Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace doporučeného postupu ESMO 2014 do klinické praxe Ryska M, Pudil J, Menclová K Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace doporučeného postupu ESMO 2014 do klinické praxe Ryska M, Pudil J, Menclová K Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha."— Transkript prezentace:

1 Implementace doporučeného postupu ESMO 2014 do klinické praxe Ryska M, Pudil J, Menclová K Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

2 2012, KRK na druhém místě maligních nádorů v Evropě: 447,000 - incidence 215,000 - mortalita ~ 50 % nemocných s KRK vyvine jaterní metastázy - jaterní metastázy jsou odpovědné za 2/3 úmrtí pacientů s KRK JMKRK – incidence, mortalita Ferlay J et al. Eur J Cancer. 2013; 49:1374–403 Van den Eynde M, and Hendlisz A. Rev Recent Clin Trials. 2009; 4: 56–62

3 Simmonds PC et al. Br J Cancer. 2006; 94: 982–99 70 60 50 40 30 20 10 0 R0 resekce (16 studií) Medián 5tiletého přežití, % Resekce, R0/R1 neurčité (19 studií) Non-radical resekce (11 studií) Bez resekce (6 studií) 30% 32% 7% <5% Studie publikované po roce 1980 JMKRK - přežívání

4 Kritéria resekability jater nejsou standardizována (R. Adam 2012, ESMO 2012) JMKRK – jaterní resekce PS Resekabilita Onkologická resekabilita Technická resekabilita Resekabilita extrahepatických metastáz Počet lézí ≥ 5 Progrese nádoru R0 s ≥ 25 % – 30 % FLR Komplexní léčba NCCN Guidelines kritéria pro jaterní resekci: “... the likelihood of achieving complete resection of all evident disease with negative surgical margins and maintaining adequate liver reserve” … Schmoll HJ et al, Ann Oncol 2012; 23: 2479 - 2516

5 6.1.5 M stage - Contrast enhanced MDCT – břicho, hrudník (MRI – identická přesnost) -FDG – PET: - nikoliv rutinně, pouze při přítomnosti uzlin v oblasti společných ilických cév - při pochybnostech s přítomností extrahepatických metastáz Kostní sken – pouze u nemocných s klinickými projevy

6 Stratifikace pacientů s metastatickým KRK SSchmoll HJ et al, Ann Oncol. 2012; 23: 2479 – 516, Van den Eynde M et al, Rev Recent Clin Trials. 2009; 4: 56 – 62, Nordlinger B et al, Eur J Cancer. 2007; 43: 2037 – 45 Group 2Group 1 Group 3 Group 0 Primárně R0 resekabilní Metastatický KRK Primárně neresekabilní ~ 15 % ~ 85 % Potenciálně resekabilní 10 - 30 % 70 – 90 % Neresekabilní – nikdy (?)

7 Schmoll HJ et al, Ann Oncol 2012; 23: 2479 - 2516

8

9

10

11 Rozdělení pacientů do skupin dle možnosti provedení resekčního jaterního výkonu -Group 0: primárně resekabilní R0 (játra nebo plíce) -Group 1: potenciálně resekabilní s kurativním cílem -Group 2: primárně neresekabilní, nepravděpodobně resekabilní -Group 3: primárně neresekabilní, nikdy neresekabilní

12 Group 0: primárně resekabilní R0 (játra nebo plíce) Nyní: není prokázán benefit perioperační chemoterapie: FOLFOX Nordlinger B et al, The Lancet Oncology 2013; 14: 1208 – 1215

13 Group 1: potenciálně resekabilní s kurativním cílem Cíl: docílit pomocí systémové protinádorové léčby downsizing a možnosti provést sekundárně jaterní resekci Odpověď – kontrola každé 2 měsíce JMKRK primárně neresekabilní (n = 184) Konverzní chemoterapie Resekce F O L L O W - U P Není zatím určen optimální režim: FIRE – 3, CALGB/SWOG 80405, anti-EGFR efektivnější Adam R, et al. J Clin Oncol 2009; 27: 1829 - 35

14 AAdam R, et al. J Clin Oncol 2009; 27:1829 - 35 02345810 Čas (roky ) 796 Pravděpodobnost přežití 1.0 0.6 0.8 0.4 0.2 0 33 % 19 % 27 % 15 % OS(n = 184) DFS(n = 184) 1 10tileté přežívání5tileté přežívání Jaterní resekce bylo dosaženo po konverzní chemoterapii u 16 % pacientů s primárně neresekabilními JMKRK Group 1: potenciálně resekabilní s kurativním cílem

15 AAdam R, et al. Oncologist 2012; 17:1225 - 39 Complete response (CR) Partial response (PR) Disease progression (PD) No change (SD) N = 4,851 pacientů (LiverMetSurvey) Log rank P-values vs.PRSD PD CR0.002 0.000 1 < 0.0001 PR0.045< 0.0001 SD < 0.0001 Global log rank P ≤ 0.001 Group 1: potenciálně resekabilní s kurativním cílem

16 Group 2 a 3: neresekabilní pacienti Group 2 – nepravděpodobně resekabilní resekce by neměla být vyloučena (liver limited disease !!!) Group 3 – resekce vyloučena paliativní / symptomatická léčba benefit / riziko léčby

17 Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center IGA MZ ČR NT 13660

18 Zařazení validovaných pacientů (75 %) s JMKRK do projektu IGA MZČR NT 13660 ke dni 1.4. 2015 (N = 321) Skupina JMKRKN% A: Primárně operabilní16052,9 % B: Potencionálně operabilní14840,4 % C: Neoperabilní62,9 % Skupina neurčena73,8 % Celkem321100 % A: Primárně operabilní B: Potencionálně operabilní C: Neoperabilní Skupina neurčena

19 Radikalita, pooperační průběh bez komplikací (N = 301) Radikalita R0 R1 R2 Nevyplněno Výskyt komplikací Ne Ano Nevyplněno U pacientů s více operacemi je uvažována nejvyšší zaznamenaná radikalita. U pacientů s více operacemi je uvažována přítomnost komplikací alespoň u jedné z nich.

20 Ano Ne Nevyplněno Biliární leak (N = 301) Ponechána drenáž déle než 7 dní ERCP stent CT drenáž Reoperace % pacientů N = 13 N = 10 N = 8 N = 5 Biliární leak Léčba biliárního leaku U pacienta může být zaznamenáno více typů léčeb. U pacientů s více operacemi je uvažována přítomnost biliárního leaku alespoň u jedné z nich.

21 Závěr ESMO 2014 – I. A – Resekce jater (plic) je podstatnou součástí onkologické léčby nemocných s JMKRK – vždy primárně zvažovat možnosti provedení B – striktní dodržování multidisciplinárního přístupu: - diagnostika (dle doporučení ESMO) - prezentace se zařazením pacienta do odpovídající skupiny s rozhodnutím o léčebném postupu (personalizovaný přístup)

22 Závěr ESMO 2014 – II. C – opakovaná prezentace na MDT v průběhu léčby D – trvalá dispenzarizace - observace - opakované výkony E – trvalé sledování QoL


Stáhnout ppt "Implementace doporučeného postupu ESMO 2014 do klinické praxe Ryska M, Pudil J, Menclová K Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google