Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L.Ostřížková Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L.Ostřížková Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno."— Transkript prezentace:

1 L.Ostřížková Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno

2 Kolorektální karcinom ve stáří Demografický vývoj v ČR Stárnutí populace Prodloužení střední délky života Populace v ČR- 14% nad 65 let Vysoká prevalence karcinomu kolon a rekta Polymoridita-zastření příznaků Pozdní diagnostika

3 Kolorektální karcinom ve stáří Lokalizované onemocnění- operační výkon Samotný věk není kontraindikace Komplikace perioperační a pooperační Předoperační příprava –multidisciplinární přístup Stanovení míry rizika a benefitu pro nemocného

4 Kolorektální karcinom ve stáří Resekce metastaz Pečlivá indikace Příprava Míra rizika a benefitu pro nemocného 3 leté přežití po resekci jaterních metastaz u seniorů dosahuje 57% ve skupině 70-75 let 75-80 let- není rozdíl

5 Kolorektální karcinom ve stáří Pooperační adjuvantní léčba 5-fluorouracil Vyšší riziko hematologické toxicity 70 let a výše - 5 leté přežití : bez adjuvance 64% po adjuvanci 70% Oxaliplatina neprodlužuje OS a TTP

6 Kolorektální karcinom ve stáří Metastatické onemocnění Cíl léčby -prodloužení přežití -minimální toxicita -dobrá kvalita života

7 Kolorektální karcinom ve stáří Chemoterapie prodlužuje přežití 5-fluorouracil –kontinuálně Oxaliplatina –redukce dávky Capecitabin -riziko kardiotoxicity (perorální, amulantní podání) přerušované podávání, udržovací léčba

8 AVEX: klinická studie fáze III porovnávající kombinaci Avastin + Xeloda s monoterapií Xeloda Primární cíl: PFS Sekundární cíle: OS, RR, bezpečnostní profil léčby Medián věku pacietnů byl 76 (70 ‒ 87) let, klinické hodnocení probíhalo v 10 zemích Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00 ‒ 15.30) Pacienti s neléčeným mCRC věku ≥70 let (n=280) Xeloda 1,000 mg bid den 1 ‒ 14 Avastin 7.5 mg/kg q3w + Xeloda 1,000 mg bid den 1 ‒ 14 R PD

9 AVEX: prvoliniová léčba kombinací Xeloda + Avastin signifikantně prodlužuje medián PFS u pacientů věku ≥70 let Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00 ‒ 15.30) Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140) Medián PFS (měsíce)9.15.1 HR (95% CI, p hodnota) 0.53 (0.41 ‒ 0.69, p<0.001) Medián PFS 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 024681012141618202224262830323436384042 Doba (měsíce) Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140) 5.1 9.1

10 AVEX: prodloužení mediánu OS Xeloda Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00 ‒ 15.30) Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140)HR (95% CI, p hodnota) Response rate (%)19.310.0NR (p=0.042) Medián OS (měsíce)20.716.80.79 (0.57 ‒ 1.09, p=0.182) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0246810121416182022242628303234363840424446 Medián OS Doba (měsíce) 16.8 20.7 Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140)

11 AVEX: prvoliniová léčba kombinací Xeloda + Avastin byla velmi dobře tolerována pacienty ≥70 let Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00 ‒ 15.30) Xeloda + Avastin (n=134)Xeloda (n=136) Všechny nežádoucí účinky(%)95.595.6 Nežádoucí účinky grade ≥3 (%) 59.044.1 Závažný nežádoucí účinek (%) 30.632.4 Nežádoucí účinky grade 5 (%) 8.211.8 Nežádoucí účinky grade ≥3 spojené s léčbou Avastinem (%) Hypertenze2.21.5 Proteinurie1.5– Krvácení–0.7 Arteriální tromboembolické příhody3.71.5 Žilní tromboembolické příhody8.24.4 Městnavé srdeční selhání–0.7 Plicní krvácení/hemoptýza–0.7

12

13

14

15

16 Stav registru k datu 9. 3. 2015 Management projektu: Mgr. Lenka Pavlovská, PhDr. Karel Hejduk Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Technické zajištění: RNDr. Daniel Klimeš, PhD.

17 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz < 35 let 35-40 let 40-45 let 45-50 let 50-55 let 55-60 let 60-65 let 65-70 let 70-75 let > 75 let % pacientů Erbitux nebo Vectibix* (N= 90) Avastin (N= 350) Věk při zahájení léčby Výběr pacientů pro analýzu dle věku při zahájení léčby preparátem cílené léčby 153 (43,7%) pacientů 39 (43,3%) pacientů *U 5 pacientů, u kterých byl nasazen jak Erbitux, tak Vectibix a jsou k datu nasazení prvního z nich starší 65 let jsou výsledky vztaženy k prvnímu z nich.

