Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO PŘINESLO POSLEDNÍ DESETILETÍ V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU PRSU?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO PŘINESLO POSLEDNÍ DESETILETÍ V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU PRSU?"— Transkript prezentace:

1 CO PŘINESLO POSLEDNÍ DESETILETÍ V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU PRSU?
Sůvová B. Hlaváčková M., Hes O., Záhlava J. Chirurgická klinika FN, Radiodiagnostická klinika FN, Patologicko-anatomický ústav LF UK, Oddělení nukleární medicíny FN Večer Chirurgické kliniky, 9. duben 2008

2 Karcinom prsu je onemocnění, jemuž patří místo celosvětového významu prevence a léčby nádorových onemocnění, a to ze všech hledisek, ekonomické nevyjímaje, neboť je jednou z nejnákladnějších nemocí, jak v problematice léčby, tak i sociálních dopadů na postiženou populaci.

3 Pokroky v diagnostice Využití konvenčních metod Mammografie Sonografie
Bioptické ověření léze Využití nových metod Magnetická rezonance PET Laserová mammografie Genetické vyšetření (BRCA1, BRCA2) Vyšetřování nádorových markerů (CA15-3, TPA, CEA)

4 Pokroky v diagnostice I.
Bioptické ověření + imunohistochemie (ER, PR, proliferační aktivita, HER2/neu, p53) CORE CUT VAB FNAB Otevřená biopsie

5 Biopsie CÍL: Stanovení co nejpřesnější diagnózy před operačním výkonem
Určení rozsahu operačního výkonu Informovanost ženy a její spoluúčast při rozhodování léčby

6 Pokroky v diagnostice II.
Bioptické dělo

7 Pokroky v diagnostice III.
Mammotom

8

9

10 Indikace k vakuové biopsii
Ověření nehmatné léze Zmenšení benigní léze Předoperační ověření léze, která je suspektní z malignity

11 Rozdíly v použití MMT a core cut biopsie
Přesnost metody Rozměr používané jehly (11G a 8G x 14G) Redukce počtu falešně negativních či falešně pozitivních nálezů Větší odběr vzorků z jediného vpichu Možnost označení lokalizace odběru klipem Vyšší náklady

12 Retroareolárně v LDVK ložisko 5mm k USG

13 ohraničené nestínící vaskularizované
hypoechogenní ložisko retroareolárně v LDVK 5mm v těsném kontaktu s duktem Biopsie MMT 8G Intraduktální ca s invazivním růstem.

14 V PHZK ložisko 3mm nutně k USG

15 V PHZK ložisko 3mm nutně k USG

16 Neohraničené hypoecho ložisko v PHZK 3mm s akust
Neohraničené hypoecho ložisko v PHZK 3mm s akust. stínem korelující s MG – k biopsii MMT 8G Dobře diferenc. duktální invazivní ca Ložisko odstraněno kompletně

17 USG obraz značícího drátku zavedeného do drobné léze
před parciální resekcí

18 Indikace k magnetické rezonanci I.
Nejednoznačný nález zjištěný konvenčními metodami a podezřelý nález klinický Předoperační staging Detekce EIC – extenzivní intraduktální komponenty tumoru Sledování efektu neoadjuvantní chemoterapie CUP Syndrome (Carcinoma of Unknown Primary)

19 Indikace k magnetické rezonanci II.
Rozlišení mezi jizvou a recidivou karcinomu Rozlišení mezi postiradičními změnami a recidivou Sledování po rekonstrukci prsu s implantátem Ženy s vysokým rizikem karcinomu prsu MR – nejcitlivější metoda k detekci invazivního ca prsu

20

21 Indikace k PET Staging a restaging ca prsu
Metoda není vhodná pro primární diagnostiku

22

23 Chirurgická léčba amputace prsu prs šetřící operace

24 Miniinvazivní chirurgie v oblasti prsu
široká excize hmatného tumoru s označením u nehmatného tumoru exstirpace sentinelové uzliny

25 Před volbou operačního výkonu :
fyzický a psychický stav pacientky tvar, velikost, „charakter“ prsu velikost a lokalizace nádoru Vyšetření axilárních uzlin Při každé operaci je zapotřebí zachovat „onkologickou jistotu“. Co nejmenší výkon, co nejlepší kosmetický efekt.

