Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jacobus Pfisterer Department of Gynecology and Gynecologic Oncology Solingen, Germany Avastin v klinické praxi: vedení léčby Chirurgické nežádoucí příhody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jacobus Pfisterer Department of Gynecology and Gynecologic Oncology Solingen, Germany Avastin v klinické praxi: vedení léčby Chirurgické nežádoucí příhody."— Transkript prezentace:

1 Jacobus Pfisterer Department of Gynecology and Gynecologic Oncology Solingen, Germany Avastin v klinické praxi: vedení léčby Chirurgické nežádoucí příhody při léčbě ovariálního karcinomu Avastinem

2 Nežádoucí příhody související s Avastinem jsou zpravidla dobře zvladatelné Dle výsledků studii i dle klinické praxe k nejčastějším nežádoucím účinků Avastinu patří: –hypertenze –proteinurie –epistaxe –komplikace hojení ran –tromboembolie –gastrointestinální perforace Tyto nežádoucí účinky jsou zpravidla snadno zvladatelné a většinou mají minimální vliv na kvalitu života nemocných

3 Souhrn údajů o produktu Avastin Incidence nežádoucích příhod při léčbě Avastinem v registrovaných indikacích Nežádoucí příhoda Incidence Všechny stupněStupeň ≥3 Hypertenze≤34 % (vs ≤14 %*l)0,4–17,9 % Žilní tromboembolie 2,8–17,3 % (vs 3,2–15,6*)≤7,8 % (vs ≤4,9 %*) Proteinurie0,7–38 %stupeň 3: ≤7 % / stupeň 4: ≤1,4 % Krvácení≤50 % (sliznice a kůže)0,4–5 % (vs ≤2,9 %*) Komplikace hojení ran ≤1,1 % (metastatický karcinom prsu; vs ≤0,9 %*) ≤1,2 % (ovariální karcinom; vs ≤0,1 %*) GI perforace <1 % (metastatický karcinom prsu, nemalobuněčný plicní karcinom) ≤2 % (metastatický kolorektální karcinom, ovariální karcinom) stupeň 5: 0,2–1 % Arteriální tromboembolie ≤3,8 % (vs ≤1,7 %*) mozkové příhody: ≤2,3 % (vs 0,5 %*) Infarkt myokardu 1,4 % (vs 0,7 %*) stupeň 5: 0,8 % (vs 0,5 %*) *v kontrolním rameni

4 Nežádoucí účinky ve studiích GOG-0218 a ICON7

5 *Perforace, píštěl, nekróza, netěsnost anastomózy ‡ p<0,05;Burger, et al. NEJM 2011 GOG 0218: vybrané nežádoucí příhody Nežádoucí příhoda, n (%) (všechny stupně, není-li uvedeno jinak) rameno I CP + Pl → Pl (n=601) rameno III CP + Av15 → Av15 (n=608) Neutropenie (stupeň ≥4) 347 (57,7) 385 (63,3) Bolest (stupeň ≥2) 250 (41,6) 286 (47,1) Hypertension (stupeň ≥2) 43 (7,2) 139 (22,9) ‡ Žilní tromboembolie 35 (5,8) 41 (6,7) Febrilní neutropenie 21 (3,5) 26 (4,3) Dehiscence tány 17 (2,8) 18 (3,0) GI příhody* (stupeň ≥2) 7 (1,2) 16 (2,6) Krvácení mimo CNS(stupeň ≥3) 5 (0,8) 13 (2,1) Proteinurie (stupeň ≥3) 4 (0,7) 10 (1,6) Arteriální tromboembolie 5 (0,8) 4 (0,7) Syndrom zadní reverzibilní leukoencefalopatie 0 1 (0,2) Krvácení do CNS 0 2 (0,3)

6 *Perforace, píštěl, absces NR = neuvedeno Perren, et al. NEJM 2011 ICON7: vybrané nežádoucí příhody Nežádoucí příhoda, n (%) (všechny stupně, není-li uvedeno jinak) rameno I CP (n=753) rameno II CP + Av7,5 → Av7,5 (n=745) Hypertenze(stupeň ≥2)16 (2,1)136 (18,3) Neutropenie(stupeň ≥3)114 (15,1)123 (16,5) Žilní tromboembolie31 (4,1)50 (6,7) Dehiscence rány (stupeň ≥3)3 (0,4)10 (1,3) Arteriální tromboembolie11 (1,5)27 (3,6) Febrilní neutropenie15 (2,0)21 (2,9) GI příhody* (stupeň ≥3)10 (1,3)16 (2,2) Krvácení mimo CNS (stupeň ≥3)2 (0,3)7 (0,9) Proteinurie (stupeň ≥3)1 (0,1)4 (0,5) Krvácení do CNS02 (0,2) Syndrom zadní reverzibilní leukoencefalopatie00 Bolest (stupeň ≥2)NR

