Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTIMONOPOLNÍ PRÁVO EU A CHOVÁNÍ PODNIKŮ Seminář 24.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTIMONOPOLNÍ PRÁVO EU A CHOVÁNÍ PODNIKŮ Seminář 24.3.2015."— Transkript prezentace:

1 ANTIMONOPOLNÍ PRÁVO EU A CHOVÁNÍ PODNIKŮ Seminář 24.3.2015

2 P OTŘEBUJE EU ANTIMONOPOLNÍ PRÁVO ?  Právní ochrana soutěže na trhu vznikla v ES jako protiváha k hrozbě stále rostoucí průmyslové moci a velikostI trustů, protože „punktování proti zájmům soutěže“ je mnohem pravděpodobnější (a snazší) při velké koncentraci.  Národní trhy i při propojení v rámci vnitřního trhu EU uchovávají příznivější podmínky pro domácí soutěžitele - toto je nutno vykompenzovat zásahem práva EU

3 SMYSL SOUTĚŽNÍHO PRÁVA (POLITIKY) Účelem soutěžní politiky je chránit konkurenci a svobodný obchod, - působení ekonomických zákonů trhu to samo nezvládne. Cílem antimonopolní politiky není likvidace monopolů ani rozdělování velkých podniků, protože by se tím mohlo bránit efektivnosti a blahobytu, jež přinášejí Cílem je zabránit zneužívání monopolní pozice a vytváření monopolů na základě kartelů a překážek konkurence, které by mohly bránit této efektivnosti a blahobytu

4 T RŽNÍ SÍLA A SCHOPNOST OVLIVNIT CENU Firmy neustále hledají cesty, jak získat monopol a narušit fungování konkurence : snaží se zatajovat informace o svých operacích a vytvářet překážky pro vstup konkurence na jejich trh („ škodlivý “ a zakázaný monopol), ale také racionalizovat výrobu a snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, vynalézat nové technologie a výrobky („ dobrý“ monopol) Rozlišení „škodlivého“ a „dobrého“ monopolu vyžaduje informace. Ty jsou často těžko dostupné a drahé. Je nutné dokázat záměr zneužívat tržní sílu. Předpokládá se, že podniky mohou ovlivnit strukturu a podmínky vstupu svojí strategií, způsobem jak stanovují ceny. To je typické pro oligopolní trhy.

5 S TRUKTURA TRHU A CHOVÁNÍ FIRMY Struktura trhu je dána: počtem podniků jejich tržní sílou překážkami vstupu na trh Chování firmy na trhu: - pasivní - přizpůsobí se struktuře trhu - aktivní - snaží se ovlivnit strukturu trhu svojí strategií Struktura trhu ↔ Chování firem na trhu

6 VÝZNAM VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO TRHU Tržní síla se měří podílem firmy na trhu a dalšími mírami koncentrace. Měření tržní síly na konkrétním trhu je spojeno s problémem vymezení „konkrétního trhu“ (antimonopolní politika pracuje s tzv. „ relevantním trhem “) Relevantní trh tvoří zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou podmínky zřetelně odlišitelné od sousedících území.

7 VÝZNAM VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO TRHU Relevantní trh je určen výrobkově : Při produktovém vymezení trhu je důležité, které výrobky považuje spotřebitel za substituty. Existence substitutů lze testovat pomocí elasticity poptávky geograficky : Kritériem jsou dopravní náklady, koupěschopná poptávka, homogenní legislativa apod.,. S postupem globalizace, rychlostí komunikace a snižováním dopravních nákladů se geografické relevantní trhy obvykle zvětšují a méně výrobků a služeb je obchodováno na trzích lokálních. časově : Vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu konkurujících firem na vymezeném trhu. Bere se v úvahu minulý a očekávaný vývoj dodávek na trh

8 Č ÍM ÚŽEJI JE TRH VYMEZEN, TÍM PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ JE DOMINANTNÍ POSTAVENÍ FIRMY NA TOMTO TRHU. Rozsudek Nestle/Perrier versus Evropská Komise : EK argumentovala, že relevantní trh tvoří minerální vody v lahvích. Společnost Nestle argumentovala, že relevantní trh zahrnuje kromě minerálek také limonády jako Coca- Cola. Test ukázal neslučitelnost trhů minerálních vod a limonád z hlediska korelace mezi cenou minerálek a limonád.

9 T RŽNÍ KONCENTRACE A EFEKTIVNOST Průměrné náklady na jednotku vyrobené produkce klesají s růstem objemu produkce. Efektivní je tudíž obvykle výroba ve velkém rozsahu a malé podniky nemohou být konkurenceschopné. Existuje však mnoho trhů, na nichž úspory z rozsahu nehrají významnou roli.

10 PŘEKÁŽKY PRO EXISTENCI VÍCE FIREM NA TRHU PŘEKÁŽKY VSTUPU NOVÝCH FIREM NA TRH Právní, administrativní uměle vytvořené aktivitou státu patenty, výjímky udělené v zákonech, regulace přirozených monopolů ekonomické (legální monopolní praktiky): vysoká kapitálová náročnost výroby diferenciace výrobků, nízká elasticita poptávky = monopoly z konkurence ilegální monopolní praktiky podniků chování a strategie podniků vytvářející umělé náklady na změnu dodavatele Omezení disponibility vstupů do výroby (klauzule o exkluzivitě ve smlouvách se stávajícími soutěžiteli

11 A DMINISTRATIVNÍ ( PRÁVNÍ )- PŘEKÁŽKY VYTVOŘENÉ S TÁTEM Patenty - dočasná ochrana investora a odměna za investované prostředky, a postoupené riziko Regulace cen přirozených monopolů ve víře v jejich užitečnost (tzv. veřejně prospěšné firmy, doprava, finanční trhy) - udržování vysoké koncentrace (telekomunikace, elektřina) Jiná ochrana trhu: cla, kvóty, licence-koncese (taxi), technické normy

12 E KONOMICKÉ PŘEKÁŽKY KONKURENCE Ekonomické překážky vstupu na trh se liší výrobek od výrobku. V každém odvětví, v závislosti na charakteru výrobku je různá míra reakce poptávky na změnu ceny. Důvodem jsou nákladové nebo poptávkové podmínky. Diferenciace produktu Náklady na, výzkum a vývoj činí vstup do odvětví obtížným Náklady spotřebitelů na přechod k jinému výrobku (switching cost) (různé technické parametry)

13 KONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "ANTIMONOPOLNÍ PRÁVO EU A CHOVÁNÍ PODNIKŮ Seminář 24.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google