Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO EKONOMICKÉ KALKULACE V EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH Hnutí Zeitgeist Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO EKONOMICKÉ KALKULACE V EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH Hnutí Zeitgeist Česká republika."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO EKONOMICKÉ KALKULACE V EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH Hnutí Zeitgeist Česká republika

2 HNUTÍ ZEITGEIST (The Zeitgeist Movement, TZM)  Založené v roce 2008.  Je organizací prosazující trvalou udržitelnost.  Uznává, že problémy jako chudoba, korupce, znečištění, bezdomovectví, války, hladomor a podobné jsou spíše "symptomy" pramenící ze zastaralého socioekonomického systému.  Definujícím cílem je zavedení nového socioekonomického modelu založeného na technicky zodpovědné správě zdrojů, alokaci a designu skrze takzvanou vědeckou metodu, uvažování nad problémy a hledání optimalizovaných řešení.  Nový socioekonomický systém se jmenuje Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích, který je, na rozdíl od správy měnové, o přijetí přímého technického přístupu k sociální správě.  Je loajální myšlenkovému toku, nikoli figurám nebo institucím.  Nemá žádnou oddanost ke státu nebo tradičním politickým platformám.  Vnímá svět jako jeden systém, lidskou rasu jako jednu rodinu, a uvědomuje si, že všechny státy musí odzbrojit a naučit se sdílet zdroje a myšlenky, chceme-li v dlouhodobém horizontu přežít.

3 ČÁST I: PROČ ZMĚNU? Tržní kapitalismus obsahuje závažné STRUKTURÁLNÍ NEDOSTATKY které budou vždy v jedné nebo jiné formě zneužívat a destabilizovat životní prostředí a vytvářet konflikty. Jinak řečeno, ekologická, sociální a kulturní nerovnováha je nedílnou součástí tržního hospodářství. Naše technologické schopnosti zesílily tyto procesy na trhu a tím vynesly na povrch následky, které jednoduše nemohly být pochopeny nebo dokonce rozpoznány během prvních primitivních dob.

4  Tržní ekonomika je pouze o udržení peněz v oběhu rychlostí, která může udržet tolik lidí zaměstnaných, jak je to jen možné.  Cyklická spotřeba je základem naší ekonomické existence.  Konzervativní bytí nebo efektivní hospodaření s omezenými zdroji na Zemi je strukturálně kontraproduktivní s hnací silou konzumování.  Zdroje jsou vyčerpávány rychleji, než mohou být nahrazeny. HLEDISKO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

5 Kumulativní překročení využívání zdrojů od poloviny roku 1980 do roku 2002 vyústilo v „ekologický dluh“, pro jehož splacení je potřeba 2,5 planety Země. Při současném způsobu obchodování by naše požadavky na produktivitu na Zemi vzrostly v roce 2050 na 27 planet.

6 HLEDISKO SPOLEČENSKÉ  Tržní kapitalismus je sociálně destabilizující.  Suverénní státy se často z důvodu konkurence ze všeho nejdříve zabývají systematickými masovými vraždami. Všechny války v historii, byly převážně o půdě, přírodních zdrojích, nebo geo-ekonomické strategii.  Lidé se mylně domnívají, že vláda státu je hlavním problémem. Myslí si, že pokud bude státní moc odstraněna nebo výrazně snížena, trh ve společnosti bude bez většiny svých negativních účinků. Nevědí že kapitalismus je jen VARIACE NA VÝMĚNNÝ SYSTÉM založený na NEDOSTATKEM ŘÍZENÉ SPECIALIZACI A MAJETKU.

7  Lidé pracovali v zemědělství a řemeslné výrobě a objevili pracovní a směnnou hodnotu - hodnotu majetku vyžadující regulaci a zákony.  Potřeba chránit majetek, obchod a zabránit nepoctivosti a podvodům v transakcích. Vznik armád na ochranu těchto zdrojů před vnějším nepřítelem. Toto je zrod státu! Protože trh je jenom hra, kde lidé mohou podvádět, potřebujete regulaci. Trh rovněž umožňuje, aby regulace byly zakoupeny penězi. Stát a trh bojují jeden s druhým a vzájemně se doplňují. V tržní ekonomice budou vždy regulační a mocenská centra.