7 NR = neuvedeno; *Vzniklé do 30dnů od poslední léčby ‡ Perforace, píštěl, nekróza, netěsnost 1. Burger, et al. ESMO 2010; 2. Gonzalez-Martin, et al. EMCC 2011; 3. Perren, et al. ESMO 2010 GOG-0218 a ICON7: vybrané nežádoucí účinky Avastinu Nežádoucí účinek, % (všechny stupně, není-li uvedeno jinak) GOG-0218 1 Jen CP GOG-0218 1 CP + Av15  Av15 ICON7 CP + Av7,5  Av7,5 Patientky, n(n=601)(n=483)(n=608)(n=464)(n=745) Cykly, n2 9064 0592 8914 677–– Fáze léčby * Cykly 2–6Cykly 7–22Cykly 2–6Cykly 7–22Cykly 1–6 2 Celkem 3 Gastrointestinální příhody ‡ (stupeň ≥2) 1,00,22,50,20,31,3 (G3/4) Hypertenze(stupeň ≥2)3,54,69,917,04,0 (G3/4)18,3 Proteinurie (stupeň ≥3)0,30,402,20,10,5 Bolest (stupeň ≥2)21,125,518,437,5NR Neutropenie(stupeň ≥4)57,40,463,3015,5 (≥G3)16,5 (≥G3) Febrilní neutropenie3,50,44,302,42,6 Žilní tromboembolie4,31,94,43,02,5 (≥G3)4,3 (≥G3) Arteriální tromboembolie0,70,20,50,20,8 (≥G3)3,6 (≥G3) Komplikace hojení ran1,81,22,11,10,7 (≥G3)1,3 (≥G3) Krvácení do CNS0000,4NR Krvácení mimo CNS (stupeň ≥3)0,50,41,60,6NR Syndrom zadní reverzibilní leukoencefalopatie 0000,200

8 GOG-0218 a ICON 7: chirurgické nežádoucí příhody Gastrointestinální (píštěl, perforace) Komplikace hojení rány *Pperforace, píštěl, absces ‡ Perforace, píště, nekróza, netěsnost † stupeň ≥3 Burger, et al. NEJM 2011 Perren, et al. NEJM 2011 GOG-0218ICON7 Nežádoucí příhoda, n (%) (všechny stupně, není-li uvedeno jinak) rameno I CP + Pl → Pl (n=601) rameno III CP + Av15 → Av15 (n=608) rameno I CP (n=753) rameno II CP + Av7,5 → Av7,5 (n=745) Gastrointestinální (stupeň ≥3) 7 (1,2)* 16 (2,6)* 10 (1,3) ‡ 16 (2,2) ‡ Dehiscence rány17 (2,8)18 (3,0) 3 (0,4) † 10 (1,3) †

9 Kazuistika: scénář 1 54-letá pacientka, obézní (BMI 36), diabetes kontrolován orální medikací, bez významné rodinné a osobní anamnézy Ovariální karcinom FIGO IIIC Chirurgická cytoredukce (longitudinální laparotomie, stripping peritonea, omentektomie, hysterektomie, bilaterální salpingo-ooforektomie, pánevní a paraaortální lymfadenektomie, resekce střeva s anastomózou) bez reziduálního nádoru Chirurgické komplikace –porucha hojení s píštělí v břišní stěně, která 6 týdnů po operaci nebyla zhojena

10 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Jakou léčbu byste doporučili? 1)Primární systémová léčba režimem karboplatina AUC 5 a paklitaxel 175 mg/m 2 každé 3 týdny, 6 cyklů 2)Primární systémová léčba režimem karboplatina AUC 5 a paklitaxel 175 mg/m 2 každé 3 týdny, 6 cyklů plus Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny, až 15 měsíců

11 Komplikacím hojení rány lze předejít Neindikoval bych Avastin Avastin může negativně ovlivnit proces hojení Léčba Avastinem by proto neměla být zahajována dříve než 28 dní po operaci nebo až dojde k úplnému zhojení rány –takto bylo postupováno ve studiích fáze III U nemocných s komplikací hojení až v průběhu léčby by podávání Avastinu mělo být přerušeno až do úplného zhojení Burger, et al. NEJM 2011 Souhrn údajů o produktu Avastin

