Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Alain Wajman, MD, kardiolog Prat. Hosp. Rothschild APHP, Paříž Srdeční selhání,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Alain Wajman, MD, kardiolog Prat. Hosp. Rothschild APHP, Paříž Srdeční selhání,"— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Alain Wajman, MD, kardiolog Prat. Hosp. Rothschild APHP, Paříž Srdeční selhání, co je nového?

2 2 Jessup M and Brozena S. N Engl J Med 2003;348:2007-2018 REMODELACE komor

3 3

4 4 Jessup M and Brozena S. N Engl J Med 2003;348:2007-2018 Cíle léčby a léčba srdečního selhání Diuretika ACE I Anti-aldosteron Beta- blokátory Antiarytmika Blokátory vápníku Sartany Antiagregancia Antikoagulancia Statiny

5 5 Jessup M and Brozena S. N Engl J Med 2003;348:2007-2018 Závažnost srdečního selhání a možnosti léčby

6 6 ACEI a sartany: příliš nízké dávkování ATLAS před 10 lety, 2 různé dávky ACE I, NYHA II a III s nízkou hodnotou EF …. HEAL ( Kosntad MA et al Lancet 2009) - losartan, 50 mg a 150 mg /den - Chronické srdeční selhání, ACE nesnášenlivost (kašel) - 3846 pacientů, čtyřleté sledování Výsledky: - 10 % úmrtí nebo neplánované hospitalizace z důvodu srdečního selhání při vysokých dávkách losartanu - NNT 1 závažná CV příhoda, které se podařilo zabránit u 4 pacientů léčených po dobu čtyř let - Stejná bezpečnost při obou dávkách losartanu

7 7 B CONVINCED Nevysazovat beta-blokátory při akutní dekompenzaci Doporučení: vysadit a znovu nasadit beta-blokátory B CONVINCED (Jondeau et al Europ Hear J, 2009) 167 pacientů, akutní dekompenzace (< 24 hod.) Vysazení BB vs. zachování BB Klinické posouzení, D3, D8, M 3 Výsledky: Nikoliv horší výsledek v případě nevysazení BB Počet pacientů na BB po tříměsíčním sledování (90 % vs. 74 %) VYSADIT beta-blokátory v případě kardiogenního šoku

8 8 ANTI-ALDOSTERON u srdečního selhání (HF) V současné době v případě závažného HF ( NYHA III a IV) Neměl by se podávat dříve ? AREA CHF : 467 IC NYHA II, EF < 45% Nedochází ke změně koncového diastolického objemu LK.... ALE Nárůst EF, pokles hmotnosti LK, BNP a hospitalizací z důvodu HF Je třeba provést další klinická hodnocení

9 9 NT pro-BNP a srdeční selhání <300 Nízká pravděpodobnost Srdečního selhání 1800 900 450 >75 let 50 až 75 let <50 let ng/l Srdeční selhání G.Meune 2008 Pozn.: BNP hodnoty je třeba dělit 3 ?

10 10 BNP, NT pro BNP ???? 3 klinická hodnocení: BATTLED SCARED, 364 pacientů, 3 strategie: -Normální sledování -Intenzivní sledování s pravidelným vyšetřením každé 3 měsíce -Kontrola každé 3 měsíce podle NT Pro BNP (1300pg /ml) TIME CHF, 499 pacientů, NYHA 2 až 4, EF < 45% - Sledování: 3, 6, 9, 12 měsíců, cílová hodnota NT ProBNP (400 pg /ml) PRIMA, 345 pacientů, optimalizace léčby podle NT pro BNP, osmnáctiměsíční sledování VYUŽITÍ TĚCHTO BIOMARKERŮ V LÉČBĚ A SLEDOVÁNÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ PŘESTÁVÁ MÍT VÝZNAM

