Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Učební osnovy v ŠVP Oborová setkání VÚP Praha. 2 Zásadní rozdíl na začátek  v RVP jsou stanoveny vzdělávací obory  v ŠVP vznikají na základě vzdělávacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Učební osnovy v ŠVP Oborová setkání VÚP Praha. 2 Zásadní rozdíl na začátek  v RVP jsou stanoveny vzdělávací obory  v ŠVP vznikají na základě vzdělávacích."— Transkript prezentace:

1 1 Učební osnovy v ŠVP Oborová setkání VÚP Praha

2 2 Zásadní rozdíl na začátek  v RVP jsou stanoveny vzdělávací obory  v ŠVP vznikají na základě vzdělávacích oborů jednotlivé předměty - totožné s oborem - zahrnující více celých oborů najednou (integrace) - zahrnující kromě jednoho oboru i další části jiných oborů (integrace témat) - zahrnující pouze část oboru (obor lze rozdělit na více předmětů) - …

3 3 Struktura učebních osnov  název předmětu  charakteristika vyučovacího předmětu  vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

4 4 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  z jakých vzd. oborů, příp. průřezových témat je předmět utvořen  upřednostňované formy realizace  časové dotace, ročníky  příp. kde se předmět realizuje, zda se žáci dělí do skupin apod.

5 5 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. výchovné a vzdělávací strategie společně upřednostňované postupy, metody a formy práce (příp. aktivity, příležitosti, pravidla), které povedou v daném předmětu k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků  jsou rozpracovávány na úrovni vyučovacího předmětu a vycházejí z výchovných a vzdělávacích strategií popisovaných na úrovni školy  jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci zvlášť, nebo mohou být formulovány k více kompetencím najednou  jsou ve výuce uplatňovány všemi učiteli daného vyučovacího předmětu

6 6 Výchovné a vzdělávací strategie Důležitý rozdíl:  strategie jsou postupy – jak, pomocí jakých prostředků… chce učitel rozvíjet klíčové kompetence žáků  strategie nejsou cíle, rozpracované klíčové kompetence nebo očekávané výstupy – co chceme u žáků rozvíjet

7 7 Vzdělávací obsah předmětu  distribuce očekávaných výstupů do ročníků nebo delších časových úseků  výběr a přiřazení učiva  tematické okruhy průřezových témat (propojené s výstupy/učivem), konkretizace činností a námětů výuky  příp. mezipředmětové souvislosti, poznámky

8 8 Nejběžnější způsob zpracování – tabulace Název vyučovacího předmětu ročník Výstupy předmětu Výstupy rozpracované a zformulované pro daný ročník, popřípadě delší časový úsek - na základě distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP GV Učivo předmětu Učivo začleněné do ročníku a rozpracované ve vazbě na dané výstupy Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Název tematického okruhu, náměty, činnosti, případně další rozpracování Další údaje, např.: přesahy a vazby, poznámky atp. Vyjádření vztahů a vazeb k dalším předmětům a projektům

9 9 Další zásady při rozpracování vzdělávacího obsahu  při formulování výstupů se užívají „aktivní slovesa“ – (žák) jmenuje, uvede, popíše, vysvětlí, zhodnotí, porovná…  osnování do delších časových úseků – v tomto případě musí být minimálně jedna z položek (učivo, nebo očekávané výstupy) distribuovány do ročníků


Stáhnout ppt "1 Učební osnovy v ŠVP Oborová setkání VÚP Praha. 2 Zásadní rozdíl na začátek  v RVP jsou stanoveny vzdělávací obory  v ŠVP vznikají na základě vzdělávacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google