Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika a reedukace Literatura Matějček Z. Kterákoliv práce s tématem poruchy učení Zelinková O. Poruchy učení. Portál – kterékoliv vydání od roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika a reedukace Literatura Matějček Z. Kterákoliv práce s tématem poruchy učení Zelinková O. Poruchy učení. Portál – kterékoliv vydání od roku."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika a reedukace Literatura Matějček Z. Kterákoliv práce s tématem poruchy učení Zelinková O. Poruchy učení. Portál – kterékoliv vydání od roku 2003 Další práce s tématem dyslexie a další DYS-poruchy

2 Garantem diagnostiky jsou  Pedagogicko-psychologické poradny  Speciálně pedagogická centra většinou při speciálních školách  Centra pro podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na VŠ

3 Orientační diagnostiku SPU  V rodině – dítě selhává v běžných denních činnostech, liší se od staršího sourozence, od vrstevníků  Ve škole - výrazný rozdíl mezi výkony ve čtení (psaní) a v jiných předmětech  Střední školy – opět výrazný nepoměr mezi výkonem v různých činnostech  Dospělí – vyhýbají se aktivitám spojeným se čtením, tištěné dokumenty studují neúměrně dlouho, další obtíže

4 Diagnostika v předškolním věku Není diagnostika dys-poruch, ale rizika… Zahrnuje oblasti nutné pro osvojení dovedností: -Řeč -Sluchová percepce -Zraková percepce -Motorika, grafomotorika -Sebeobsluha Probíhá v rodině, v mateřské škole….

5 DIAGNOSTIKA SPU na odborném pracovišti Diagnostický proces zahrnuje: 1.Anamnéza rodinná a osobní 2.Inteligence 3.Diagnostika úrovně čtení 4.Diagnostika úrovně psaní 5.Diagnostika úrovně zrakové a sluchové percepce 6.Řeč 7.Pravo-levá a prostorová orientace 8.Lateralita. Motorika 9.Další zkoušky dle potřeby

6 Závěry diagnostického procesu  Zpráva z vyšetření  Integrace a z ní vyplývající integrační opatření nebo …  Příznaky dyslexie, rysy dyslexie….  Funkční diagnostika pro studenty VŠ

7 Reedukace SPU  Reedukace vychází z rozboru příčin, rodinného zázemí a individuality dítěte- dospělého  Navazuje na dosažený stupeň vývoje  Předpokladem úspěchu je dobrý začátek a soustavná pozitivní motivace  Multisenzoriální přístup  Reedukace je individuální, může mít kolektivní formu  Je zaměřena na celou osobnost

8 Oblasti reedukace  Reedukace funkcí, které podmiňují poruchu  Utváření dovednosti číst a psát  Působení na psychiku jedince s cílem naučit ho s poruchou žít  Spolupráce s rodiči, musejí pochopit obtíže dítěte  Spolupráce s učitelem Tyto oblasti se vzájemně kombinují, zdůrazňují se různé momenty v závislosti na věku dítěte a situaci

9 Reedukace – podpora studentů VŠ, dospělých  Využívat a posilovat silné stránky  Vyvarovat se oblastí, kde se deficit projevuje  Pokud to nejde – pracovat se zvýšenou koncentrací, požádat o pomoc  Další informace v samostatné prezentaci

10 Reedukace čtení Čtení Technika čteníPorozumění

11 Technika čtení = dekódování Technika čtení Písmena Slabiky Slova

12 Čtení písmen 1.Zrakové rozlišení tvaru dítě písmena nejmenuje, pouze určuje stejný – nestejný tvar 2.Prostorové vnímání tvaru umístění tvaru v prostoru b-d-p, stále ještě bez čtení 3. Spojení hláska - písmeno využití všech známých cvičení (říkanky, obrázky…) 4.Automatizace utvořeného spojení Dosud není standardizovaný test

13 Čtení slabik 1.Tvoření slabik syntézou písmen 2.Čtení slabiky jako celku bez hláskování 3.Automatizace čtení slabik Není jednoznačně prokázáno, že metoda genetická, která po zvládnutí písmen přechází ke čtení celých slov je pro jedince s dyslexií vhodnější. Globální metoda, která vychází ze čtení celých slov, není pro jedince s dyslexií optimální.

14 Čtení slov 1.Slova typu souhláska – samohláska – souhláska (les, pes, rok..) jsou pro jedince s dyslexií nejsnazší. 2.Výběr slov ke čtení musí respektovat náročnost hláskové stavby. 3.Spolu se čtením slov se zaměřujeme na porozumění. 4.Pokud dítě určitý typ slov nezvládá, čte po hláskách hádá, vrací se na začátek slov, neměla by tato slova být součástí souvislých textů. 5.Opakované čtení slov je nutné z hlediska automatizace. 6.Vždy spojovat slovo s obsahem

15 Porozumění čtenému textu Porozumění Izolovaná slova Slovní spojení ve spojení s obrázkem, situací Porozumění textu a opakování na základě asociací Porozumění textu s vědomím souvislostí

16 Reedukace písemného projevu Písemný projev Grafický projev Opis, přepis Diktát Samostatný písemný projev Všechny uvedené oblasti Syntax Obsah textu Sluchová percepce Paměť Porozumění řeči Znalost gramatiky Zraková percepce Čtení Koncentrace poz. Grafo- motorika


Stáhnout ppt "Diagnostika a reedukace Literatura Matějček Z. Kterákoliv práce s tématem poruchy učení Zelinková O. Poruchy učení. Portál – kterékoliv vydání od roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google