Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace bank a její důsledky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace bank a její důsledky"— Transkript prezentace:

1 Regulace bank a její důsledky
Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 5 – 2005/6

2 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Obsah Opakování Obecný model podnikání Výkonná řídící struktura Klientský přístup Smysl finančního řízení bank Vztah rizikovosti a ziskovosti Aktiva a pasiva banky Podnikání s rizikem Bankovní dohled ČNB Kapitálová přiměřenost a limity angažovanosti Požadavky na řízení tržních rizik Požadavky na řízení úvěrového rizika Požadavky na řízení likvidity Požadavky na tvorbu opravných položek Požadavky na povinné minimální rezervy Doporučení Basilejského výboru Vybrané pojmy Shrnutí 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

3 Obecný model podnikání
NÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ MATEŘSKÁ VLÁDA HOSPODÁŘSTVÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČNOST Regulace/ Ekonomické Zájmy Priority politiky podmínky Technologie Kapitál SPECIFICKÉ VŮDCOVSTVÍ/LEADERSHIP VNĚJŠÍ Lidé Dividendy AKCIONÁŘI ZDROJE Finance STRATEGIE PODNIKATELSKÝ SUBJEKT PODNIKATELSKÉ PROCESY DODAVATELÉ Potřeby ZÁKAZNÍCI NAŠICH DODAVATELÉ Metrika a Schopnosti, TRH NAŠICH DODAVATELŮ Řízení Struktura materiálu způsob dovednosti informací/ organizace Podniková ZÁKAZNÍKŮ (hodnotový a hmotných měření a postoje kultura Výrobky/ znalostí (úlohy/role) (hodnotový řetězec produktů cílů zaměstnanců služby ZÁKAZNÍCI řetězec „v protiproudu“) „po proudu“) VYŘEŠENÍ OTEVŘENÝCH PROBLÉMŮ PODNIKÁNÍ KONKURENCE 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

4 Výkonná řídící struktura
Interní audit Dozorčí rada Představenstvo Vztahy s akcionáři Výbor pro řízení zdrojů Výbor pro řízení úvěrů Výbor pro řízení aktiv a pasiv Zaměření na klienta a generování příjmů Struktura: Corporate Retail Finanční trhy Kapitálové trhy Strategické plánování Finanční účetnictví a Controlling Rizika (tržní, úvěrová, provozní) Aktivity/Hodnotová centra Řízení Strategické zdroje (HRM a IT) Provozní služby (např. centralizovaný back office a platební funkce) Sdílené (interní) služby Organizační uspořádání banky je určeno jejími klienty 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

5 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Klientský přístup Banky mění svoji obchodní strategii - přechod od trhu prodejců k trhu klientů představenstvo Rozhraní segmentů divize oblast pobočka 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

6 Smysl finančního řízení bank
Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak, aby byly maximalizovány výnosy, minimalizovány náklady a optimalizována rizikovost bilance riziko zisk Podstata činnosti bank spočívá v podnikání s rizikem; banky přejímají riziko od svých klientů a vydělávají na tom, že řídí rizika lépe než ostatní podnikatelské subjekty 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

7 Vztah rizikovosti a ziskovosti
Rizika vyplývající z bilance musí být optimalizována, přičemž rizikovost nezávisí pouze na složení aktiv pasiv ziskovost Y B Kombinace aktiv a pasiv A C X X rizikovost + zisk A B C čas 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

8 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Aktiva a pasiva banky Aktiva hotovost 10% pohl.za bankami 14% pokl.poukázky 6% pohl.za klienty 57% inv.portfolio 8% ostatní aktiva 2% hm.majetek 3% Pasiva klienti 63% banky 19% ostatní 11% rezervy 2% kapitál rez.fondy kap.fondy 1% výnosy náklady zisk 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

