Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ Rozvaha – funkce a struktura 9. září 2012VY_32_INOVACE_140101_Rozvaha_DUM

2 Pohled na majetek z hlediska účetnictví Účetnictví se dívá na majetek dvěma pohledy : Z hlediska druhu majetku Z hlediska zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen

3 Aktiva a pasiva Majetek uspořádaný podle složení = to jsou aktiva. Majetek uspořádaný podle zdrojů, ze kterých byl pořízen – pasiva. Platí : Aktiva = pasiva

4 Rozvaha =přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku, uspořádaných vhodným způsobem. Má tzv. T-formu, v levé části se uvádějí aktiva, v pravé části pasiva. Aktiva Pasiva Rozvaha ke dni

5 Pan Josef Novák zakládá podnik ke dni , má v hotovosti Kč ,-, jsou to jeho vlastní peníze. Sestavíme rozvahu :

6 Aktiva Rozvaha ke dni Pasiva Peněžní prostředky ,-Vlastní zdroje (vlastní kapitál ,- Rozvahový den Rozvahová položka Rozvahový stav Zamezovka je šikmá čára, kterou přeškrtneme volné místo v rozvaze, aby nemohlo dojít k pozdějšímu doplňování údajů.

7 Druhy rozvahy : Zahajovací – při založení podniku, zahájení podnikání Počáteční – na začátku účetního období Konečná – na konci účetního období

8 Funkce rozvahy Přehledně uspořádat majetek podniku v peněžním vyjádření a jeho zdroje financování, a tím poskytnout možnost zhodnocení finanční situace podniku. Rozvaha nedává přehled o časovém vývoji hospodaření, je to statický pohled na majetek. Umožňuje zjistit hospodářský výsledek : Zisk = aktiva – pasiva (bez zisku).

9 Struktura rozvahy AKTIVAPASIVA I. Dlouhodobý majetekI.Vlastní zdroje (=vlastní kapitál) DLM hmotný Základní kapitál DLM nehmotný Kapitálové fondy a fondy ze zisku DLM finanční Hospodářský výsledek II.Oběžný majetekII. Cizí zdroje Zásoby Úvěry Krátkodobý finanční majetek Ostatní závazky Pokladna a ceniny-dodavatelům Bankovní účty-zaměstnancům Krátkodobé cenné papíry -ostatním subjektům (FÚ, zdrav.pojišťovny, správa sociálního zabezpečení pohledávky

10 Praktický příklad sestavení rozvahy Paní Evelyna Steimarová má firmu na výrobu šperků. K vykázala tato aktiva a pasiva : Závazky vůči dodavatelům zlata a drahých kamenů Kč ,-, pohledávky u odběratelů Kč ,-, osobní automobil Kč ,-, bankovní úvěry Kč ,-, zlatnická bruska Kč ,-, zlato Kč ,-, peníze na běžném účtu Kč ,-, závazky vůči zaměstnancům Kč ,-. Zjistěte, kolik činí vlastní kapitál a sestavte rozvahu podnikatelky k

11 Rozvaha k AktivaPasiva Dlouhodobý majetek Oběžný majetek DLM hmotný Zásoby Bankovní účty = Pohledávky Základní kapitál = Vlastní zdroje (=vlastní kapitál) Úvěry Cizí zdroje Ostatní závazky Závazky vůči dodavatelům = Pohledávky u odběratelů= Osobní automobil = Bankovní úvěry = Zlatnická bruska= Zlato = Závazky vůči zaměstnancům= Celkem aktiva = Základní kapitál = = Výpočet chybějící rozvahové položky – základního kapitálu :

12 Opakování a shrnutí učiva Vysvětlete, co je to rozvaha Co jsou to aktiva a pasiva Vysvětlete pojmy – rozvahový den, rozvahová položka, rozvahový stav, zamezovka Druhy rozvahy Struktura rozvahy Řešení je součástí prezentace


Stáhnout ppt "Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google