8  Tzv. morální a etické principy jsou zcela kulturně subjektivní.  Ve světě, kde je všechno na prodej a kde je hlavní provozní podmínka motivace finanční odměnou, která je přímo vázána na hledání osobní výhody a zisku, to ani jinak být nemůže.  Skutečné morální principy se bez strukturálního posílení nemohou globálně projevit. Otázka tedy není, co je morálně správné nebo morálně špatné, otázkou je, CO FUNGUJE A CO NE.

9 Většina lidí vidí bídu a lidské otroctví v minulosti jako morálně špatný stav. Je produktivnější říci, že otroctví NEFUNGUJE, protože je kulturně NEUDRŽITELNÉ. Vytváří konflikt a tím je to celé nestabilní. Tržní kapitalismus je na stejné cestě. V dnešním světě existuje více otroků, než kdykoliv v lidské historii.

10  Je to systém vykořisťování, který rozděluje společnost do stratifikovaných ekonomických vrstev.  Je to konstrukčně nastaveno přímo uvnitř.  46 % světového bohatství je nyní ve vlastnictví 1 % populace.  Nerovnost a třídní dělení je přímý matematický výsledek konkurenčně tržní orientace.  Jednotlivci a skupiny si vzájemně konkurují ohledně přežití a bezpečí.  Je to řízené motivačním systémem izolované sebezáchovy. Třídní boj a sociálně-ekonomická nerovnost

11  Ti s více penězi, mají více možností a vlivu, než ti s méně.  Peníze jsou prodávány bankami prostřednictvím úvěrů za zisk (úrok). Pokud neplatíte, pak jste považováni za spotřebitele s „vyšším rizikem“ a vaše finanční flexibilita je více utlumena, a omezen váš ekonomický přístup. Toto „uvěznění“ spodní třídy „dole“ je způsobeno silami nátlaku, které jsou ZABUDOVÁNY PŘÍMO DO STRUKTURY.  Úrok z prodeje peněz dnes v samotné peněžní zásobě neexistuje, což vytváří druh systémového sociálního nátlaku a nevyhnutelné úvěrové selhání v průběhu času.  Někteří mluví o volném obchodu jako obchodu, který je zcela dobrovolný. Ve skutečnosti všechna rozhodnutí obchodovat pocházejí z ovlivňování a tlaků. Pro 99 % lidí na světě platí, že buď budete obchodovat, nebo nepřežijete. Strach, chamtivost a strukturální násilí

12  Socio-ekonomická nerovnost hluboce ovlivňuje psychologické a fyziologické zdraví lidí a zároveň akumuluje hněv vůči jiným skupinám, a tím generuje sociální nestabilitu. Vhodným termínem pro toto je „STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ“. Když například někdo zastřelí 30-ti letého zdravého muže, tak za předpokladu, že průměrná délka života je 80 let, můžeme tvrdit, že možná 50 roků života bylo ukradeno této osobě v přímém aktu násilí. Pokud se člověk narodí do chudoby uprostřed bohaté společnosti, kde je statisticky prokázané, že by společnosti neublížilo uspokojit základní potřeby této osoby, přesto tito lidé umírají ve věku 30 let v důsledku onemocnění srdce, což bylo statisticky zjištěno, a týká se to těch, kteří jsou vystaveni stresu a účinkům nízkého sociálně ekonomického statusu. Je tato smrt odstraněním těchto 50 let, násilím? Samozřejmě.  Náš právní systém nás podmiňuje se domnívat, že násilí je přímým aktem chování. Pravdou je, že NÁSILÍ JE PROCES, NIKOLI AKT a ten může mít mnoho podob. Nemůžete oddělit jakýkoliv výsledek od systému, ve kterém vznikl. Trh a ekonomika je synergický systém.

13 Více rovné národy mají mnohem lepší veřejné zdraví, než ty s menší rovností.

14 V důsledku průjmových onemocnění umírá 1,5 milionu dětí každým rokem, což je problém, kterému se dá zcela předejít a který není vyřešen z důvodu finančního omezení po celém světě. V podstatě jsme svědky systémové vraždy 1,5 milionu dětí. Drogová závislost, která se stala morem moderní společnosti po celém světě, nezpůsobuje jenom smrt, ale také spektrum utrpení. Bylo rovněž zjištěno, že má kořeny ve stresu.

