Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Total Quality Management a excelence organizací.  Armand Feigenbaum – 1951  Armand Feigenbaum – 1951 Quality Control: Principles, Practice, and Administration.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Total Quality Management a excelence organizací.  Armand Feigenbaum – 1951  Armand Feigenbaum – 1951 Quality Control: Principles, Practice, and Administration."— Transkript prezentace:

1 Total Quality Management a excelence organizací

2  Armand Feigenbaum – 1951  Armand Feigenbaum – 1951 Quality Control: Principles, Practice, and Administration (další vydání – viz další strana prezentace)  Ishikawa: Company Wide Quality Control: 1. Kvalita na prvním místě 1. Kvalita na prvním místě 2. Orientace na zákazníka 2. Orientace na zákazníka 3. Orientace na dodavatele 3. Orientace na dodavatele 4. Participační management 4. Participační management 5. Neustálé zlepšování 5. Neustálé zlepšování 6. Sociální systém 6. Sociální systém 7. Kroužky kvality 7. Kroužky kvality 8. Statistické metody 8. Statistické metody +++Deming, Juran, Crosby

3  Feigenbaum:  1945 – 1951 Total Quality Control: - orientace na zákazníka – požadavky - orientace na zákazníka – požadavky - orientace na dodavatele – požadavky a audity - orientace na dodavatele – požadavky a audity - orientace na konstrukci - orientace na konstrukci - orientace na výrobek a procesy - orientace na výrobek a procesy  „Quality is everybody´s job“ ale TQC = total control of quality!!!!!!!!! A ne „ control of total quality“  Juranova trilogie: - proces: 1. plánování kvality (cíle Q, zákazník – potřeby, atributy produktu, proces a kontrola) - proces: 1. plánování kvality (cíle Q, zákazník – potřeby, atributy produktu, proces a kontrola) 2. řízení kvality (hodnocení aktuálního stavu, opatření) 2. řízení kvality (hodnocení aktuálního stavu, opatření) 3. zlepšování kvality (infrastruktura, týmy, zdroje, motivace a opatření pro kontinuální zlepšování kvality) 3. zlepšování kvality (infrastruktura, týmy, zdroje, motivace a opatření pro kontinuální zlepšování kvality) Deming: Deming:  85% problémů s nekvalitou má kořeny v činnosti managementu  „kultura kvality“  ‘‘Management’s job is to optimize the whole system“

4  Vývoj celostního (komplexního) managementu kvality – TQM zákazník - spolupracovník zákazník - spolupracovník hyperkonkurence hyperkonkurence zákazník - partner zákazník - partner P<N P>N 1945 80.l. 20.st. současnost 1945 80.l. 20.st. současnost Zárodky TQM ISO 9000:2000 TQM – další koncepce USA JAP řízení (EMAS, OHSAS, CSR…SA) OHSAS, CSR…SA) P – poptávka, N nabídka

5 Total quality management: kvalita výstupů (zejména produktů) kvalita organizace úspěšnost, excelence úspěšnost, excelence TQM – filozofie řízení – co nejlepší využití dostupných zdrojů a příležitostí pro neustálé zlepšování  Kristensen, Dahlgaard a Kanji: „TQM je kulturou organizace zaměřenou na spokojenost zákazníků prostřednictvím neustálého zlepšování“ „TQM je kulturou organizace zaměřenou na spokojenost zákazníků prostřednictvím neustálého zlepšování“  ISO 8402 (9000:1996): „Přístup managementu organizace zaměřený na kvalitu, založený na účasti všech členů organizace s cílem dosáhnout dlouhodobý úspěch prostřednictvím uspokojování zákazníků a v prospěch všech členů organizace a společnosti“  ISO 9000:2000 – přímo v obou normách 9001 a 9004 – bez definování

6 TQM – 4 „druhy“ kvality   Kvalita výnosů – potřeby shareholderů   Kvalita produktů a služeb – potřeby zákazníků   Kvalita života (pracovního – uvnitř podniku a obecně) – potřeby lidí   Principy corporate citizenship STEPE (sociální, technologická, ekonomická, politická a ekologická) odpovědnost podniku a jeho partnerů a komunity   Principy SCM