11 11 ANEMIE Anemie, srdeční selhání a nedostatek železa se často vyskytují společně. Pokles transportu O2 a tolerance fyzické námahy Studie s erythropoetinem bez jednoznačného závěru 2009: FAIR HF, IV IRON Dvojitě slepé, 459 pacientů HF NYHA II až III, EF >40% Hgb: 9 a 13, 5 g/l Ferritin < 100 μg Protokol: IV injekce 200 mg železa týdně a po normalizaci hladiny ferritinu 1x měsíčně Výsledky: BENEFICE podle dotazníku QOL (kvality života) a NYHA po 2 letech (I ry kritéria), a dále podle testu 6 min chůzí

12 12

13 13

14 14 Cíle Vykazuje snížení tepové frekvence v korelaci s poklesem výskytu kardiovaskulárních příhod u pacientů se srdečním selhání, NYHA II až IV ejekční frakcí < 35% sinusovým rytmem, TF ≥ 70 bpm optimálně léčených ……………………….?

15 15 8505 pacientů – sledování 3,5 roku

16 16 Snížení tepové frekvence

17 17 SHIFT Ivabradin vs. placebo Výstupy SHIFT Ivabradin, n=3241 (%) Placebo, n=3264(%) TF (95% CI)p KV úmrtí nebo – hospitalizace pro SS 24290.82 (0.75–0.90)<0.0001 Úmrtí z důvodu srdečního selhání 350.74 (0.58–0.94)0.014 Hospitalizace pro SS 16210.74 (0.66–0.83)<0.0001 KV úmrtí, hospitalizace pro SS nebo z důvodu nefatálního MI 25300.82 (0.74-0.89)<0.0001 Swedberg K et al. Lancet 2010

18 18 Bohm M et al. Lancet 2010 SHIFT Míra rizika úmrtí z důvodu kardiovaskulární příhody nebo hospitalizace z důvodu srdečního selhání podle kvintilů vyjadřujících nárůst tepové frekvence na počátku vzhledem k nejnižšímu kvintilu Kvintily tepové frekvence na počátku, bpm TF (95% CI)p 70 až <721.00— 72 až <751.15 (0.88–1.48)0.308 75 až <801.33 (1.03–1.70)0.027 80 až <871.80 (1.40–2.31)<0.0001 ≥872.34 (1.84–2.98)<0.0001

19 19 Resynchronizace: současné indikace Srdeční selhání s : EF ≤ 40 % QRS : rozšířený NYHA třída 3 nebo 4 i přes optimální léčbu Otázka: « Jestliže resynchronizace působí na remodelaci LK, proč bychom ji nemohli použít DŘÍVE u symptomatických pacientů, kteří vykazují méně příznaků ????? »

20 20 Resynchronizace a srdeční selhání třídy 1 nebo 2 NYHA REVERSE : 610 pacientů NYHA 1 nebo 2, EF ≤ 40%, QRS ≥ 120ms Trojitý komorový stimulátor, randomizace do 2 skupin CRT ano a ne Výsledky po 2 letech: významné klinické zlepšení, méně příznaků (nárůst objemu TD a pokles remodelace) MADIT – CRT : 1820 pacientů NYHA 1 nebo 2, EF ≤ 30%, QRS ≥130 ms Samotný DEFibrilátor nebo DEF + resynchronizace Výsledky: -34% úmrtí a KV příhod se SS ZÁVĚR: Dřívější resynchronizace (NYHA 2), zejména s implantovaným defibrilátorem, může vést u pacientů ke zlepšení

21 21 Trojí komorová stimulace

22 22 Srdeční selhání: funguje to, co je jednoduché 1.Klinické vyšetření 2.Rtg hrudníku 3.EKG ( QRS ….) 4. Echokardiografie (ejekční frakce). 5. BNP a NT-Pro BNP. 5. A dále nezapomínat na měření: tělesné hmotnosti, krevního tlaku Lab.vyš (krevní obraz, Na,K,…) funkce ledvin

23 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Otázky – Odpovědi


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Alain Wajman, MD, kardiolog Prat. Hosp. Rothschild APHP, Paříž Srdeční selhání,"

Podobné prezentace


Reklamy Google