Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anne-Claire Hardy-Bessard Clinique Armoricaine Saint-Brieuc France Avastin v klinické praxi: kazuistiky nemocných s ovariálním karcinomem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anne-Claire Hardy-Bessard Clinique Armoricaine Saint-Brieuc France Avastin v klinické praxi: kazuistiky nemocných s ovariálním karcinomem."— Transkript prezentace:

1 Anne-Claire Hardy-Bessard Clinique Armoricaine Saint-Brieuc France Avastin v klinické praxi: kazuistiky nemocných s ovariálním karcinomem

2 Kazuistika 66 let 3 měsíce kašel, bez teplot Klinické vyšetření: –168 cm, 63 kg, bez ditet v poslední době –bez dušnosti, ale suchý kašel –několik týdnů zácpa a bolest v břiše –vyšetření břicha a pánve: bolest v epigastriu, resistence laterálně od dělohy

3 Kazuistika (pokračování) Rtg hrudníku: pravostranný výpotek CA-125: 820 U/mL; ACE: 3,2 U/mL Ultrazvuk pánve: heterogenní masa laterálně od dělohy CT –masa v pánvi –oduly na peritoneu, infiltrace mezenterického tuku, ascites, postižení retroperitoneálních uzliny –pravostranný pleurální výpotek, masa na pleuře –jeno ložisko v játrech, 10 mm (segment VI)

4

5 Kazuistika (pokračování) PET: –potvrzení hypermetabolizmu v pánevní mase, v horní části břicha (mezenterický tuk), pleurálních a jaterních nodulech –hypermetabolizmus v uzlinách retroperitonea a mediastina

6 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Jak byste léčili tuto pacientku? 1.Diagnostická coelioskopie a následně chemoterapie 2.Nejprve chemoterapie 3.nejprve operace

7 du Bois, et al. Cancer 2009 Kombinovaná analýza dat studií fáze III Doba (měsíce) Přežití bez progrese dle rozsahu cytoredukce 01224364860728496108120132144 >10mm (n=1,105) 1–10 mm (n=975) 0 mm (n=1,046) 1–10 mm vs 0 mm: HR: 2,52 95% interval spolehlivosti: 2,26– 2,81 >10 mm vs 1–10 mm HR: 1,36 95% interval spolehlivosti: 1,24– 1,50 100 80 60 40 20 0 Přežití bez progrese (%) 3 126 patientek Cílem primární operace by měla být kompletní resekce p<0,0001

8 Explorativní analýza dat pacientek s ovariálním karcinomem FIGO stádia IV 573 pacientek, FIGO IV, nejprve operace Medián přežití bez progrese (PFS) 12,6 měsíců, medián celkového přežití (OS) 26,1 měsíců

9 Wimberger, et al. Ann Surg Oncol 2010 Explorativní analýza dat pacientek s ovariálním karcinomem FIGO stádia IV Operace nemá význam, pokud cíle není kompletní cytoredukce Doba (měsíce) 020406080100120 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Celkové přežití FIGO IV 0 mm54,6 měs.95% interval spolehlivosti (35,7–73,6) 1–10 mm25,8 měs.95% interval spolehlivosti (21,1–30,4) >10 mm23,9 měs.95% interval spolehlivosti (20,7–27,2) p<0,0001

10 Kazuistika (pokračování): Diagnostická coelioscopie Potvrzení inoperabilní masy v pánvi Omentum Rychlá biopsie potvrdila ovariální karcinom Konečná histologie: serózní adenokarcinom, stupeň 3

11 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Jak byste léčili tuto pacientku? 1.Paklitaxel/karboplatina každé 3 týdny 2.Paklitaxel týdně/karboplatina každé 3 týdny 3.Paklitaxel/karboplatina + Avastin každé 3 týdny

12 GOG-0218 Rizikový faktorPočet pacientek Poměr rizik pro Avastin (95% interval spolehlivosti) Stádium a velikost rezidua III, makroskopicky ≤1cm rameno III vs rameno I 4340,618 III, >1cm rameno III vs rameno I 4960,763 IV rameno III vs rameno I 3180,698 0,330,500,671,001,502,00 3,00 Avastin je lepšíKontrola je lepší Burger, et al. NEJM 2011