7 TQM v Japonsku  Control = management  – neustálé zlepšování procesů – viditelné, opakovatelné a měřitelné  Kaizen – neustálé zlepšování procesů – viditelné, opakovatelné a měřitelné Kaizen  – myšlenka, že „věci“ pracují tak, jak mají (jak se od nich očekává) – „pero píše  Atarimae Hinshitsu – myšlenka, že „věci“ pracují tak, jak mají (jak se od nich očekává) – „pero píše Atarimae Hinshitsu  – prozkoumáváná, jak uživatel používá produkt vede k zlepšení samotného produktu  Kansei – prozkoumáváná, jak uživatel používá produkt vede k zlepšení samotného produktu (Kansei – metoda převádění pocitů a dojmů – prof.Nagamachi 1970) – Mazda MX5, Sharp…“sportovní – které parametry ovlivňují takový dojem? Kansei  – věci mají mít i estetickou stránku – například pero píše tak, že potěší pisatele  Miryokuteki Hinshitsu – věci mají mít i estetickou stránku – například pero píše tak, že potěší pisatele Miryokuteki Hinshitsu wikipedia

8 Deming prize committee:   TQM is a set of systematic activities carried out by the entire organization to effectively and efficiently achieve company objectives so as to provide products and services with a level of quality that satisfies customers, at the appropriate time and price.  JUSE http://www.juse.or.jp/e/deming/pdf/03_demingGuide2006.pdf http://www.juse.or.jp/e/deming/pdf/03_demingGuide2006.pdf Požadavky na vstupní materiály Demingovy ceny TQM 700 000 JEN – jedna inspekce   a) Company brochure   b) Catalog of products   c) A brief explanation of the outline of the company; the products   produced and sold; and the types of services provided. Other materials   that explain each division’s scale and business activities   d) Latest annual report   e) The company’s organizational chart (includes the numbers of   employees) and its functional roles and responsibilities   f) Materials that show the address of the head office and that depict the   relationship of the head office with each division and factory   (transportation means, time, etc.) Maps may be used to show the   location of head office, plants, and nearest airport)   g) Request for on-site examination units and schedules   h) Description of TQM Practices (DTQMP hereafter)   i) The other materials for supplemental explanation

9 TQM – subsystémy:  Technický: Principy TQM (orientace na zákazníka, kvalita na prvním místě, využívání informací, Demingův kruh – PDCA) Politika kvality – jasně definovaná – jako součást politiky organizace Pravomoci a odpovědnost Vzdělávání, školení… Použití technik řešení problémů  Sociální: „kultura“: - Styl řízení - Týmová práce - Méně hierarchie - Otevřené klima - Zapojení všech

10 Kritické faktory úspěšnosti TQM B.A. Metri, 2005 (analýza několika 10 emp. Šetření a modelů TQM)  Angažovanost vrcholového vedení  Strategické řízení kvality  Procesní řízení kvality  Řízení kvality designu  Vzdělávání a školení, trénink  Řízení kvality dodavatelů  Spokojenost zákazníka  Zapojení zaměstnanců  Informace a analýzy  Výsledky  Zdroje  Vliv na společnost a živ.prostředí  Kultura  Statistická kontrola procesů  +++ jiné

11 Oaklandův model TQM revidovaný autorem Johnem Oaklandem a Lesem Porterem v r. 2004 kultura komunikace angažovanost výkonnost plánování lidéprocesy Zákazník/ dodavatel systémy 4 „P“ http://www.thecqi.org/qualityworld/c4-1-91.shtml

12 ISO 9001 a 9004 9001 9001  Procesy  Zákazník  Plánování  Angažovanost MNG (včetně odpovědnosti a pravomoci)  Komunikace (interní + se zákazníkem)  Zdroje (i lidské) 9004 9004  Procesy  Zákazník partneři (strategičtí) partneři (strategičtí)  Dodavatel  Společnost  Zapojení zaměstnanců  Vize, mise, strategie  Bezpečnost, zdraví, ekologie

13 Modely excelence založené na TQM  1950 (51) – Demingova cena  1984 Kanada http://www.nqi.ca http://www.nqi.ca  1987 Malcolm Baldrige Quality Award – USA  1988 EFQM: Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer and Volkswagen 1. model v r. 1991, 1. cena v r. 1992, r. 1995 model pro MSP a VS, přes 700 členů http://www.efqm.org/ v ČR: Contactel s.r.o., Czech Association for Business Excellence, Czech Quality Award Association, QES s.r.o, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., VSB - Technical University of Ostrava, ZDB a.s. http://www.csq.cz/cz/efqm.asp Sdružení pro cenu ČR pro jakost http://www.scj-cr.cz/ http://www.scj-cr.cz/

