Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC
(ukazatelé, kritéria, zdroje financování, efektivnost investic)

2 Druhy ukazatelů ukazatele neodvozené ukazatele odvozené:
1. ukazatele absolutní (okamžikové, úsekové, kumulované, klouzavé) 2. ukazatele poměrové: - heterogenní - homogenní (struktury, srovnávací, intenzitní)

3 Finanční analýza Techniky využívané finanční analýzou:
Procentní rozbor Poměrová analýza Cíle finanční analýzy: -volba vhodných poměrových ukazatelů a výpočet jejich hodnoty srovnání hodnot těchto ukazatelů s odvětvovými (komparativní analýza) vyhodnocení poměrových ukazatelů ve vzájemných vztazích sledování a vyhodnocení poměrových ukazatelů v čase (analýza trendu)

4 Finanční analýza obvykle se volí jenom několik ukazatelů,
mnohdy různé podniky různé ukazetele, nutnost využívat více zdrojů účetních informací, neexistuje jediná vhodná hodnota ani jednotný pohled, v rozvaze či výsledovce mohou být údaje jednorázové, které jsou zkreslující, pouhý ukazatel nemůže dostatečně komplexně postihnout realitu.

5 Ukazatelé pro finanční analýzu
návratnost vlastního kapitálu (ROE-return of equity):

6 Ukazatelé pro finanční analýzu
ukazatelé výnosnosti: , kde z …..zisk k0….náklady kapitálu A ….aktiva celkem (netto) KZ …krátkodobé závazky

7 Ukazatelé pro finanční analýzu
ukazatelé aktivity:

8 Ukazatelé pro finanční analýzu
ukazatelé zadluženosti:

9 Ukazatelé pro finanční analýzu
ukazatelé likvidity:

10 Ukazatelé pro finanční analýzu
Přijatelné hodnoty pro jednotlivé stupně likvidity: - Běžná likvidita 1,5 – 2,5 - Rychlá likvidita 1 -1,5 - Hotovostní poměr 0,5 ukazatelé tržní hodnoty:

11 Hodnocení efektivnosti investic
Financování podniku - získávání finančních zdrojů a jejich alokace v jednotlivých podnikových aktivitách Hlavní úkoly finančního řízení: získání kapitálu, rozhodnutí o jeho umístění v jednotlivých časových etapách, rozhodnutí o rozdělení podnikem vyprodukovaného kapitálu (zisku), plánování, zaznamenávání, kontrolování jednotlivých fází finančních toků. Faktory ovlivňující finanční řízení: faktor času faktor rizika

12 Podstata alternativního nákladu kapitálu
inv. příležitost (reálné aktivum) podnik akcionář (společník) (finanční aktivum) hotovost

13 Současná hodnota – PV (present value)
výpočet pomocí tzv. metody diskontování výpočet PV v prvním roce: , kde c1 ……peněžní tok v prvním roce investování r1…….výnosová míra v roce 1 (alternativní náklad kapitálu) ….diskontní faktor výpočet PV ve druhém roce: , kde c2 ……peněžní tok v druhém roce investování r2…….výnosová míra v roce dva

14 Současná hodnota – PV (present value)
Výpočet hodnoty aktiva vytvořeného peněžními toky za 2 roky: Výpočet hodnoty aktiva vytvořeného peněžními toky za t let: - vzorec pro diskontovaný peněžní tok

15 Pravidlo čisté současné hodnoty - NPV
Výpočet NPV: C0 ….peněžní tok v zahajovacím období Použití NPV – hodnocení efektivnosti investic: - NPV > 0 investici uskutečníme - NPV < 0 investici odmítneme - NPV = 0 investice je marginální


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC"

Podobné prezentace


Reklamy Google