Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2 Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)

3 Plátci pojistného OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů (pojištěnci)
zaměstnavatel (část pojistného za zaměstnance) stát (státní pojištěnci)

4 Výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období (kalendářní měsíc: zam-ec/zam-tel, samoplátce, stát; kalendářní rok: OSVČ) u zaměstnance: pojistné hradí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel, tj. zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z vyměřovacího základu

5 Vyměřovací základ zaměstnance (§ 3 ZPZP)
podobné jako u pojistného na sociální zabezpečení minimální vyměřovací základ: minimální mzda (od – Kč) nižší MVZ: zaměstnanec je povinen doplatit rozdíl sazbou 13,5 % maximální vyměřovací základ: od roku 2015 zrušen (72násobek průměrné mzdy)

6 Kdy MVZ neplatí (odst. 8) vyměřovacím základem je skutečný příjem, v situacích, kdy je zaměstnanec po celý KM osobou, za kterou platí pojistné i stát držitelem průkazu ZTP, ZTP/P v důchodovém věku, avšak nesplňuje podmínky pro jeho přiznání která pečuje o dítě do stanoveného věku která současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní zálohy na pojistné ze stanoveného minima

7 Vyměřovací základ OSVČ (§ 3a)
vypočtený: 50 % čistého zisku stanovený: 12násobek 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2014: Kč, 2015: Kč maximální vyměřovací základ: zrušen (viz výše) MVZ opět neplatí ve vymezených situacích + OSVČ je současně zaměstnancem a odvádí ze zaměstnání pojistné alespoň z minimální mzdy

8 stát od : Kč, pojistné 845 Kč samoplátce minimální mzda (9.200 Kč, pojistné Kč)

9 Odvod pojistného zaměstnanec samoplátce stát
pojistné odvádí zaměstnavatel na účet příslušné ZP splatnost: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce samoplátce za celý kalendářní měsíc, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce stát pojistné hradí měsíčně Ministerstvo financí na zvláštní účet VZP, a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce přerozdělování pojistného podle věku a pohlaví a nákladových indexů § 20 ZPZP

10 Odvod pojistného u OSVČ
formou záloh na pojistné a doplatku pojistného zálohy od měsíce zahájení činnosti v 1. roce z MMVZ (r z ,5 Kč, tj Kč) neplatí zálohy (pojistné zaplatí formou doplatku): jen 1. rok (současně platí stát) po celou dobu (současně zaměstnanec a SVČ není hlavním zdrojem příjmů) v dalších letech: 13,5 % z měsíčního vyměřovacího základu vypočtený: průměr z ročního vyměřovacího základu připadající na jeden kalendářní měsíc stanovený: MMVZ přehled musí být podán do jednoho měsíce, ve kterém měla podat daňové přiznání, doplatek pojistného je splatný do osmi dnů od podání přehledu

11 Sankce penále pokuty přirážka k pojistnému

12 Penále (§ 18 ZPZP) 0,05 % z každý den prodlení až do zaplacení
i pojistné bylo zaplacené jiné ZP, jiný účet či variabilní symbol 0,05 % z dlužného přeplatku na pojistném ZP nevrátila přeplatek ve stanovené lhůtě

13 Pokuty (§ 44 ZVZP a § 26 ZPZP) nesplnění oznamovací povinnosti pojištěnce a zaměstnavatele až Kč, resp. až Kč nesplnění či porušení stanovených povinností (kontrola placení pojistného u plátce, nepodání přehledu OSVČ) až do výše Kč

14 Přirážka k pojistnému (§ 45 ZVZP)
zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců


Stáhnout ppt "POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google