Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. 4. 2015 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. 4. 2015 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)"— Transkript prezentace:

1 20. 4. 2015 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2 Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)

3 Plátci pojistného OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů (pojištěnci) zaměstnavatel (část pojistného za zaměstnance) stát (státní pojištěnci)

4 Výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období (kalendářní měsíc: zam-ec/zam-tel, samoplátce, stát; kalendářní rok: OSVČ)  u zaměstnance: pojistné hradí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel, tj. zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z vyměřovacího základu

5 Vyměřovací základ zaměstnance (§ 3 ZPZP) podobné jako u pojistného na sociální zabezpečení minimální vyměřovací základ: minimální mzda (od 1. 1. 2015 – 9.200 Kč)  nižší MVZ: zaměstnanec je povinen doplatit rozdíl sazbou 13,5 % ● maximální vyměřovací základ: od roku 2015 zrušen (72násobek průměrné mzdy)

6 Kdy MVZ neplatí (odst. 8) vyměřovacím základem je skutečný příjem, v situacích, kdy je zaměstnanec po celý KM osobou,  za kterou platí pojistné i stát  držitelem průkazu ZTP, ZTP/P  v důchodovém věku, avšak nesplňuje podmínky pro jeho přiznání  která pečuje o dítě do stanoveného věku  která současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní zálohy na pojistné ze stanoveného minima

7 Vyměřovací základ OSVČ (§ 3a) vyměřovací základ:  vypočtený: 50 % čistého zisku  stanovený: 12násobek 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2014: 155.652 Kč, 2015: 159.666 Kč maximální vyměřovací základ: zrušen (viz výše) MVZ opět neplatí ve vymezených situacích + OSVČ je současně zaměstnancem a odvádí ze zaměstnání pojistné alespoň z minimální mzdy

8 stát  od 1. 7. 2014: 6.259 Kč, pojistné 845 Kč samoplátce  minimální mzda (9.200 Kč, pojistné 1.242 Kč)

9 Odvod pojistného zaměstnanec  pojistné odvádí zaměstnavatel na účet příslušné ZP  splatnost: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce samoplátce  za celý kalendářní měsíc, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce stát  pojistné hradí měsíčně Ministerstvo financí na zvláštní účet VZP, a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce  přerozdělování pojistného podle věku a pohlaví a nákladových indexů  § 20 ZPZP

10 Odvod pojistného u OSVČ formou záloh na pojistné a doplatku pojistného zálohy  od měsíce zahájení činnosti  v 1. roce z MMVZ (r. 2015 z 13.305,5 Kč, tj. 1.797 Kč)  neplatí zálohy (pojistné zaplatí formou doplatku):  jen 1. rok (současně platí stát)  po celou dobu (současně zaměstnanec a SVČ není hlavním zdrojem příjmů)  v dalších letech: 13,5 % z měsíčního vyměřovacího základu  vypočtený: průměr z ročního vyměřovacího základu připadající na jeden kalendářní měsíc  stanovený: MMVZ přehled musí být podán do jednoho měsíce, ve kterém měla podat daňové přiznání, doplatek pojistného je splatný do osmi dnů od podání přehledu

11 Sankce penále pokuty přirážka k pojistnému

12 Penále (§ 18 ZPZP) 0,05 % z každý den prodlení až do zaplacení i pojistné bylo zaplacené jiné ZP, jiný účet či variabilní symbol 0,05 % z dlužného přeplatku na pojistném ZP nevrátila přeplatek ve stanovené lhůtě

13 Pokuty (§ 44 ZVZP a § 26 ZPZP) nesplnění oznamovací povinnosti pojištěnce a zaměstnavatele až 10.000 Kč, resp. až 200.000 Kč nesplnění či porušení stanovených povinností (kontrola placení pojistného u plátce, nepodání přehledu OSVČ) až do výše 50.000 Kč

14 Přirážka k pojistnému (§ 45 ZVZP) zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců


Stáhnout ppt "20. 4. 2015 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google