Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logopedická třída MOTÝLCI Logopedická třída MOTÝLCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logopedická třída MOTÝLCI Logopedická třída MOTÝLCI."— Transkript prezentace:

1 Logopedická třída MOTÝLCI Logopedická třída MOTÝLCI

2 Ve třídě je zapsáno 15 děti, 11 chlapců a 4 dívky ve věku od 5 do 7 let. Logopedickou péči provádí: Mgr. Michaela Krausová Bc. Renata Popelová

3 Logopedická třída Je to speciální třída, zaměřena na odstraňování narušené komunikační schopnosti a na rozvíjení vyjadřovacích schopností. Je to speciální třída, zaměřena na odstraňování narušené komunikační schopnosti a na rozvíjení vyjadřovacích schopností. Do třídy je zařazováno v souladu s vyhláškou MŠMT 14 dětí, které potřebují každodenní, intenzivní logopedickou péči. Do třídy je zařazováno v souladu s vyhláškou MŠMT 14 dětí, které potřebují každodenní, intenzivní logopedickou péči. Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období. Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období.

4 Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ. Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ. Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji. Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji. Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období za základě žádostí rodičů. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem. Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období za základě žádostí rodičů. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem. V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí. V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí. Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato. Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato. Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady. Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady.

5 Práce učitelek je pod pravidelnou kontrolou pracovnic Speciálního logopedického centra ve Vyškově a v Brně. Práce učitelek je pod pravidelnou kontrolou pracovnic Speciálního logopedického centra ve Vyškově a v Brně. K zařazení dítěte do logopedické třídy je nutné logopedické a psychologické vyšetření, které probíhá za účasti rodičů v naší mateřské škole. K zařazení dítěte do logopedické třídy je nutné logopedické a psychologické vyšetření, které probíhá za účasti rodičů v naší mateřské škole. Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti). Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti). Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně. Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně.

6 Podmínky dodržování Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku. Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku. Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí. Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí. Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje. Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje.

7 Spolupráce Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem. Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem. Vhodné sociální klima tříd. Vhodné sociální klima tříd. Snížený počet žáků ve třídě. Snížený počet žáků ve třídě. Spolupráce s rodiči. Spolupráce s rodiči. Spolupráce s SPC. Spolupráce s SPC. Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology…. Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology….


Stáhnout ppt "Logopedická třída MOTÝLCI Logopedická třída MOTÝLCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google