Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu - kazuistika. Novák P., Liška V., * Maňasová M. Chirurgická klinika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu - kazuistika. Novák P., Liška V., * Maňasová M. Chirurgická klinika."— Transkript prezentace:

1 Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu - kazuistika. Novák P., Liška V., * Maňasová M. Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín, přednosta: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc * Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň-Lochotín, přednosta: doc. MUDr. Boris Kreuzberg Večer Chirurgické kliniky FN v Plzni dne 21.4.2010

2 Úvod Incidence kolorektálního karcinomu je vysoká, 1. místo v ČR, 1. místo na světě Úspěšnost léčby je daná stádiem onemocnění. Průměrné pětileté přežívání je kolem 41% Výsledky léčby jsou průměrné. Recidiva až 30% do 5 let od operace.

3 Kazuistika 32-letý jinak zdravý muž Pozitivní RA (otec zemřel na střevní malignitu). Akutně operován na spádovém chir. pracovišti pro gangrenózní appendicitidu, potvrzeno histologicky. Za ½ roku operován na stejném pracovišti pro ileózní stav. Příčinou byl fibrózní pruh směřující k rezistenci v oblasti céka. Přerušení pruhu s ileocékální resekcí.

4 Datum potvrzení malignity Histologicky popsán tubulární hlenotvorný karcinom prorůstající do serózy TNM klasifikace – T3N0M0 Následovalo během 5 měsíců 6 cyklů chemoterapie (Leucovorin + Fluorouracil) Po ukončení léčby nemocný bez potíží, vrátil se do normálního života. Po roce kolonoskopie s nálezem tumoru rekta a susp.recidivy v místě spojky.

5 CT nález – 12. měsíc

6 Peroperační nález – 12. měsíc infiltrát v oblasti pravého tračníku a terminálního ilea, který prorůstal laterálně vpravo do stěny břišní a pravé zevní pánevní tepny a pravého ureteru. Susp. implantační metastázy na pouzdře pravé ledviny Susp.metastáza v malém omentu Tumor rekta v úrovni peritoneální řasy

7 Operační výkon Radikální excize infiltrátu ze stěny břišní Resekce infiltrované zevní pánevní tepny s náhradou žilním štěpem Pravostranná nefrektomie s excizí ureteru Koloproktektomie s ileoanální anastomozou J-pouchem a protektivní axiální ileostomie. 22. den po operaci zrušení ileostomie

8 Histologický nález Tumor rekta – hůře diferencovaný tubulární adenokarcinom, který infiltrativně prorůstal celou stěnou až na serózní povrch Infiltrát v oblasti céka tvořen metastázou totožného adenokarcinomu, nešlo vyloučit duplicitní vznik tumoru, jelikož tumor vyrůstal až na sliznici tlustého střeva Polypovitý útvar z terminálního ilea byl tvořen totožným tubulárním adenokarcinomem, nejspíše se jednalo o metastázu. Ledvina – výrazně hydronefroticky změněná s obrazem chronické tubulointersticiální nefritidy Vyšetřeno celkově 30 lymfatických uzlin, bez maligní infiltrace TNM klasifikace T4N0M1

9 Pooperační průběh Bez komplikací Nemocný propuštěn 28. den po operaci Během několika týdnů se upravila pasáž Následovalo 6 sérií chemoterapie během 4 měsíců. 5. měs. po operaci PET/CT vyšetření bez nálezu malignity. Návrat do normálního života, do zaměstnání, fyzicky aktivní.

10 PET/CT – 17. měsíc

11 17.- 22. měsíc 10 měsíců od resekce zjištěna elevace onkomarkerů Provedeno nové PET/CT /interval 5 měsíců/ Popsána vysoce akumulující ložiska (vnitřní plocha acetabula, ve stěně břišní, v retroperitoneu před massa lateralis, v parakolické oblasti vpravo – celkově 5 ložisek)

12 PET/CT – 22. měsíc

13 Operace - 24. měsíc 11 měsíců od koloproktektomie, 2 roky od prvního zjištění malignity. Excize popisovaných ložisek, klínovitá resekce TK a defekt po větší resekci stěny břišní s meta řešen překrytím prolenovou síťkou. Histologie: 6 částek tkání infiltrovaných adenokarcinomem s výraznou hlenotvorbou Pooperační průběh klidný, 8. den dimise 8 sérií chemoterapie v režimu Folfox v kombinaci s biologickou léčbou Avastinem – ukončena 4 měsíce od propuštění

14 PET/CT - 32. měsíc

15 Operace - 32. měsíc Operace: odstraněno 5 metastáz z oblasti malé pánve a obturatorního kanálu vpravo, resekce vnitřní pánevní tepny vlevo, 4x klínovitá resekce tenkých kliček. Histologie: popsána infiltrace implantačními metastázami adenokarcinomu Zahájena radioterapie

16 33. – 42. měsíc V průběhu radioterapie poruchy pasáže Podáno pouze 22,5 Gy Postižení a stenóza levého ureteru s hydronefrózou, která řešena nefrostomií a posléze zavedením ureterálního stentu. Zhoršování stavu, provedeno CT vyšetření,které prokázalo rozsáhlou generalizaci Konzervativní postup, úmrtí na malnutrici, kachexii, sepsi. Úmrtí po 3,3 roce od prvního zjištění malignity

17 CT vyšetření – 39. měsíc

18 Diskuze Lokální nitrobřišní a retroperitoneální recidiva je uváděna v rozmezí 2,6-32% v prvních 3 letech a 22- 48% v 5-letém intervalu. Výsledky skupiny bez další léčby jsou tristní, blížící se nule, medián přežití je přibližně 13 měsíců. V případě léčby je přežívání uváděno mezi 4 - 39% Velké procentuální rozmezí je způsobeno srovnáváním heterogenních skupin, zaváděním nových postupů, algoritmů dispenzarizace a léčby, nová chemoterapeutiky,…

19 Diskuze Procento výskytu recidivy se významně zmenšuje v případě adjuvantní onkologické léčby. Důsledná dispenzarizace přispívá k časnému odhalení recidivy a tím zlepšuje možnost její operability ( klasické onkomarkery, molekulárně biologické a imunohistochemické parametry, především K-ras a exprese receptoru epidermálního růstového faktoru ) Výhodou je provádění PET/CT, u kterého je senzitivita průkazu nitrobřišních metastáz uváděna mezi 86-88%

20 Závěr Většina současných domácích a zahraničních autorů se přiklání k aktivní léčbě recidivy kolorektálního karcinomu. Každý pacient, který je schopen unést zátěž rozsáhlé operace a následné onkologické léčby a u kterého je předpoklad R0 resekce. Multimodální přístup (chirurg, onkolog, radiolog,..) Důležitou roli hraje aktivní dispenzarizace Specializovaná centra Otázka kvality života s porovnáním ke stavu, ke kterému by došlo v případě paliativního přístupu.

21 IGA MZ CR 9731 IGA MZ CR 9731 Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR 10230


Stáhnout ppt "Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu - kazuistika. Novák P., Liška V., * Maňasová M. Chirurgická klinika."

Podobné prezentace


Reklamy Google