Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC (ukazatelé, kritéria, zdroje financování, efektivnost investic)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC (ukazatelé, kritéria, zdroje financování, efektivnost investic)"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC (ukazatelé, kritéria, zdroje financování, efektivnost investic)

2 Druhy ukazatelů  ukazatele neodvozené  ukazatele odvozené: 1. ukazatele absolutní (okamžikové, úsekové, kumulované, klouzavé) 2. ukazatele poměrové: - heterogenní - homogenní (struktury, srovnávací, intenzitní)

3 Finanční analýza Techniky využívané finanční analýzou:  Procentní rozbor  Poměrová analýza Cíle finanční analýzy: -volba vhodných poměrových ukazatelů a výpočet jejich hodnoty -srovnání hodnot těchto ukazatelů s odvětvovými (komparativní analýza) -vyhodnocení poměrových ukazatelů ve vzájemných vztazích -sledování a vyhodnocení poměrových ukazatelů v čase (analýza trendu)

4 Finanční analýza  obvykle se volí jenom několik ukazatelů,  mnohdy různé podniky různé ukazetele,  nutnost využívat více zdrojů účetních informací,  neexistuje jediná vhodná hodnota ani jednotný pohled,  v rozvaze či výsledovce mohou být údaje jednorázové, které jsou zkreslující,  pouhý ukazatel nemůže dostatečně komplexně postihnout realitu.

5 Ukazatelé pro finanční analýzu návratnost vlastního kapitálu (ROE-return of equity):

6 Ukazatelé pro finanční analýzu ukazatelé výnosnosti: », kde z …..zisk k 0 ….náklady kapitálu A ….aktiva celkem (netto) KZ …krátkodobé závazky

7 Ukazatelé pro finanční analýzu ukazatelé aktivity :

8 Ukazatelé pro finanční analýzu ukazatelé zadluženosti :

9 Ukazatelé pro finanční analýzu ukazatelé likvidity:

10 Ukazatelé pro finanční analýzu Přijatelné hodnoty pro jednotlivé stupně likvidity: - Běžná likvidita 1,5 – 2,5 - Rychlá likvidita 1 -1,5 - Hotovostní poměr 0,5  ukazatelé tržní hodnoty :

11 Hodnocení efektivnosti investic Financování podniku - získávání finančních zdrojů a jejich alokace v jednotlivých podnikových aktivitách Hlavní úkoly finančního řízení :  získání kapitálu,  rozhodnutí o jeho umístění v jednotlivých časových etapách,  rozhodnutí o rozdělení podnikem vyprodukovaného kapitálu (zisku),  plánování, zaznamenávání, kontrolování jednotlivých fází finančních toků. Faktory ovlivňující finanční řízení :  faktor času  faktor rizika

12 Podstata alternativního nákladu kapitálu inv. příležitost (reálné aktivum) podnik akcionář (společník) inv. příležitost (finanční aktivum) hotovost

13 Současná hodnota – PV (present value) - výpočet pomocí tzv. metody diskontování výpočet PV v prvním roce:, kde c 1 ……peněžní tok v prvním roce investování r 1 …….výnosová míra v roce 1 (alternativní náklad kapitálu) ….diskontní faktor výpočet PV ve druhém roce:, kde c 2 ……peněžní tok v druhém roce investování r 2 …….výnosová míra v roce dva

14 Výpočet hodnoty aktiva vytvořeného peněžními toky za 2 roky : Výpočet hodnoty aktiva vytvořeného peněžními toky za t let: - vzorec pro diskontovaný peněžní tok Současná hodnota – PV (present value)

15 Pravidlo čisté současné hodnoty - NPV Výpočet NPV: C 0 ….peněžní tok v zahajovacím období Použití NPV – hodnocení efektivnosti investic: - NPV > 0 investici uskutečníme - NPV < 0 investici odmítneme - NPV = 0 investice je marginální


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC (ukazatelé, kritéria, zdroje financování, efektivnost investic)"

Podobné prezentace


Reklamy Google