15  Drtivá většina násilného chování vzniká v důsledku předpokladů, které byly vázány na chudobu, indukovaných strádáním a týráním. Bývalý šéf studie násilí na Harvardu, Dr. James Gilligan, který byl po mnoho desetiletí vězeňský psychiatr, analyzovat důvody extrémních vražd. Prakticky ve všech případech došlo během života pachatelů k vysokým stupňům deprivací, k zanedbávání a ke zneužívání. Ve studii USA je uvedeno, že děti, které žijí v rodinách s ročním příjmem méně, než 15.000 dolarů mají 22 krát větší pravděpodobnost, že budou zneužívány nebo zanedbávány než děti, které žijí v rodinách s ročním příjmem 30.000 dolarů a více.

16 ČÁST II: POST-NEDOSTATEK  Hnutí Zeitgeist usiluje o relativně vysokou udržitelnou hojnost zbavením se nejvýznamnějších forem nedostatku.  Faktem je, že to není NÁZOR, pokud jde o podporu života nebo empirických lidských potřeb.  Relativní udržitelná hojnost znamená, že hledáme víc než dost, abychom uspokojili všechny lidské potřeby při zachování ekologické rovnováhy.  Rozlišujeme mezi nedostatkem, který se týká lidských potřeb a nedostatkem, který se týká toho, co člověk chce. Trh toto nedokáže oddělit.

17 I.Lidské potřeby byly vytvořeny procesem našeho fyzického a psychického vývoje. A neplněním těchto téměř empirických potřeb vede ke statisticky předvídatelnému destabilizujícímu spektru fyzických, psychických a sociálních poruch. II.To, co člověk chce, je kulturní projev, který prošel obrovskou subjektivní změnou v průběhu času a znamená něco libovolné povahy.

18 Hnutí Zeitgeist není o podpoře nekonečné univerzální hojnosti všech věcí. Podporuje pohled na svět post-nedostatku nebo-li nadbytku, s aktivním rozpoznáním přirozených limitů spotřeby, při současném hledání rovnováhy. Věda a technologie dosáhly bodu, kdy můžeme vytvořit vysokou životní úroveň pro všechny lidi na světě, na základě současných kulturních preferencí bez destruktivní potřeby soutěžit prostřednictvím tržního mechanismu.

19 EFEMERALIZACE znamená, že se množství zdrojů a energie potřebné k dosažení jakéhokoliv zadaného úkolu v průběhu času neustále snižuje, zatímco účinnost tohoto úkolu se zvyšuje. Neustále děláme více za méně a tento trend lze pozorovat ve všech oblastech průmyslového rozvoje. Vztahuje se to i na procesy a systémy. Tento nový ekonomický návrh není jen o tom vidět JAK JE TRH ZASTARALÝ, je to také o tom, abychom si uvědomili, že se musíme dostat ven z paradigmatu trhu tak rychle, jak jen můžeme před tím, než způsobí ještě větší škody.

20 ÚVOD DO ZÁVĚREČNÉ ČÁSTI VÝPOČTU 1. Přístup, nikoli majetek Je mnohem nákladově efektivnější a inteligentnější si většinu věcí pronajmout na dobu, dokud jsou potřeba, než si je koupit. Pobídka univerzálního vlastnictví je neuvěřitelné plýtvání, když prozkoumáme skutečnou dobu použití určitého výrobku. Sdílení umožní více výrobky využít. Výhodou je rovněž menší produkce těchto výrobků. V Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích se snažíme vytvořit přístupovou hojnost, nikoli nadbytek majetku, který je ve své podstatě plýtváním. 2. Návrh a recyklace V přirozeném světě neexistuje žádná taková věc, jako je odpad. 92 hlavních, přirozeně se vyskytující prvků v periodické tabulce, které zahrnují veškerou hmotu, nemůže být vyčerpáno. Nejvyšší stav této recyklace se konec dostaví v podobě nanotechnologie. Strategická recyklace by mohla být základním jádrem neustálé hojnosti.

21 3. Strategické přizpůsobení dobrého návrhu s ohledem na nejvhodnější a nejhojnější materiály Nejvhodnější a nejhojnější znamená nejvhodnější na základě materiálových vlastností, kde současně zvážíte přínosnou hodnotu daného materiálu proti hodnotě přístupnosti a nízkému dopadu ve srovnání s jinými materiály. To je porovnání účinnosti z hlediska synergie.