9 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Podnikání s rizikem Předmětem podnikání finančních institucí je riziko Úvěr – půjčování peněz Vklad – zajištění výnosů z peněz Platební operace – „zasílání“ – převody peněz, hlídání podmínek, termínů, limitů apod. Platební karty – závazek proplatit karetní operaci Směnárenská činnost – výměna peněz různých měn Emise CP – zaručení se za emitenta, rozprodání emise Obchodování s CP – zprostředkování nákupu / prodeje pro klienta Investiční poradenství – odborná pověst banky Záruky – převzetí povinnosti uhradit závazek Akreditivy – závazek finančně pokrýt komoditní obchody Kolapsy bank vedou k nastavování přísných regulačních podmínek pro podnikání bank Mezinárodní regulace – pravidla BIS Burzy, finanční trhy Národní regulace – ČNB, Ministerstvo financí, KCP Certifikace platebních karet Nezávislý audit – schvalován regulátorem 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

10 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Bankovní dohled ČNB ČNB vykonává dohled nad podnikáním bank na území ČR Zákon o ČNB – nezávislost centrální banky Zákon o bankách – podmínky pro podnikání bank Bankovní dohled Předpisy obezřetného podnikání Licencování a souhlasy Konsolidace, kapitálová přiměřenost, úvěrová angažovanost Řízení rizik Kvalita aktiv Ostatní Požadavky regulátora mají významný dopad na strukturu aktiv a pasiv, na ziskovost banky a na náklady spojené s dodržením opatření ČNB 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

11 Licencování a souhlasy
Vyhlášky a opatření ČNB Vyhláška České národní banky č. 166/2002 Sb., ze dne 8. dubna 2002 (pdf, 165 kB), kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance Příloha č. 1 k vyhlášce č. 166 /2002 Sb. (pdf, 459 kB), (xls, 98 kB) Základní údaje k žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona Příloha č. 2 k vyhlášce č.166 /2002 Sb. (pdf, 110 kB), (xls, 58 kB)Základní údaje k žádosti o licenci podle § 5 odst. 1 zákona Příloha č. 3 k vyhlášce č. 166 /2002 Sb. (pdf, 100 kB), (xls, 27 kB)Právní a jiné související záležitosti - dotazník Příloha č. 4 k vyhlášce č.166/2002 Sb. (pdf, 499 kB), (xls, 111 kB)Základní údaje k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona Příloha č. 5 k vyhlášce č. 166 /2002 Sb. (pdf, 157 kB), (xls, 25 kB) Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona Úřední sdělení ČNB Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2004 (pdf, 118 kB) k ustanovení § 20a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. Úřední sdělení České národní banky zde dne 29. října 2004 (pdf, 121 kB) k ustanovení § 1 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. března 2004 (pdf, 200 kB) k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2003 (pdf, 193 kB) k ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. prosince 2002 (pdf, 124 kB) k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích zaměstnanců bank a do vedení poboček zahraničních bank Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. ledna 2002 (pdf, 93 kB) k problematice uzavírání ovládacích smluv bankami Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. ledna 1999 (pdf, 83 kB) k ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v případě sloučení bank 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

12 Konsolidace, kapitálová přiměřenost, úvěrová angažovanost
Vyhlášky a opatření ČNB Vyhláška České národní banky č. 522 ze dne 15. září 2004 (pdf, 96 kB), kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Opatření České národní banky č. 2 ze dne 3. července 2002 (pdf, 140 kB), o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním základě Vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (pdf, 394 kB), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Formuláře k vyhlášce č. 333/2002 Sb.: Formulář konsolidace (xls, 145 kB) Zkrácený formulář konsolidace (xls, 146 kB) Úřední sdělení ČNB Změna č. 1 ze dne 24. června 2004 úředního sdělení České národní banky ze dne 31. května 2004 (pdf, 161 kB) k zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou pro účely obezřetnostních pravidel Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. května 2004 k ustanovení § 14 odst. 9 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (pdf, 115 kB), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. května 2004 (pdf, 109 kB) k zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou pro účely obezřetnostních pravidel Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. května 2004 (pdf, 100 kB) k výpočtu kapitálové přiměřenosti a angažovanosti u investic do sekuritizovaných cenných papírů typu "asset-backed securities" Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2004 (pdf, 96 kB) k § 40 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2003 (pdf, 118 kB) k informační povinnosti podle § 4 a § 5 Vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

