Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program přednášky fotogrammetrické metody laserové skenování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program přednášky fotogrammetrické metody laserové skenování"— Transkript prezentace:

0 Fotogrammetrická dokumentace historických objektů
Měřická dokumentace historických objektů - fotogrammetrické a další metody Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. Titulní strana vytvořeno s podporou grantu FRVŠ Letní semestr

1 Program přednášky fotogrammetrické metody laserové skenování
jednosnímková metoda průseková metoda stereofotogrammetrie jednoduchá fotogrammetrie laserové skenování geodetické metody FDH - 1 J. Hodač

2 Fotogrammetrie - úvod Proč?? Co ?? Jak?? snímek plán FDH - 1 J. Hodač

3 Fotogrammetrie - úvod Fotogrammetrie je .. Informace se získají ..
.. vědní obor geodézie a kartografie, který se zabývá zpracováním informací získaných o objektech měření z obrazových záznamů, nejčastěji z fotografických snímků. Informace se získají .. bezdotykovým měřením ve velmi krátké době (pořízení obrazového záznamu). Vztahy - geodézie (přesnost +) - dálkový průzkum Země (přesnost -) FDH - 1 J. Hodač

4 Fotogrammetrie - úvod Základní kriteria dělení:
a) podle polohy stanoviska  ODKUD ?? letecká v. pozemní b) podle počtu a konfigurace snímků  KOLIK ?? jednosnímková v. vícesnímková průseková + stereofogrammetrie c) podle technologického postupu  JAK ?? historický vývoj … analogová  analytická  digitální FDH - 1 J. Hodač

5 Fotogrammetrie - úvod Snímek Pořizování snímků
základ veškerého zpracování kvalita snímku  určuje kvalitu FM vyhodnocení digitální v. analogový snímek měřický v. neměřický snímek Základní parametry snímku – měřítko … Pořizování snímků fotografická komora - základní parametry geometrická kvalita zobrazení - kalibrace technika používána v aplikacích pozemní FTG FDH - 1 J. Hodač

6 Fotogrammetrie - úvod formát 23x23 cm letecká měřická komora
nejvyšší přesnost formát 13x18 cm měřická komora (např. UMK) nejvyšší přesnost formát 6x6 …. cm Reseau komora (např. Rollei) vyšší až střední přesnost běžná komora profesionální, .. ,amatérská střední až nižší přesnost FDH - 1 J. Hodač

7 Jednosnímková FTG Základní pojmy snímek překreslený snímek fotomozaika
obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika spojení několika překreslených snímků (maskování) fotoplán upravená fotomozaika (např. výřez + popis + měřítko … ) FDH - 1 J. Hodač

8 Jednosnímková FTG Princip - vztah dvou rovin  rovina snímku  rovina objektu Dvě základní možnosti – podle osy záběru (OZ) a) b) Meze použití  přesnost … digitální ortofoto FDH - 1 J. Hodač

9 Jednosnímková FTG Technologický postup
dnes  digitální zpracování obrazu = speciální SW  transformace ...překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu postup FDH - 1 J. Hodač

10 Průseková FTG - nejstarší fotogrammetrická metoda
- digitální systémy  „renesance“ metody - princip  protínání (tj. jednoduchá geodetická úloha) FDH - 1 J. Hodač

11 Průseková FTG Princip Snímky co? - prostorová poloha bodů objektu
jak? - prostorové protínání vpřed z úhlů z čeho? - měřené snímkové souřadnice bodů Snímky - konvergence os záběru - překryt - z dlouhé základny (b) - dva a více FDH - 1 J. Hodač

12 Průseková FTG Technologický postup Přesnost, výhody a omezení
- pořízení snímků - geodetické měření - vlícovací body .. - náčrty + dokumentace měření - přípravné práce - geodetické výpočty - fotogrammetrické zpracování inicializace projektu spojení snímků podrobné vyhodnocení .. Export dat - editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality Přesnost, výhody a omezení FDH - 1 J. Hodač

13 Stereofotogrammetrie
Stereoskopie - přirozené prostorové vnímání - při pozorování bodu konvergence očních os + akomodace očních čoček - obrazy vytvořené v levém a pravém oku  rozdílné! - spojení obrazů v mozku v jeden vjem  přirozený prostorový vjem (PPV) PPV je fyziologická vlastnost lidských očí FDH - 1 J. Hodač

14 Stereofotogrammetrie
Stereoskopie - umělý stereoskopický vjem Pozorování reality - náhrada  pozorování snímků Snímky - různé obrazy téhož objektu pořízeny z FTG základny b Pozorování  vzniká umělý stereoskopický vjem FDH - 1 J. Hodač

15 Stereofotogrammetrie
Základní a nejvíce používaná metoda v současnosti Zpracování dat ► vývoj technologií analogové  analytické  digitální metody Data vstupní - 2 snímky  stereopár - prvky vnitřní orientace - prvky vnější orientace - vlícovací a kontrolní body Data výstupní výsledek vyhodnocení stereomodelu  3D; 2,5D; 2D vektorová data (body, linie, vrstvy …) rozložení vlícovacích bodů FDH - 1 J. Hodač

16 Stereofotogrammetrie
Technologický postup - práce v terénu stereodvojice levý + pravý snímek (překryt) - práce v laboratoři výpočty + příprava snímkové orientace stereovyhodnocení Přesnost, výhody a omezení FDH - 1 J. Hodač

17 Jednoduchá fotogrammetrie
3 x 3 pravidla jednoduché FTG dokumentace architektury: jak data pořídit tak, aby šla fotogrammetricky zpracovat. data  fotografie + měřené rozměry pravidla geometrická  CO a JAK měřit pravidla fotografická  JAK fotografovat pravidla organizační  JAK data uspořádat FDH - 1 J. Hodač

18 možný výsledek zpracování mračna
Laserové skenování Základní princip technologie Standardní technologický postup skenování prostoru výstup - mračno bodů Současné skenovací systémy Výhody a omezení technologie vizualizace modelu možný výsledek zpracování mračna FDH - 1 J. Hodač

19 Geodetické metody Základní používané geodetické metody - polární ..
Používané vybavení - totální stanice .. Standardní technologický postup - příprava podkladů - měření a jeho dokumentace - geodetické výpočty - zpracování dat v CAD náčrt v. výsledek  Výhody a omezení technologie … kombinace metod Doplňkové metody - konstrukční oměrné … FDH - 1 J. Hodač

20 Shrnutí Náměty k diskusi Fotogrammetrie Snímek Komora Základy
- možnosti uplatnění absolventů na poli měřické/fotogrammetrické dokumentace památek - bariéry vzájemné komunikace zhotovitel v. odběratel - fascinace novými technologiemi v. střízlivé používání zdrojů a postupů Fotogrammetrie - bezkontaktní dokumentační metoda Snímek - základ veškerého vyhodnocení Komora - pořízení snímku - vnitřní geometrie Základy - optika, geometrie, matematika


Stáhnout ppt "Program přednášky fotogrammetrické metody laserové skenování"

Podobné prezentace


Reklamy Google