Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolorektální karcinom ve stáří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolorektální karcinom ve stáří"— Transkript prezentace:

1 Kolorektální karcinom ve stáří
L.Ostřížková Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno

2 Kolorektální karcinom ve stáří
Demografický vývoj v ČR Stárnutí populace Prodloužení střední délky života Populace v ČR- 14% nad 65 let Vysoká prevalence karcinomu kolon a rekta Polymoridita-zastření příznaků Pozdní diagnostika

3 Kolorektální karcinom ve stáří
Lokalizované onemocnění- operační výkon Samotný věk není kontraindikace Komplikace perioperační a pooperační Předoperační příprava –multidisciplinární přístup Stanovení míry rizika a benefitu pro nemocného

4 Kolorektální karcinom ve stáří
Resekce metastaz Pečlivá indikace Příprava Míra rizika a benefitu pro nemocného 3 leté přežití po resekci jaterních metastaz u seniorů dosahuje 57% ve skupině let let- není rozdíl

5 Kolorektální karcinom ve stáří
Pooperační adjuvantní léčba 5-fluorouracil Vyšší riziko hematologické toxicity 70 let a výše 5 leté přežití : bez adjuvance 64% po adjuvanci % Oxaliplatina neprodlužuje OS a TTP

6 Kolorektální karcinom ve stáří
Metastatické onemocnění Cíl léčby -prodloužení přežití -minimální toxicita -dobrá kvalita života

7 Kolorektální karcinom ve stáří
Chemoterapie prodlužuje přežití 5-fluorouracil –kontinuálně Oxaliplatina –redukce dávky Capecitabin -riziko kardiotoxicity (perorální, amulantní podání) přerušované podávání, udržovací léčba

8 AVEX: klinická studie fáze III porovnávající kombinaci Avastin + Xeloda s monoterapií Xeloda
Pacienti s neléčeným mCRC věku ≥70 let (n=280) Xeloda 1,000 mg bid den 1‒14 Avastin 7.5 mg/kg q3w + Xeloda 1,000 mg bid den 1‒14 R PD Primární cíl: PFS Sekundární cíle: OS, RR, bezpečnostní profil léčby Medián věku pacietnů byl 76 (70‒87) let, klinické hodnocení probíhalo v 10 zemích Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00‒15.30)

9 AVEX: prvoliniová léčba kombinací Xeloda + Avastin signifikantně prodlužuje medián PFS u pacientů věku ≥70 let 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140) Medián PFS (měsíce) 9.1 5.1 HR (95% CI, p hodnota) 0.53 (0.41‒0.69, p<0.001) Medián PFS Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140) 5.1 9.1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 Doba (měsíce) Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00‒15.30)

10 AVEX: prodloužení mediánu OS Xeloda
Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140) HR (95% CI, p hodnota) Response rate (%) 19.3 10.0 NR (p=0.042) Medián OS (měsíce) 20.7 16.8 0.79 (0.57‒1.09, p=0.182) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Xeloda + Avastin (n=140) Xeloda (n=140) Medián OS 16.8 20.7 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 Doba (měsíce) Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00‒15.30)

11 AVEX: prvoliniová léčba kombinací Xeloda + Avastin byla velmi dobře tolerována pacienty ≥70 let
Xeloda + Avastin (n=134) Xeloda (n=136) Všechny nežádoucí účinky(%) 95.5 95.6 Nežádoucí účinky grade ≥3 (%) 59.0 44.1 Závažný nežádoucí účinek (%) 30.6 32.4 Nežádoucí účinky grade 5 (%) 8.2 11.8 Nežádoucí účinky grade ≥3 spojené s léčbou Avastinem (%) Hypertenze 2.2 1.5 Proteinurie Krvácení 0.7 Arteriální tromboembolické příhody 3.7 Žilní tromboembolické příhody 4.4 Městnavé srdeční selhání Plicní krvácení/hemoptýza Cunningham, et al. Abstract 337 (presented Saturday January 26, 14.00‒15.30)

12

13

14

15

16 CORECT - FN Brno Pacienti starší 65 let při zahájení cílené léčby
Stav registru k datu Management projektu: Mgr. Lenka Pavlovská, PhDr. Karel Hejduk Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Technické zajištění: RNDr. Daniel Klimeš, PhD.

17 Erbitux nebo Vectibix*
Výběr pacientů pro analýzu dle věku při zahájení léčby preparátem cílené léčby Avastin (N= 350) Erbitux nebo Vectibix* (N= 90) % pacientů % pacientů Věk při zahájení léčby < 35 let 35-40 let 40-45 let 45-50 let 50-55 let 55-60 let 60-65 let 65-70 let 70-75 let > 75 let *U 5 pacientů, u kterých byl nasazen jak Erbitux, tak Vectibix a jsou k datu nasazení prvního z nich starší 65 let jsou výsledky vztaženy k prvnímu z nich. 39 (43,3%) pacientů 153 (43,7%) pacientů