13 Perren, et al. NEJM 2011 (Supplementary materials) ICON7 FIGO stádium [počet příhod/ počet zařazených] Poměr rizik HR (95% interval spolehlivosti), p AvastinCP I6/549/650,73 (0,27–2,02), 0,55 II14/8319/800,72 (0,36–1,42), 0,34 III277/523290/5220,79 (0,67–0,93), 0,005 IV70/1,0474/970,69 (0,49–0,96), 0,029 Pravděpodobnost přežití bez progrese 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 036912151821242730 Doba od randomizace (měsíce) CP FIGO I FIGO II FIGO III Avastin FIGO IV Interakce: p=0,91 00,511,52 Avastin je lepšíCP je lepší

14 Kazuistika (pokračování): Po 3 cyklech režimu paklitaxel/karboplatina + Avastin 15 mg/kg Negativní klinické vyšetření CT: –negativní nález na hrudníku –menší infiltrace mezenteria –normalizace v pánvi CA-125: 54U/ml

15 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Jak byste léčili tuto pacientku? 1.Operace 2.Další 3 cykly chemoterapie s Avastinem

16 Komentáře k možnosti operace Operace nemá význam, pokud nelze dosáhnout kompletní resekce Nejsou data o operacích v průběhu léčby Avastinem Pokud je provedena operace, musí být léčba Avastinem přerušena nejméně 4 týdny před operací a znovu zajíjena nejdříve 4 týdny po operaci

17 Kazuistika (pokračování): Po 15 měsících 6 cyklů paklitaxel/karboplatina plus Avastin 16 cyklů Avastinu (celkem 15 měsíců) Negativní CT hrudníku Omezená infiltrace mezenteria CA125: 31U/ml

18 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Co byste zvolili? 1.Ukončit Avastin 2.Dále léčit

19 Souhrn údajů o produktu Avastin Roche data on file GOG-0218: přežití bez progrese 0612182430364248 Pravděpodobnost přežití bez progrese 0,8 0,6 0,4 0,2 0 CP + Av15  Pl CP + Pl  Pl CP + Av15  Av15 Doba (měsíce) 1,0

20 ICON7: přežití bez progrese Pravděpodobnost přežití bez progrese CP CP + Av7,5  Av7,5 1,00 0,75 0,50 0,25 0 036912151821242730 Doba (měsíce) Nemocné s vysokým rizikem (FIGO stádium III suboptimální a FIGO stádium IV s cytoredukcí) Perren, et al. NEJM 2011

21 Trvání léčby GOG-0218 22 cyklů 24–43 % pacientek s možností pokračovat v léčbě i po 22. cyklu ICON7 18 cyklů 62 % pacientek s možností pokračovat v léčbě i po 18. cyklu

22 Kazuistika (pokračování): rozhodnutí Léčbu jsme ukončili

23 Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny, 30 měsíců AGO-OVAR 17 (BOOST):chemoterapie plus Avastin do progrese nemoci, maximálně 15 měsíců vs maximálně 30 měsíců v primární léčbě ovariálního karcinomu Primární cíl hodnocení: přežití bez progrese (PFS) Sekundární cíle: četnost odpovědí, celkové přežití (OS), kvalita života, bezpečnost a snášenlivost Dosud zařazeno (leden 2012): 75 Hlavní řešitel: Jacobus Pfisterer Paklitaxel 175 mg/m 2 Karboplatina AUC5 CP 6 cyklů Paklitaxel 175 mg/m 2 Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny, 15 měsíců FIGO stádium IIb– IV (mikro- nebo makroskopicky) Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů (n=796)

24 For the first time in 15 years


Stáhnout ppt "Anne-Claire Hardy-Bessard Clinique Armoricaine Saint-Brieuc France Avastin v klinické praxi: kazuistiky nemocných s ovariálním karcinomem."

Podobné prezentace


Reklamy Google