14 Kanadská cena podnikatelské excelence

15 procesy 14% zákazníci 20% společnost 6% Politika a strategie 8% pracovníci 9% vedení 10% Klíčové Výsledky výkonnosti 15% pracovníci 9% Partnerství a zdroje 9% Předpoklady 50%Výsledky 50% Inovace a vzdělávání European Foundation for Quality Management – model of excellence http://www.efqm.org/uploads/teasers/Sample%20pro-forma.pdf příklad formuláře http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=161http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=161 výherci 2007 RADAR http://www.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj16-cz.htmhttp://www.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj16-cz.htm

16 Jak vedoucí rozvíjejí a umožňují splnění úkolu a vize, jak rozvíjejí hodnoty nutné pro dlouhodobé úspěchy a jak je uplatňují prostřednictvím vhodných činností a typů chování, a jak jsou osobně angažováni v rozvoji a uplatňování systému řízení organizace. Pod-kritéria: 1a Vedoucí rozvíjí poslání, vizi a hodnoty a představují vzory pro kulturu vynikající kvality 1b Vedoucí jsou osobně angažováni v zajišťování rozvoje, uplatňování a trvalého zdokonalování systému řízení organizace 1c Vedoucí přicházejí do styku se zákazníky, partnery a s představiteli společnosti 1d Vedoucí motivují, podporují a projevují uznání pracovníkům organizace Kritérium 1: Vedení

17 Kritérium 5: Procesy Jak organizace navrhuje, řídí a zdokonaluje své postupy s cílem podpořit svou politiku a strategii, plně uspokojit a zvětšovat pochopení pro zákazníky a další zainteresované osoby. Pod-kritéria : 5a Postupy jsou systematicky navrhovány a řízeny 5b Postupy se podle potřeby vylepšují pomocí inovací, tak aby plně uspokojovaly zákazníky a další zainteresované osoby a zlepšovaly pochopení pro ně 5c Produkty a služby se navrhují a vyvíjejí na základě potřeb a očekávání zákazníků 5d Produkty a služby se vytvářejí, dodávají a udržují 5e Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zkvalitňovány

18 Kritérium 8: Společenské výsledky Čeho organizace dosahuje ve vztahu ke společnosti na místní, celonárodní, případně mezinárodní úrovni. Pod-kritéria : 8a Měřítka vnímání Existují a pokud ano, jaké jsou měřítka vnímání společnosti týkající se například problematiky redukce nepříznivých dopadů na životní prostředí… 8b Ukazatele výkonnosti existují a pokud ano, jaké jsou ukazatele výkonnosti sledující spolupráci se stáními institucemi ohledně politiky zaměstnanosti…

19 MBQA  http://www.quality.nist.gov/ http://www.quality.nist.gov/   visionary leadership   customer-driven excellence   organizational and personal learning   valuing employees and partners   agility   focus on the future   managing for innovation   management by fact   social responsibility   focus on results and creating value   systems perspective Caterpillar, Boeing, Motorola…

20 Kriteria a body - r. 2006   1 Leadership 120   1.1 Senior Leadership 70   1.2 Governance and Social Responsibilities 50   2 Strategic Planning 85   2.1 Strategy Development 40   2.2 Strategy Deployment 45   3 Customer and Market Focus 85   3.1 Customer and Market Knowledge 40   3.2 Customer Relationships and Satisfaction 45   4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management 90   4.1 Measurement, Analysis, and Review of Organizational Performance 45   4.2 Information and Knowledge Management 45   5 Human Resource Focus 85   5.1 Work Systems 35   5.2 Employee Learning and Motivation 25   5.3 Employee Well-Being and Satisfaction 25   6 Process Management 85   6.1 Value Creation Processes 45   6.2 Support Processes and Operational Planning 40   7 Results 450   7.1 Product and Service Outcomes 100   7.2 Customer-Focused Outcomes 70   7.3 Financial and Market Outcomes 70   7.4 Human Resource Outcomes 70   7.5 Organizational Effectiveness Outcomes 70   7.6 Leadership and Social Responsibility Outcomes 70 http://www.quality.nist.gov/PDF_files/2007_Business_Nonprofit_Criteria.pdf


Stáhnout ppt "Total Quality Management a excelence organizací.  Armand Feigenbaum – 1951  Armand Feigenbaum – 1951 Quality Control: Principles, Practice, and Administration."

Podobné prezentace


Reklamy Google