Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Měřická dokumentace historických objektů - fotogrammetrické a další metody - fotogrammetrické a další.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Měřická dokumentace historických objektů - fotogrammetrické a další metody - fotogrammetrické a další."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Měřická dokumentace historických objektů - fotogrammetrické a další metody - fotogrammetrické a další metody Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. Letní semestr 2008-09 vytvořeno s podporou grantu FRVŠ

2 Program přednášky FDH - 1J. Hodač 1 - fotogrammetrické metody - jednosnímková metoda - průseková metoda - stereofotogrammetrie - jednoduchá fotogrammetrie - laserové skenování - geodetické metody

3 Fotogrammetrie - úvod FDH - 1J. Hodač 2 Proč?? Co ?? Jak?? snímek plán

4 Fotogrammetrie - úvod FDH - 1J. Hodač 3 Fotogrammetrie je.... vědní obor geodézie a kartografie, který se zabývá zpracováním informací získaných o objektech měření z obrazových záznamů, nejčastěji z fotografických snímků. Informace se získají.. bezdotykovým měřením ve velmi krátké době (pořízení obrazového záznamu). Vztahy - geodézie (přesnost +) - dálkový průzkum Země (přesnost -)

5 Fotogrammetrie - úvod FDH - 1J. Hodač 4 Základní kriteria dělení: a) podle polohy stanoviska  ODKUD ?? letecká v. pozemní b) podle počtu a konfigurace snímků  KOLIK ?? jednosnímková v. vícesnímková průseková + stereofogrammetrie průseková + stereofogrammetrie c) podle technologického postupu  JAK ?? historický vývoj … 1860 - analogová  analytická  digitální

6 Fotogrammetrie - úvod FDH - 1J. Hodač 5 Snímek základ veškerého zpracování základ veškerého zpracování kvalita snímku  určuje kvalitu FM vyhodnocení kvalita snímku  určuje kvalitu FM vyhodnocení digitální v. analogový snímek měřický v. neměřický snímek Základní parametry snímku – měřítko … Pořizování snímků fotografická komora - základní parametry geometrická kvalita zobrazení - kalibrace technika používána v aplikacích pozemní FTG

7 J. Hodač 6 běžnákomora profesionální,..,amatérská střední až nižší přesnost formát 6x6 …. cm cm Reseau komora (např. Rollei) vyšší až střední přesnost formát13x18 cm cm měřická komora (např. UMK) nejvyšší přesnost Fotogrammetrie - úvod formát23x23 cm cm letecká měřická komora nejvyšší přesnost FDH - 1

8 Jednosnímková FTG FDH - 1J. Hodač 7 Základní pojmy snímek snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika fotomozaika spojení několika překreslených snímků (maskování) fotoplán fotoplán upravenáfotomozaika (např. výřez + popis + měřítko … ) upravená fotomozaika (např. výřez + popis + měřítko … )

9 Jednosnímková FTG FDH - 1J. Hodač 8 Princip - vztah dvou rovin  rovina snímku  rovina objektu Dvě základní možnosti – podle osy záběru (OZ) a)b) Meze použití  přesnost … digitální ortofoto

10 Jednosnímková FTG FDH - 1J. Hodač 9 dnes  digitální zpracování obrazu = speciální SW  transformace...překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu Technologický postup postuppostup

11 Průseková FTG FDH - 1J. Hodač 10 - nejstarší fotogrammetrická metoda - digitální systémy  „renesance“ metody - princip  protínání (tj. jednoduchá geodetická úloha)

12 Průseková FTG FDH - 1J. Hodač 11 Princip co? - prostorová poloha bodů objektu jak? - prostorové protínání vpřed z úhlů z čeho?- měřené snímkové souřadnice bodů Snímky - konvergence os záběru - překryt - z dlouhé základny (b) - dva a více

13 Průseková FTG FDH - 1J. Hodač 12 Technologický postup - pořízení snímků - geodetické měření - vlícovací body.. - náčrty + dokumentace měření - přípravné práce - geodetické výpočty - fotogrammetrické zpracování inicializace projektu inicializace projektu spojení snímků spojení snímků podrobné vyhodnocení.. Export dat podrobné vyhodnocení.. Export dat - editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality Přesnost, výhody a omezení

14 Stereofotogrammetrie FDH - 1J. Hodač 13 Stereoskopie - přirozené prostorové vnímání - při pozorování bodu konvergence očních os + akomodace očních čoček - obrazy vytvořené v levém a pravém oku  rozdílné! - spojení obrazů v mozku v jeden vjem  přirozený prostorový vjem (PPV) PPV je fyziologická vlastnost lidských očí

15 Stereofotogrammetrie FDH - 1J. Hodač 14 Stereoskopie - umělý stereoskopický vjem Pozorování reality - náhrada  pozorování snímků Snímky - různé obrazy téhož objektu - pořízeny z FTG základny b Pozorování  vzniká umělý stereoskopický vjem

16 Stereofotogrammetrie FDH - 1J. Hodač 15 Základní a nejvíce používaná metoda v současnosti Zpracování dat ► vývoj technologií analogové  analytické  digitální metody Data vstupní - 2 snímky  stereopár - prvky vnitřní orientace - prvky vnější orientace - vlícovací a kontrolní body Data výstupní výsledek vyhodnocení stereomodelu  3D; 2,5D; 2D vektorová data (body, linie, vrstvy …) rozložení vlícovacích bodů 

17 Stereofotogrammetrie FDH - 1J. Hodač 16 Technologický postup - práce v terénu stereodvojice levý + pravý levý + pravý snímek snímek (překryt) (překryt) - práce v laboratoři výpočty + příprava snímkové orientace stereovyhodnocení Přesnost, výhody a omezení

18 Jednoduchá fotogrammetrie FDH - 1J. Hodač 17 3 x 3 pravidla jednoduché FTG dokumentace architektury: jak data pořídit tak, aby šla fotogrammetricky zpracovat. jak data pořídit tak, aby šla fotogrammetricky zpracovat. data  fotografie + měřené rozměry pravidla geometrická pravidla geometrická  CO a JAK měřit pravidla fotografická pravidla fotografická  JAK fotografovat pravidla organizační pravidla organizační  JAK data uspořádat

19 Laserové skenování FDH - 1J. Hodač 18 Základní princip technologie Standardní technologický postup skenování prostoruvýstup - mračno bodů Současné skenovací systémy Výhody a omezení technologie vizualizace modelu možný výsledek zpracování mračna

20 Geodetické metody FDH - 1J. Hodač 19 Základní používané geodetické metody - polární.. Používané vybavení - totální stanice.. Standardní technologický postup - příprava podkladů - měření a jeho dokumentace - geodetické výpočty - zpracování dat v CAD náčrt v. výsledek  Výhody a omezení technologie … kombinace metod Doplňkové metody - konstrukční oměrné …

21 Shrnutí Fotogrammetrie - bezkontaktní dokumentační metoda Snímek - základ veškerého vyhodnocení Komora - pořízení snímku - vnitřní geometrie Základy - optika, geometrie, matematika Náměty k diskusi - možnosti uplatnění absolventů na poli měřické/fotogrammetrické dokumentace památek - bariéry vzájemné komunikace zhotovitel v. odběratel - fascinace novými technologiemi v. střízlivé používání zdrojů a postupů


Stáhnout ppt "Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Měřická dokumentace historických objektů - fotogrammetrické a další metody - fotogrammetrické a další."

Podobné prezentace


Reklamy Google