18 Režim podání a chemoterapie při zahájení léčby Avastinem
Režim podání Avastinu N= 153 % pacientů XELOX Kapecitabin FOLFOX Modifikace FUFA XELIRI FOLFIRI Irinotekan N=53 N=28 N=9 N=5 N=4 N=1 5mg/kg á 2 týdny (N= 32) 7,5mg/kg á 3 týdny (N= 121)

19 Výskyt nežádoucí příhody Typ nežádoucích příhod
Nežádoucí příhody během léčby Avastinem Výskyt nežádoucí příhody Typ nežádoucích příhod % pacientů N = 153 N = 4 N = 3 N = 2 N = 1 N = 1 N = 1 Léčba bez nežádoucích příhod N = 139 N = 4 Výskyt pouze nezávažné nežádoucí příhody N = 8 * V kategorii Jiná byly zaznamenány tyto varianty: AIM STEMI, TIA s pravostrannou symptomatologií, dehiscence jizvy, dehydratace a průjmy. Výskyt závažné nežádoucí příhody N = 7

20 Celkové přežití od data zahájení léčby Avastinem
Počet pacientů 153 Medián OS (95% IS) 22,5 měsíce (15,9; 29,1) Podíl žijících pacientů Celkové přežití % (95% IS) 1leté přežití 71,0 (63,1; 78,9) 2leté přežití 47,8 (38,2; 57,4) 3leté přežití 29,5 (19,0; 40,1) Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

21 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Avastinem
Počet pacientů 153 Medián PFS (95% IS) 11,2 měsíce (9,1; 13,3) Přežití bez známek progrese % (95% IS) 1leté přežití bez progrese onemocnění 45,5 (36,7; 54,2) 2leté přežití bez progrese onemocnění 22,2 (14,3; 30,2) Podíl pacientů bez známek progrese U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

22 2. Pacienti léčení Erbituxem a/nebo Vectibixem - vyhodnocení podskupiny pacientů starší 65 let při zahájení léčby prvním z preparátů

23 Linie léčby prvního podání anti-EGFR léčby
1. linie léčby (N= 11) 2. linie léčby (N= 22) 3. a 4. linie léčby (N= 6)

24 Výskyt nežádoucí příhody Typ nežádoucích příhod
Nežádoucí příhody během anti-EGFR léčby Výskyt nežádoucí příhody Typ nežádoucích příhod N = 39 % pacientů N = 2 N = 2 N = 1 Léčba bez nežádoucích příhod N = 32 N = 1 Výskyt pouze nezávažné nežádoucí příhody N = 2 N = 1 Výskyt závažné nežádoucí příhody N = 5

25 Přežití bez známek progrese od data zahájení anti-EGFR léčby
Počet pacientů 39 Medián PFS (95% IS) 9,5 měsíce (7,1; 12,0) Přežití bez známek progrese % (95% IS) 6měsíční přežití bez progrese onemocnění 77,6 (63,9; 91,3) 1leté přežití bez progrese onemocnění 41,1 (23,8; 58,5) Podíl pacientů bez známek progrese U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

26 Celkové přežití od data zahájení anti-EGFR léčby
Počet pacientů 39 Medián OS (95% IS) 14,5 měsíce (11,8; 17,2) Podíl žijících pacientů Celkové přežití % (95% IS) 6měsíční přežití 88,9 (78,6; 99,2) 1leté přežití 71,7 (55,8; 87,7) 2leté přežití 27,4 (7,4; 47,5) Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

27 Kolorektální karcinom ve stáří
Kasuistika Žena ročník biologicky mladší 8/2010 dušnost, otoky DKK, anemie HB 71 g/l Kolonoskopie tu infiltrace caeca –adeno ca Solitární ložisko v játrech S5/8 19 mm Komorbidity :ICHS,hypertense, osteoporosa 9/2010 pravostranná hemicolectomie ,biopsie ložiska v játrech pT3 pN1 pM1- meta adenoca v játrech

28

29 Kolorektální karcinom ve stáří
Solitární ložisko v játrech- operace, RFA –multidisplinární tým -pacientka odmítla Paliativní CHt 5-FU- tolerance dobrá, bez NLU Efekt progrese 12/2010 S5/8 36x23x34 mm RFA –technicky vzhledem k uložení + velikosti nelze- multidisciplinární tým Operační revize- atypická metastasectomie S5 -příprava ARO,geriatr, kardiolog internista

30

31 Kolorektální karcinom ve stáří
Perioperační a pooperační průběh bez komplikací Doba hospitalizace 11 dnů Sledování bez pooperační léčby Po operaci-zhoršující se ztížnosti : únava, slabost, polymorfní obtíže, tlak v břiše…. celkové zhoršení mentální i fyzické 1/2012 meta plic, jater Exitus 3/2012

32 Kolorektální karcinom ve stáří
Možnosti terapie seniorů-multidisciplinární přístup Samotný věk není kontraindikace Celkový stav, komorbidity Spolupráce rodiny Cíl- prodloužení přežití s dobrou kvalitou života a minimální toxicitou Koordinace léčby- zahájení, modifikace dávky,včasné ukončení terapie- umění onkologa

33 Cíl terapie : spokojený senior !!!


Stáhnout ppt "Kolorektální karcinom ve stáří"

Podobné prezentace


Reklamy Google