22 4. Návrh optimálních podmínek pro automatizaci práce Práci dělíme do tří kategorií: Lidská, strojová a automatizace. Lidská práce znamená, ručně vyráběné. Strojová znamená, že stroje pomáhají pracovníkům. A automatizace znamená bez zásahu člověka. Být nakloněn automatizaci neznamená, univerzální jednotnost designu. To, co dostanou všichni, jsou stejné základní principy udržitelnosti, které přicházejí v mnoha různých formách.

23 ČÁST III: EKONOMICKÁ ORGANIZACE A VÝPOČET Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích není jen progresivní výsledek naší zvýšené kapacity, abychom byly efektivní jako druh. Je nutné si znovu uvědomit tu naléhavou potřebu pro odstranění tohoto systému. To se musí stát vskutku součástí motivační struktury nového modelu. Ekonomický model je teoretická konstrukce reprezentující dílčí procesy pomocí souboru proměnných a funkcí, které popisují logické vztahy mezi nimi.

24 ZÁKLADNÍ DEFINICE Současný trh je oddělený od vědecké podpory života a udržitelnosti. Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích je vyspělá produkce, distribuce a systém řízení, který je demokraticky užíván veřejností na bázi participativní ekonomiky, která usnadňuje vstupní procesy, jako jsou konstrukční návrhy a posouzení poptávky, zatímco filtruje všechny akce prostřednictvím tzv. protokolů udržitelnosti a efektivnosti. To jsou základní pravidla pro průmyslové akce stanovené PŘÍRODNÍMI ZÁKONY, nikoli lidským NÁZOREM. STRUKTURÁLNÍ SYSTÉMOVÉ CÍLE Strukturální cíl tržního kapitalismu, je zachování růstu úrovně spotřeby, dostatečně vysoké, aby udržela lidi zaměstnané v jakémkoli okamžiku a to v podstatě znamená zachování nedostatku v té či oné podobě. Cílem nového modelu je optimalizovat technickou účinnost a vytvořit nejvyšší úroveň hojnosti, jaká je jen možná, v mezích udržitelnosti Země, snažíce se plnit lidské potřeby přímo.

25 POHLED NA SYSTÉM Tento model je systém navržený pro spolupráci - CDS (Colaborative Design System). Není centrálně plánovaný. Je zcela založen na veřejné interakci usnadněné programováním systémů Open Source, která umožňuje konstantní tok prostřednictvím dynamické zpětné vazby. Skutečná hmatatelná pravidla přírodních zákonů, která se vztahují k udržitelnosti životního prostředí a inženýrské efektivnosti, jsou zcela OBJEKTIVNÍ REFERENČNÍ RÁMEC.

26 CENOVÝ MECHANISMUS Takže v této souvislosti vyvstává otázka: Je možné vytvořit systém, který může stejně, ne-li účinněji, vytvořit ZPĚTNOU VAZBU s respektem na spotřebitelské preference jako je poptávka, hodnota práce a nedostatek zdrojů nebo komponent, bez cenového systému, osobních majetkových hodnot nebo výměn? Samozřejmě že je:  Zcela eliminovat peněžní výměnu a vytvořit přímou kontrolu a zpětnou vazbu mezi spotřebiteli, výrobními prostředky a zdroji.  Stejný systém může být použit pro téměř VŠECHNY SPOLEČENSKÉ VÝPOČTY, prakticky eliminující státní vládu a politiku tak, jak ji známe. Je to spoluúčastnický rozhodovací proces.  Cena vytváří MECHANISMUS ZPĚTNÉ VAZBY.  Je způsobem, jak alokovat vzácné zdroje mezi konkurenci.  Je pouze relativním kulturním opatřením, postrádající většinu faktorů (skutečná technická hodnota materiálu nebo zboží).  Cena jen velmi hrubě odráží nedostatek zdrojů a pracovní síly.

27  Vytvoření lokalizovaného strategického automatizovaného průmyslového komplexu, to znamená výrobu čehokoliv, po čem bude v daném regionu poptávka v masovém měřítku (úspora skladovacích prostor, přepravy, energie a přetékajícího odpadu).  Provádíme výpočty, jak být TECHNICKY EFEKTIVNÍ A KONZERVATIVNÍ, jak je to jen možné, což je opět to, co umožní globální přístup k hojnosti a uspokojení všech lidských potřeb.