18 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Režim podání a chemoterapie při zahájení léčby Avastinem 18 % pacientů N=53 N=28 N=9 N=5 N=4 N=1 N= 153 XELOX Kapecitabin FOLFOX Modifikace FUFA XELIRI FOLFIRI Irinotekan Režim podání Avastinu Chemoterapie při zahájení léčby Avastinem 5mg/kg á 2 týdny (N= 32) 7,5mg/kg á 3 týdny (N= 121)

19 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Léčba bez nežádoucích příhod N = 139 Výskyt pouze nezávažné nežádoucí příhody N = 8 Výskyt závažné nežádoucí příhody N = 7 Výskyt nežádoucí příhody Typ nežádoucích příhod % pacientů 19 Nežádoucí příhody během léčby Avastinem N = 153 * V kategorii Jiná byly zaznamenány tyto varianty: AIM STEMI, TIA s pravostrannou symptomatologií, dehiscence jizvy, dehydratace a průjmy. N = 4 N = 3 N = 2 N = 1 N = 4

20 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Celkové přežití od data zahájení léčby Avastinem 20 Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Počet pacientů153 Medián OS (95% IS) 22,5 měsíce (15,9; 29,1) Podíl žijících pacientů Čas (měsíce) Celkové přežití% (95% IS) 1leté přežití 71,0 (63,1; 78,9) 2leté přežití 47,8 (38,2; 57,4) 3leté přežití 29,5 (19,0; 40,1)

21 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Avastinem 21 U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Počet pacientů153 Medián PFS (95% IS) 11,2 měsíce (9,1; 13,3) Podíl pacientů bez známek progrese Čas (měsíce) Přežití bez známek progrese % (95% IS) 1leté přežití bez progrese onemocnění 45,5 (36,7; 54,2) 2leté přežití bez progrese onemocnění 22,2 (14,3; 30,2)

22 2. Pacienti léčení Erbituxem a/nebo Vectibixem - vyhodnocení podskupiny pacientů starší 65 let při zahájení léčby prvním z preparátů

23 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz 23 1. linie léčby (N= 11) 2. linie léčby (N= 22) 3. a 4. linie léčby (N= 6) N = 39 Linie léčby prvního podání anti-EGFR léčby

24 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Léčba bez nežádoucích příhod N = 32 Výskyt pouze nezávažné nežádoucí příhody N = 2 Výskyt závažné nežádoucí příhody N = 5 Výskyt nežádoucí příhody Typ nežádoucích příhod % pacientů 24 Nežádoucí příhody během anti-EGFR léčby N = 39 N = 2 N = 1

25 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Přežití bez známek progrese od data zahájení anti-EGFR léčby 25 U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Počet pacientů39 Medián PFS (95% IS) 9,5 měsíce (7,1; 12,0) Podíl pacientů bez známek progrese Čas (měsíce) Přežití bez známek progrese % (95% IS) 6měsíční přežití bez progrese onemocnění 77,6 (63,9; 91,3) 1leté přežití bez progrese onemocnění 41,1 (23,8; 58,5)

26 http://www.iba.muni.czhttp://corect.registry.czhttp://www.registry.cz Celkové přežití od data zahájení anti-EGFR léčby 26 Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Počet pacientů39 Medián OS (95% IS) 14,5 měsíce (11,8; 17,2) Podíl žijících pacientů Čas (měsíce) Celkové přežití% (95% IS) 6měsíční přežití 88,9 (78,6; 99,2) 1leté přežití 71,7 (55,8; 87,7) 2leté přežití 27,4 (7,4; 47,5)

27 Kolorektální karcinom ve stáří Kasuistika Žena ročník 1925 biologicky mladší 8/2010 dušnost, otoky DKK, anemie HB 71 g/l Kolonoskopie tu infiltrace caeca –adeno ca Solitární ložisko v játrech S5/8 19 mm Komorbidity :ICHS,hypertense, osteoporosa 9/2010 pravostranná hemicolectomie,biopsie ložiska v játrech pT3 pN1 pM1- meta adenoca v játrech

28

29 Kolorektální karcinom ve stáří Solitární ložisko v játrech- operace, RFA – multidisplinární tým -pacientka odmítla Paliativní CHt 5-FU- tolerance dobrá, bez NLU Efekt progrese 12/2010 S5/8 36x23x34 mm RFA –technicky vzhledem k uložení + velikosti nelze- multidisciplinární tým Operační revize- atypická metastasectomie S5 -příprava ARO,geriatr, kardiolog internista

30

31 Kolorektální karcinom ve stáří Perioperační a pooperační průběh bez komplikací Doba hospitalizace 11 dnů Sledování bez pooperační léčby Po operaci-zhoršující se ztížnosti : únava, slabost, polymorfní obtíže, tlak v břiše…. celkové zhoršení mentální i fyzické 1/2012 meta plic, jater Exitus 3/2012

32 Kolorektální karcinom ve stáří Možnosti terapie seniorů-multidisciplinární přístup Samotný věk není kontraindikace Celkový stav, komorbidity Spolupráce rodiny Cíl- prodloužení přežití s dobrou kvalitou života a minimální toxicitou Koordinace léčby- zahájení, modifikace dávky,včasné ukončení terapie- umění onkologa

33 Cíl terapie : spokojený senior !!!


Stáhnout ppt "L.Ostřížková Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google