Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1144Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu PO a účetní závěrka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1144Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu PO a účetní závěrka."— Transkript prezentace:

1

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1144Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu PO a účetní závěrka Téma: Absolutní a procentní ukazatele finanční analýzy Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: 5. 3. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s předmětem ukazatelů finanční analýzy

3  Předností je přehlednost výstupních dat.  Absolutní ukazatele se využívají:  K analýze vývojových trendů (srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza).  K procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální analýza).

4  Horizontální analýza (horizontální rozbor, analýza trendů, analýza „po řádcích“) porovnává změny ukazatelů v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky.  Procentní změna absolutního ukazatele se vyjadřuje dle vztahu:  Hodnota změny v % = (ukazatel n – ukazatel n-1)/ ukazatel n-1 x 100 ▪ Kde: ▪ N = rok provádění analýzy ▪ N-1 = předcházející rok.

5  Jak se v absolutní a relativní výši změnila určitá položka účetního výkazu PoložkaObdobí 1Období 2RozdílIndexZměna % ABA-BA/B(A/B-1)X100

6  Vertikální (procentní) analýza (vertikální rozbor) porovnává jednotlivé ukazatele (položky) majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv, k jedné z těchto položek.  U výsledovky se nejčastěji jedná o položku celkových tržeb, kdy je sledována ve vztahu ke zbylým vybraným položkám, u rozvahy jsou to potom celková aktiva či pasiva.

7  Také výsledky vertikálního rozboru jsou vyjadřovány absolutně či procentně.  Usuzujeme, jak je podnik ekonomicky stabilní nebo nestabilní. PoložkaObdobí 1Období 2PodílZměna struktury Období 1Období 2 ∑ aktiva AB Aktivum 1A1B1A1/A*100B1/B*100(A1/A- B1/B)*100 Aktivum xAxBxAx/A*100Bx/B*100(Ax/A- Bx/B)*100

8  Nepoměrový ukazatel likvidity  Oběžná aktiva – krátkodobé závazy  Část oběžného majetku financována dlouhodobým kapitálem  Platí – dlouhodobý kapitál je vždy dražší než krátkodobý  Vyjadřuje předpoklad, že by všechna oběžná aktiva byla přeměněna na peníze

9  Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda  Důsledky  Kapitál nemá mít kratší lhůtu splatnosti, než je doba pro profinancování jednotlivých složek majetku  Pro reinvestice je potřeba získat nový kapitál

10  Co je pracovní kapitál?  Vertikální analýza?  Horizontální analýza?  Oběžná aktiva – krátkodobé závazy  Vertikální (procentní) analýza (vertikální rozbor) porovnává jednotlivé ukazatele (položky) majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv, k jedné z těchto položek.  Horizontální analýza (horizontální rozbor, analýza trendů, analýza „po řádcích“) porovnává změny ukazatelů v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky.

11  Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)  Ekonomika pro střední školy – Úvod (Učebnice – didaktis)


Stáhnout ppt "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1144Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu PO a účetní závěrka."

Podobné prezentace


Reklamy Google