28 STRUKTURA A PROCESY I.Rozhraní pro spolupráci na návrhu II.Správa zdrojů, zpětná vazba a hodnota III.Obecné zásady udržitelnosti a makro-kalkulace I. Rozhraní pro spolupráci na návrhu  Trh nápadů je prvním krokem v každém výrobním zájmu.  Je to „open source“ a přichází ve formě webové stránky.  Možnost modifikace. Schválené je digitálně uloženo v DB, která umožňuje každému dobrý přístup (bezprostřední ZP).  Není reklama a jednosměrný nabídkový systém, který máme dnes, používaje měnový tok jako zpětnou vazbu.  Celá obec má možnost prezentovat nápady.  Není zde žádný průzkum, který vidíte v marketingu.  Skutečný mechanismus nabídky přijde v podobě rozhraní interaktivního designu.

29 Ne každý se zapojí do návrhu. Někteří lidé, stejně jako většina dnes, využijí to, co již bylo vytvořeno. Můžou si např. věci přizpůsobit podle potřeby. Programy zahrnují pokročilou moderní fyziku a další vlastnosti skutečného světa odvozené z přírodních zákonů. Takže věci nejsou pouze zobrazitelné ve statickém 3D modelu. Můžou být přímo digitálně testovány.

30 Tento design je filtrován přes PROTOKOLY UDRŽITELNOSTI A ÚČINNOSTI: a)Strategickou maximalizaci trvanlivosti (trvanlivost) b)Strategickou maximalizaci adaptability (přizpůsobivost) c)Strategickou maximalizaci standardizace oborových komponent (standardizace) d)Strategicky příznivou integrovanou recyklaci (recyklace) e)Strategicky příznivou automatizaci práce (automatizace) a)Strategická maximalizace trvanlivosti – odolný výrobek, který vydrží relevantně dlouho. b)Strategická maximalizace adaptability – nejvyšší stav flexibility při výměně komponent. c)Strategická maximalizace standardizace oborových komponent – zařazení nových komponent, které jsou v souladu s protokoly nebo nahrazení stávajících komponent. d)Strategicky příznivá integrovaná recyklace – každý návrh musí být v souladu se současným stavem regeneračních možností. e)Strategický příznivá automatizace práce – bere se přímo do úvahy současný stav optimalizované automatizované výroby a je snaha vylepšit návrh, který je předložen jako nejvíce přínosný k současnému stavu výroby s minimem lidské práce nebo dohledu.

31 Toto je funkce efektivního optimalizovaného návrhu: t d Strategická maximalizace trvanlivosti (trvanlivost) A design Strategická maximalizace adaptibility (přizpůsobivost) NcStrategická maximalizace standardizace oborových komponent (standardizace) c r Strategicky příznivá integrovaná recyklace (recyklace) H L Strategicky příznivá automatizace práce (automatizace)

32 Výroba Automatizované továrny jsou schopny produkovat stále více s menším množstvím materiálů a méně stroji (efemeralizace) se stále nižším dopadem na životní prostředí a využívání zdrojů, při současné maximalizaci našeho potenciálu, produkujícím hojnost. Výrobní zařízení, by mohla být strategicky rozmístěna na základě topografie a statistiky obyvatelstva („strategie blízkosti“). Distribuce Přímo z výrobního zařízení jako v případě jednorázové výroby na zakázku nebo může být požadavek odeslán do distribuční knihovny. Některé zboží způsobí nízkou poptávku a tím zakázkovou výrobu a jiné vysokou poptávku a tím hromadnou výrobu. Seznam distribuční knihovny je přístupný přímou dynamickou zpětnou vazbou pro výrobu, distribuci a poptávku. Je to stále SYSTÉM PŘÍSTUPU. Uživatel může kdykoliv vrátit zakázkový výrobek k přepracování. Výrobek byl pre-optimalizován z důvodu recyklace. Recyklační zařízení jsou postavena přímo ve výrobních zařízeních. Neexistuje zde žádný odpad.

33 II. Správa zdrojů, zpětná vazba a hodnota Zpětná vazba správy zdrojů Proces počítačového návrhu a inženýrství neexistuje ve vakuu. Připojením přírodních zdrojů, které máme, k tomuto procesu návrhu, prostřednictvím dynamické zpětné vazby z účetního systému Země, který poskytuje data o všech relevantních zdrojích, týkající se všech výrobních procesů, vytvoří funkci optimalizovaného účinného návrhu. Bez ohledu na stupeň technicky možného, jsou v ideálním případě všechny zdroje sledovány a monitorovány téměř v reálném čase, protože musíme zachovat rovnováhu s regeneračními procesy planety.