12 Miles, et al. Br J Hosp Med 2010 Redukce rizika komplikací při hojení Menší výkon (např. zavedení kanyly nebo portu) Nepodávejte Avastin 7 dní po výkonu Akutní operace Nepodávejte Avastin ≥4 týdny po výkonu nebo před úplným zhojením rány - dle toho co je pozdější Plánovaná operace Nepodávejte Avastin 6 týdnů před a ≥4 týdny po výkonu

13 Kazuistika: scénář 2 54-letá pacientka, obézní (BMI 36), diabetes kontrolován orální medikací, bez významné rodinné a osobní anamnézy Ovariální karcinom FIGO IIIC Chirurgická cytoredukce (longitudinální laparotomie, stripping peritonea, omentektomie, hysterektomie, bilaterální salpingo-ooforektomie, pánevní a paraaortální lymfadenektomie, resekce střeva s anastomózou) bez reziduálního nádoru Bez komplikace hojení rány Zahájena primární systémová léčba režimem karboplatina AUC 5 a paklitaxel 175mg/m 2 každé 3 týdny plus Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny

14 Podrobnosti Cykly 1 a 2 byly dokončeny bez projevů nežádoucích účinků 10 dní po 3. cyklu systémové léčby byla pacientka hospitalizována pro horečku až 38,5 o C, která trvala 2 dny, nepříjemné pocity v břiše, spontánní odchod stolice vaginou Pacientka akutně operována, sanována enterovaginální píštěl

15 OTÁZKA PRO PUBLIKUM Vzhledem k chirurgickému výkonu byla léčba Avastinem byla přerušena. Zahájili byste znovu podávání Avastinu? 1.Ano, 4-6 týdnů po operaci 2.Ano, po úplném zhojení rány 3.Ne, při gastrointestinální perforaci vyžadující lékařský zákrok má být léčba Avastinem trvale ukončena

16 Další postup Léčbu Avastinem bych ukončil –potřeba zajistit zhojení rány Protokoly studií uvádějí: –Léčba Avastinem by měla být ukončena u nemocných s gastrointestinální perforací vyžadující lékařský zákrok

17 Ukazuje se, že u nemocných s ovariálním karcinomem léčených Avastinem není incidence gastrointestinální významně vyšší Počáteční obavy s gastrointestinální perforace u nemocných s ovariálním karcinomem léčených Avastinem –vyšší než očekávání incidence gastrointestinální perforace (11,4 %) v jednoramenné studii fáze II s Avastinem u těžce předléčených pacientek v ovariálním karcinomem rezistentním k platině vedla k předčasnému uzavření studie Ve studiích GOG-0218 a ICON7 bylo prováděno pečlivé hodnocení a zařazení nemocných s nejvyšším riskem gastrointestinální perforace bylo vyloučeno –Incidence gastrointestinální perforace byla v ramenech s Avastinem mírně vyšší, byla však dle dat v Souhrnu informací o produktu v očekávaných mezích Studie OCEANS u nemocných s rekurentním ovariálním karcinomem byla původně plánována jako studie pro hodnocení bezpečnosti ke stanovení četnosti gastrointestinálních perforací u předléčených pacientek –nebyl zaznamenán žádný případ gastrointestinální perforace v době léčby Burger, et al. NEJM 2011 Perren, et al. NEJM 2011; Aghajanian, et al. ASCO 2011; Souhrn údajů o produktu Avastin

18 Souhrn U pacientek s ovariálním karcinomem léčených primárním režimem obsahujícím Avastin jsou komplikace hojení rány a gastrointestinální perforace výjimečné Léčba komplikací při hojení rány a gastrointestinálních perforací je u všech nemocných stejná, a to bez ohledu na to, jakou systémovou léčbou byly léčeny Při komplikacích hojení postupujte stejně, jako by pacientka nebyla léčena Avastinem. Přerušte podávání Avastinu do úplného zhojení V případe gastrointestinální perforace postupujte stejně, jako by pacientka nebyla léčena Avastinem. Léčbu Avastinem ukončete.

19 For the first time in 15 years


Stáhnout ppt "Jacobus Pfisterer Department of Gynecology and Gynecologic Oncology Solingen, Germany Avastin v klinické praxi: vedení léčby Chirurgické nežádoucí příhody."

Podobné prezentace


Reklamy Google