Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Christian Marth Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University Innsbruck, Austria Avastin v klinické praxi: kazuistiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Christian Marth Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University Innsbruck, Austria Avastin v klinické praxi: kazuistiky."— Transkript prezentace:

1 Christian Marth Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University Innsbruck, Austria Avastin v klinické praxi: kazuistiky

2 Kazuistika 48 let, 3 měsíce bolesti v břiše Zvětšování objemu břicha Nucení na močení Nepravidelná menstruace

3 Kazuistika Vyšetření pánve: masa v pánvi CA-125: 1,650 U/ml Ultrazvuk pánve: 14cm komplex solidních a cystických oblastí s tekutinou mimo nádor CT: potvrzen nález z ultrazvuk, navíc suspektní postižení horního břicha. Možnost peritoneální karcinomatóza a ascitu

4

5 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Jak byste léčili tuto pacientku? 1.Neoadjuvantní chemoterapie 2.Primárně chirurgická cytoredukce

6 ≥3x chemoterapie (režim s platinou) Operce, pokud nedošlo k progresi 3x chemoterapie (režim s platinou) 6x chemoterapie (režim s platinou) (intervalová cytoredukce je možná, nikoli povinná, více než 6 cyklů chemoterapie povoleno ) 6x chemoterapie (režim s platinou) (intervalová cytoredukce je možná, nikoli povinná, více než 6 cyklů chemoterapie povoleno ) Karcinom vaječníků, peritonea nebo vejcovodů, FIGO stádium IIIc–IV (n=718) Primární cíl: celkové přežití (OS); sekundární cíle: přežití bez progrese (PFS), kvalita života, komplikaces Operace Vergote, et al. NEJM 2010 Randomizovaná studie EORTC-GCG/NCIC-CTG neoadjuvantní chemoterapie + následná cytoredukce vs primární cytoredukce Randomizace Primární cytoredukceNeoadjuvant chemotherapy

7 Střední přežití Primární operace: 29 měsíců Neoadjuvantní chemoterapie: 30 měsíců Poměr rizik: 0,98 (0,85, 1,14) (roky) 0246810 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ONPočet v riziku Léčba 25936118368162 25135719156111 primární cytoredukce Neoadjuvantní chemoterapie Neoadjuvantní chemoterapie nebo primární operace u žen s ovariálním karcinomem stádia IIIC or IV: celkové přežití* „Intent-to–treat“ populaceVergote, et al. NEJM 2010 Neoadjuvantní chemoterapie + následná cytoredukce vs primární cytoredukce

8 Stuart, et al. Int J Gynecol Cancer 2011

9 O více než 30 % četnost optimálních resekcí po neoadjuvantní chemoterapii nevedla ke zlepšení prognózy Při neoadjuvantní chemoterapii je riziko vzniku sekundárně rezistentních klonů Nekritické používání neoadjuvantní chemoterapie u skupin nemocných nehodnocených ve studiích EORTC nebo u skupin nemocných, u nichž studie EORTC neprokázala ekvivalenci s sebou nese riziko zhoršení celkového přežití Marth, et al. Oncology 2011 Du Bois, et al. Int J Gynecol Cancer 2012 Je neoadjuvantní chemoterapie ovariálního karcinomu omluvou pro nedostatečný rozsah operace?

10 1.Neoadjuvantní chemoterapie 2.Primárně chirurgická cytoredukce Jak byste léčili tuto pacientku?

11 Kazuistika: Byla uvolena primární operace Peroperační histologie potvrdila epitelový nádor vaječníků Hysterektomie Bilaterální salpingo-ooforektomie Omentektomie Resekce rekta s anastomózou Mobilizace jater a resekce peritonea na bránici Bez makroskopického rezidua

12 Kazuistika: Omentektomie a resekce střeva

13 Kazuistika: En-block resekce dělohy a střeva

14 Kazuistika: resekce peritonea

15

16 Je u této nemocné indikována systematická lymfadenektomie pánevních a paraaortálních uzlin? Kazuistika

17 Marth, et al. IJCG 2009 Lymfadenektomie u pacientek s ovariálním karcinomem 1,00 0,75 0,5 0,25 0 01224364860 Měsíce Celkové přežití FIGO III a reziduum >1 cm p=0,6922 Ano (n=84) Ne (n=350) 1,00 0,75 0,5 0,25 0 01224364860 Měsíce Celkové přežití FIGO III reziduum ≤1 cm p=0,0009 Ano (n=305) Ne (n=167)

