Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 PaedDr. Karel Tomek Konference 26. 4. 2013.  Začátek výuky tématu zlomky a desetinná čísla se posuvá na první stupeň.  Na druhém stupni ke změně nedochází!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " PaedDr. Karel Tomek Konference 26. 4. 2013.  Začátek výuky tématu zlomky a desetinná čísla se posuvá na první stupeň.  Na druhém stupni ke změně nedochází!"— Transkript prezentace:

1  PaedDr. Karel Tomek Konference 26. 4. 2013

2  Začátek výuky tématu zlomky a desetinná čísla se posuvá na první stupeň.  Na druhém stupni ke změně nedochází!  Nejedná se tedy o klasický „přesun“.  Propedeutika zlomků, desetinných čísel, záporných čísel.  Do RVP ZV doplněno několik nových očekávaných výstupů a příslušné učivo.

3  Výsledky mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA – ve všech oblastech kromě zlomků a desetinných čísel podali čeští žáci výkon srovnatelný s průměrem nebo lepší.  Mezi 10 úlohami, ve kterých čeští žáci uspěli relativně nejhůře je šest úloh z oblasti zlomků a desetinných čísel.  Ve vzdělávacích programech platných do roku 2005 tato témata byla zastoupena.

4  Nejprve si ověřte ve vlastním ŠVP – osnovách vyučovacího předmětu Matematika na I. stupni, zda je nutné skutečně dělat změny a v jakém rozsahu.  Doplňte dílčí výstupy, tak, aby odpovídaly nově zařazeným očekávaným výstupům.  Doplňte učivo, které konkretizuje nově zařazené dílčí výstupy.

5 - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku V očekávaném výstupu má žák prokázat schopnost rozhodnout, co je celek a co jeho část. Za podpory názorných obrázků nebo jiných pomůcek (např. zlomkovnice) žák dovede vyjádřit část z celku, ale také celek, je-li zadána část. Při výuce je nezbytné využívat zkušenosti žáků z běžného života (např. půlka chleba, čtvrt hodiny, pět dílů při dělení dortu).

6 - vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života (4. ročník) - využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku (4. ročník) - vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny (4., 5. ročník)

7  porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel V očekávaném výstupu žák pracuje v oboru kladných čísel pouze se zlomky, které mají stejný jmenovatel. Žák tyto zlomky dokáže porovnat, sčítá je a odčítá. Početní operace žák modeluje pomocí obrázků či jiných názorných pomůcek.

8 - porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) (4. ročník) - žák sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje (5. ročník)

9  přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty V očekávaném výstupu má žák prokázat pochopení pojmu desetinné číslo. Je třeba vycházet z životních zkušeností žáka (např. číselné hodnoty uváděné v tisku, cena uváděná v eurech). Důležitým prostředkem pro pochopení pojmu jsou obrázky a názorné pomůcky.

10 - vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života (5. ročník) - přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu (5. ročník)

11  porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose V očekávaném výstupu žák nepracuje přímo s pojmem „záporné číslo“. U žáků je pouze postupně budována představa, že některé číselné hodnoty mohou být kladné a některé záporné, ve vazbě na životní zkušenosti žáka (např. měření teploty, vyjádření dluhu). Velmi důležitá je práce s číselnou osou.

12 - znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí – 100 až + 100 (5. ročník) - nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě (5. ročník)

13  Návrh osnov vyučovacího předmětu matematikamatematika  Uvolněné úlohy z šetření TIMSS na stránkách České školní inspekce:  Matematické a přírodovědné úlohy pro I. stupeň, od strany 28 od strany 28  Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník, od strany 24 od strany 24  Metodický portál Metodický portál

14  Zahájení výuky, propedeutika ve třech tématech:  Zlomky - pojem a základní početní operace s nimi (porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem)  Desetinné číslo  Záporné číslo

15 Prezentace zpracována s využitím Průvodce úpravami RVP ZV na MP www.rvp.cz Děkuji Vám za pozornost PaedDr. Karel Tomek tomek.trebic@seznam.cz

16


Stáhnout ppt " PaedDr. Karel Tomek Konference 26. 4. 2013.  Začátek výuky tématu zlomky a desetinná čísla se posuvá na první stupeň.  Na druhém stupni ke změně nedochází!"

Podobné prezentace


Reklamy Google