Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora studentů s SPU na MU. Úvod •Mgr. Iveta Macháčová •Pedagogicko psychologický poradce, studijní poradce, dispečer asistenčních služeb pro studenty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora studentů s SPU na MU. Úvod •Mgr. Iveta Macháčová •Pedagogicko psychologický poradce, studijní poradce, dispečer asistenčních služeb pro studenty."— Transkript prezentace:

1 Podpora studentů s SPU na MU

2 Úvod •Mgr. Iveta Macháčová •Pedagogicko psychologický poradce, studijní poradce, dispečer asistenčních služeb pro studenty s pohybovým handicapem •místo působení Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás •kontakt: machacova@ics.muni.cz

3 Statistiky •první studenti s SPU v evidenci střediska v roce 2004 – 3 osoby •v každém dalším roce se jejich počet téměř zdvojnásobuje •v současnosti spolupracuje se střediskem 50 studentů se specifickými poruchami učení •předpoklad, že skutečný počet osob s SPU bude na MU mnohem vyšší

4 Definice uchazeče/studenta s SPU •na základě zprávy z PPP, neurologie nebo zprávy z vyšetření v Teiresiás mladší než dva roky •nevýhodou velká nejednotnost ve stylu psaných zpráv i použitých metod (testy pro děti × pro dospělé) → obtíže určit přesněji adekvátní adaptaci a kompenzační techniky

5 Motivace uchazečů/studentů ke spolupráci •delší čas na test  •při delší spolupráci se jejich motivace může průběžně měnit – zájem o konzultace, rady, jak se učit, zájem o nácvik práce s hlasovým výstupem •tato motivace se odvíjí také od míry jednotlivých poruch, které student/ka má

6 Formy podpory •studijní poradenství včetně realizace – nejstarší forma podpory studentů s SPU v Teiresiás •technická podpora a poradenství •psychologické a speciálně pedagogické poradenství •individuální výuka cizích jazyků

7 Studijní poradenství •konzultace se studenty – informace o možnostech podpory pro studenty s SPU •konzultace s vyučujícími – návrhy na adaptaci zkoušky, domluva realizace zkoušky na půdě fakulty nebo v Teiresiás v případě využití technického zázemí •konzultace s uchazeči – návrhy a vlastní realizace adaptace přijímacího řízení

8 Technická podpora a poradenství •důležitá součinost pedagogicko psychologického poradce a informatika •pedagogicko psychologický poradce – doporučuje adekvátní podporu pro jednotlivé studenty/uchazeče •informatik – vyhledává software vhodný pro daného studenta/uchazeče a provádí vlastní zácvik pro práci s tímto softwarem

9 Technická podpora a poradenství •řadíme sem běžné nástroje pro kompenzaci SPU např. word s nástrojem na opravu pravopisu, ale také méně obvyklé pomůcky jako screenreader, programy zvýrazňující čtený text apod. •tento typ podpory má velký potenciál a u nás se teprve rozvíjí

10 Psychologické a speciálně pedagogické poradenství •jeho významnou součástí je samotná diagnostika a konzultace s návrhy pro další postup •pro diagnostiku jsou použity testy z baterie Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých (autorky PhDr. Pavla Cimlerová, Mgr. Eva Chalupová, PaedDr. Daniela Pokorná), Kalkulia III., číselný trojúhelník

11 Individuální výuka cizích jazyků •v případě, že běžná výuka svou metodikou, tempem neodpovídá potřebám studentům s SPU a není možné ji adaptovat v běžných podmínkách •důležitá součinost vyučujícího, pověřeného pracovníka Teiresiás, lektora zajištěného pro individuální výuku a studenta samotného

12 Inspirace ze zahraničí •rozsáhlá nabídka softwaru pro osoby s SPU •komplexní péče o osoby s SPU na některých univerzitách, např. univerzita v Aarhusu

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora studentů s SPU na MU. Úvod •Mgr. Iveta Macháčová •Pedagogicko psychologický poradce, studijní poradce, dispečer asistenčních služeb pro studenty."

Podobné prezentace


Reklamy Google