18 Proměnná Poměr rizik (95% interval spolehlivosti) P Věk (roky; dekády)1,21 (1,08–1,36)0,0016 ECOG 2 vs 02,28 (1,52–3,43)<0,0001 FIGO IIIC–IV vs IIB–IIIB1,73 (1,35–2,21)<0,0001 Mucinózní vs serózní-papilární1,96 (1,21–3,17)0,0060 Stupeň 3 vs 11,98 (1,24–3,16)0,0042 S lymfadenektomií vs bez lymfadenektomie 0,71 (0,55–0,92)0,0090 Nesignifikrnatní: ECOG 1 vs 0, serózní-papilární vs ostatní histologie; stupeň 2 vs 3du Bois, et al. Cancer 2009 AGO-OVAR: multivariační analýza – pokročilý karcinom vaječníků bezu makroskopického rezidua

19 Benedetti-Panici. JNCI 2005 Lymfadenektomie a celkové přežití Pacientky v riziku Bez2111771361047856 S2161951531108464 Roky od randomizace 012345012345 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Celkové přežití PříhodyZařazeno Bez lymfadenektomie 99211 S lymfadenektomií 103216 Χ 2 (log-rank): 0,0869 (p=0,768)

20 Bez viditelných mimo-- nebo nitrobřišních reziduí nádoru Bez výrazně velkých uzlin Bez lymfadenektomie Systematická lymfadenektomie pánevní paraaortální Invazivní epitelový ovariální karcinom FIGO IIB–IV ECOG 0/1 Bek kontraindikace lymfadenektomie Cíle: celkové přežití (OS), přežití bez progrese (PFS), kvalita života, toxicita/komplikace Stratifikace: centrum, PS, věk n=640 AGO – OVAR OP.3: Lymfadeketomie u ovariálních nádorů (LION - ) R Lymphadenectomie In Ovarian Neoplasms

21 Byla provedena pánevní a paraaortální lymfadenektomie Metastatické postižení 4 z 58 uzlin Kazuistika: pacientka byla randomizována do studie LION + lymfadenektomie

22 Kazuistika: Výsledek operace Konečná histologie potvrdila diagnózu serózního adenokarcinomu vaječníků, stupeň 2 Implantáty na peritoneu Metastatické postižení 4 z 58 uzlin Bez rezidua nádoru, odstraněno rozsáhlé onemocnění FIGO stádium IIIc Vysoké riziko relapsu

23 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Co byste dále doporučili pro primární léčbu? 1.Karboplatina/paklitaxel IV 2.Intraperitoneální léčba (GOG-0172, karboplatina/paklitaxel) 3.Dávkově denzní karboplatina/paklitaxel IV 4.Karboplatina/paklitaxel + Avastin

24 Kazuistika: Podáno 6 cyklů chemoterapie + Avastin Negativní CT Negativní klinické vyšetření CA-125: 15 U/L

25 Operace 1. cyklus chemoterapie Karboplatina/paklitaxel + Avastin Kazuistika: CA-125

26 Jak pokračovat? 1.Další 3 cykly režimu karboplatina/paklitaxel + Avastin 2.Dále samotný Avastin 3.Bez další léčby OTÁZKA PRO PUBLIKUM

27 Kazuistika: Jak pokračovat? 1.Další 3 cykly režimu karboplatina/paklitaxel + Avastin 2.Dále samotný Avastin 3.Bez další léčby GOG-0218 and ICON7

28 Kazuistika: Další systémová léčba Konsolidační léčba Avastinem Po jednom měsíci monotetrapie Avastinem hypertenze –Krevní tlak 160–170/90–95 mmHg

29 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Co byste udělali nyní? 1) Okamžitě ukončit Avastin 2) Léčit hypertenzi a pokračovat v léčbě Avastinem 3) Znovu zahájit chemoterapii

30 Jakou léčbu lze doporučit? 1. Změna životního stylu 2. Diuretika 3. Beta-blokátory 4. Blokátory kalciového kanálu 5. Inhibitory angiotensin-convertujícího enzymu OTÁZKA PRO PUBLIKUM

31 Kazuistika: Jakou léčbu lze doporučit? 1. Změna životního stylu 2. Diuretika 3. Beta-blokátory 4. Blokátory kalciového kanálu 5. Inhibitory angiotensin-convertujícího enzymu

32 Kazuistika: Další průběh Krevní tlak se normalizoval Bez známek rekurence 8 měsíců po ukončení chemoterapie byla pacientka hospitalizována pro akutní břišní příhodu

33 CT

34 1. Perforace střeva 2. Progrese nádoru 3. Obstrukční ileus při adhezích Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza? OTÁZKA PRO PUBLIKUM

35 1. Perforace střeva 2. Progrese nádoru 3. Obstrukční ileus při adhezích Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza? Bez vzduchu v břišní dutině Negativní fyzikální vyšetření, CA-125 a CT

36 Kazuistika: postup při akutní příhodě Akutní operace prokázala adheze Bez známek rekurence nádoru Pacientka se dobře zotavila Avastin ukončen po 8 měsících monoterapie Patient je bez známek nemoci 6 měsíců o posledním podání Avastinu

37 For the first time in 15 years


Stáhnout ppt "Christian Marth Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University Innsbruck, Austria Avastin v klinické praxi: kazuistiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google