz)https://isir.justice.cz Obchodní registr, http://www.justice.czhttp://www.justice.cz Živnostenský rejstřík http://www.rzp.czhttp://www.rzp.cz Do rejstříků se zapisují údaje o podnikatelích zákonem stanovené např. likvidace společnosti, insolvenční řízení, konkurz, exekuční řízení atd. a to i celou historií… Insolvenční zákon umožňuje, upravuje uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkem. Pokud dlužník splatné dluhy nehradí po dobu delší 3 měsíců. K tomu není potřeba právoplatné rozhodnutí, soudu stačí podepsaná objednávka a neuhrazená faktura. Insolvenční řízení je dosti funkční systém jak rychle dosáhnout na své pohledávky, protože který slušný podnikatel nebo společnost si nechá zapsat do obchodního rejstříku záznam o insolvenčním řízení !! ?? Ve většině případů takovéto společnosti na trhu končí.


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon Insolvenční zákon Od 1. července 2007 začala v České republice platit nová právní úprava řešící problémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google