26 Exstirpace spádových uzlin při odstranění nádoru v prsu je nezastupitelnou součástí chirurgické léčby karcinomu. Je významným prognostickým faktorem.

27 Indikace k exstirpaci sentinelové uzliny
verifikovaný nehmatný karcinom karcinom T1 ≤ 2 cm nezvětšené uzliny v axile sonografický a mammografický obraz axilárních uzlin týmová spolupráce  přístrojové zázemí

28 Karcinom prsu 1/03 – 12/07 (N=705)

29 Karcinom prsu 1/03 – 12/07 Celkový počet karcinomů: 705
412 žen (58%) - prs šetřící operace 325 z nich (79%) - exstirpována sentinelová uzlina, u žádné nebyla provedena axilární reoperace

30

31

32

33 Metodika scintigrafie
RF: Sentiscint, velikost částic nm objem 0,25 ml, aktivita 50 MBq aplikace: perialeolárně intradermálně masáž, cvičení

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Úskalí histologického peroperačního vyšetření
exstirpovaného tumoru sentinelové uzliny

45 Úskalí histologického peroperačního vyšetření exstirpovaného tumoru
posouzení resekční linie a dosah nádoru - “bezpečnostní lem” po odběru biopsie MMT či CB nádor. tkáň krvácí (hematom může zvětšovat objem nádoru) reparativní procesy nedovolí nalézt v nefixovaném materiálu nádor (tkáň je granulózní či fibrózní proliferace) rezistence menší než 1 cm - nedostatek tkáně pro následná vyšetření vč. imunohistochemie ( ER, PR, proliferační aktivita, p53, HER 2 protein )

46 Úskalí histologického peroperačního vyšetření sentinelové uzliny
malý útvar lymfatická tkáň má změněnou architektoniku ve zmrazovacím řezu metastázy bývají často subkapsulární a velice drobné součástí lymfatických uzlin je tuková tkáň

47

48

49

50

51

52

53 Prs šetřící operace Miniinvazivní výkon
Krátkodobá hospitalizace (2-3 dny) Pooperační stonání bez komplikací (bez drénu) Nevzniká lymfedém horní končetiny Bez omezení pohybu v ramenním kloubu Návrat do práce po 2 týdnech Vynikající kvalita života v kterémkoliv věku ženy

54 Chirurgická léčba amputace prsu

55 Rekonstrukce prsu po mastektomii
Plastickou operaci provedl dr. Šolc

56 Rekonstrukce prsu po mastektomii
Plastickou operaci provedl dr. Šolc

57 Co přineslo poslední desetiletí v diagnostice a léčbě karcinomu prsu?
Přesnost ve stanovení diagnózy Operace až s histologickou verifikací Miniinvazivní metody Široká excize tumoru, event. s označením Prs šetřící operace Sentinelová uzlina Rekonstrukční výkony Okamžité Odložené

58 ZÁVĚR Karcinom prsu je v časných stádiích lokálním onemocněním, ale rychle se stává onemocněním systémovým. Cílem našeho snažení je maximální využití diagnostických metod k odhalení časných stádií karcinomu. V návaznosti na ně pak volba miniinvazivní chirurgické techniky.

59 ZÁVĚR Miniinvazivní chirurgie v oblasti prsu - prs zachovávající operace a exstirpace sentinelové uzliny - by se měla stát standardním výkonem pro časná stádia karcinomu prsu. Při dokonalé týmové spolupráci, především při dobře načasované onkologické léčbě, přináší prospěch ženě, v její kvalitě života. Miniinvazivní chirurgie vyžaduje velmi kvalitní mezioborovou spolupráci, zvláště pak s onkology.

60 Děkuji za spolupráci…

61 … a za pozornost


Stáhnout ppt "CO PŘINESLO POSLEDNÍ DESETILETÍ V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU PRSU?"

Podobné prezentace


Reklamy Google