34 Hodnota dva parametry prochází neustálým dynamickým přepočtem prostřednictvím zpětné vazby - NEDOSTATEK A SLOŽITOST PRÁCE. Úroveň nedostatku, by mohla být vyčíslena hodnotou 0 až 100. „0“ by naznačovala nejzávažnější nedostatek a „100“ nejméně závažný. „50“ by označovalo výstražnou dělicí čáru. Například, pokud by použití dřeva kleslo pod úroveň 50, vyvolalo by to proti-opatření. Hodnotu dvou nebo více materiálů bez (peněžní) ceny můžeme vypočítat např. tak, že vytvoříme skupiny podobných materiálů a co nejlépe vyčíslíme jejich příbuzné vlastnosti a stupeň efektivity pro konkrétní účel a dále aplikujeme číselnou hodnotovou škálu na vztahy samotné. Například, existuje spousta kovů, které mají různou elektrickou vodivost. Tyto účinky mohou být vyčísleny. Takže pokud měď klesne pod stupeň 50, program pro správu zdrojů spustí výpočty pro porovnání dalších vhodných materiálů ve své databázi, aby srovnal jejich úrovně nedostatku a jejich efektivitu a připravil je pro substituci a tato informace jde okamžitě zpět k návrháři. Jelikož je ohromné množství zdrojů, mnoho účinností a účelů, TO JE PŘESNĚ TEN DŮVOD, PROČ TO VYPOČÍTÁ STROJ a ne lidé. A to je také důvod, proč to strčí celý cenový systém do kapsy, co se týče skutečného POVĚDOMÍ O ZDROJÍCH A INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍ.

35 Složitost práce Složitost v rámci automatizovaného průmyslu může být kvantifikována stanovením a porovnáním počtu procesních etap. Jinými slovy, jednotkami měření jsou ETAPY. V případě, že je daný proces složitý, nebo neefektivní z hlediska toho, co je v současné době možné, byl by tento návrh, spolu s dalšími parametry, označen a přehodnocen. Vše pochází ze ZPĚTNÉ VAZBY návrhového rozhraní.

36 III. Obecné zásady udržitelnosti a makro-kalkulace Dobrý návrh v nejširším spektru sestává ze čtyř základních procesů, které se týkají těchto dominantních lineárních etap - návrhu, výroby, distribuce, recyklace:  Optimalizovaný efektivní návrh (E design )  Optimalizovaná efektivní výroba (E p )  Optimalizovaná efektivní distribuce (E dist )  Optimalizovaná efektivní recyklace (E r ) Lineární blokové schéma, znázorněné symbolickou logikou, ztělesňuje podprocesy nebo funkce.

37 Proces 1: Optimalizovaná efektivita návrhu Produktový návrh se musí přizpůsobit soustavě kritérií, kterou jsme nazvali aktuální standardy efektivity. Tento proces účinnosti má pět již zmíněných hodnotících podprocesů: Trvanlivost (t d ) Přizpůsobivost (A design ) Standardizace (Nc) Recyklace (c r ) Automatizace (H L ) Proces 2: Optimalizovaná efektivita výroby Toto je digitální filtr, který předá návrh do jednoho ze dvou typů výrobního zařízení - pro velkou poptávku nebo pro nízkou poptávku. První používá tzv. fixní automatizaci a druhý používá flexibilní automatizaci.

38 Process 3: Optimalizovaná efektivita distribuce Dále se produkt a pohybuje se směrem k Optimalizované efektivní distribuci:  Část pro nízkou spotřebitelskou poptávku následuje do přímého distribučního procesu  Část pro vysokou spotřebitelskou poptávku následuje do masového distribučního procesu Produkty budou regionálně přiděleny podle strategie blízkosti. Vše bude neustále aktualizované. Proces 4: Optimalizovaná efektivita recyklace Produktu začala běžet provozní doba. V ideálním případě by byl po čase aktualizován a modernizován. V ideálním případě by byl použit nejvyšší stupeň a byl vyroben tak pokročilý, aby měl co nejdelší životnost, a jakmile se stane neplatným, přesune se k procesu 4 - Efektivní optimalizované recyklaci. Všechny prošlé výrobky budou následovat regenerační protokol, který je složitým podprocesem.

39 www.zeitgeistmovement.cz


Stáhnout ppt "ÚVOD DO EKONOMICKÉ KALKULACE V EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH Hnutí Zeitgeist Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google