13 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Řízení rizik Vyhlášky a opatření ČNB Opatření České národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 (pdf, 213 kB) k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky Opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. září 2003 (pdf, 143 kB) k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti (účinnost od 1. října 2003) Opatření České národní banky č. 11 ze dne 10. prosince 2002 (pdf, 155 kB), kterým se stanoví požadavky na ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik Úřední sdělení ČNB Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. června 2004 (pdf, 99 kB) k pojmu "informační systém banky" v opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2002 (pdf, 104 kB) k některých ustanovením opatření České národní banky č. 11 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky na ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

14 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Kvalita aktiv Vyhlášky a opatření ČNB Úplné znění opatření České národní banky č. 9/2002 Věst. ČNB (pdf, 177 kB), kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění opatření České národní banky č. 5/2003 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2004 Věst. ČNB Opatření České národní banky č. 6 ze dne 15. září 2004 (pdf, 132 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 18. prosince 2003 Opatření České národní banky č. 5 ze dne 18. prosince 2003 (pdf, 98 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv Opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002 (pdf, 234 kB), kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

15 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Kvalita aktiv Vyhlášky a opatření ČNB Úplné znění opatření České národní banky č. 9/2002 Věst. ČNB (pdf, 177 kB), kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění opatření České národní banky č. 5/2003 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2004 Věst. ČNB Opatření České národní banky č. 6 ze dne 15. září 2004 (pdf, 132 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 18. prosince 2003 Opatření České národní banky č. 5 ze dne 18. prosince 2003 (pdf, 98 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv Opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002 (pdf, 234 kB), kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

16 Požadavky na kapitálovou přiměřenost
Limit kapitálové přiměřenosti banky (1) Kapitálem banky se rozumí kapitál podle § 12 odst. 5 vyhlášky odvozený z rozvahy banky sestavené na individuálním základě. Ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) a l) vyhlášky se nepoužijí. (2) Kapitálová přiměřenost banky musí dosahovat alespoň 8 %. Limity čisté angažovanosti bankovního portfolia banky (1) Čistá angažovanost bankovního portfolia banky vůči jedné osobě nebo jedné ekonomicky spjaté skupině osob s výjimkou osob uvedených v odstavci 2 nesmí přesáhnout 25 % kapitálu banky podle § 3 odst. 1 sníženého o využitý tier 3. (2) Čistá angažovanost bankovního portfolia banky nesmí přesáhnout 20 % kapitálu banky podle § 3 odst. 1 sníženého o využitý tier 3 podle § 12 odst. 11 vyhlášky vůči a) osobě, která má k bance zvláštní vztah, b) ekonomicky spjaté skupině osob, v níž alespoň jedna osoba je osobou se zvláštním vztahem k bance, c) ekonomicky spjaté skupině osob, přičemž alespoň na jedné osobě má kvalifikovanou účast osoba se zvláštním vztahem k bance, d) právnické osobě, ve které má banka kvalifikovanou účast, nebo e) ekonomicky spjaté skupině osob, v níž alespoň jedna osoba je osobou, ve které má banka kvalifikovanou účast. Požadavky na kapitálovou přiměřenost a limity angažovanosti ovlivňují rozsah a kvalitu obchodů banky 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

17 Požadavky na řízení tržních rizik
Tržní rizika = rizika ztráty vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. Systém měření a sledování tržních rizik musí zejména: a) včasně, přesně a kompletně zaznamenat všechny transakce tak, aby byly podchyceny veškeré expozice vůči tržním rizikům, b) správně tyto transakce ocenit. Pro účely oceňování je nezbytné používat ceny stanovené nezávisle na obchodních útvarech. Banka má stanoveny postupy pro oceňování včetně: 1. detailní identifikace zdrojů dat pro přecenění, 2. způsobu stanovení tržní ceny (mid, bid/ask, closing, fixing atd.) včetně použitých aproximačních metod a algoritmů použitých pro výpočet ceny v případě strukturovaných produktů, c) podchytit všechny významné zdroje tržních rizik ze všech aktivit banky a vyhodnotit vliv změn v tržních mírách a kurzech způsobem konzistentním s rozsahem aktivit banky, d) stanovit způsob agregace jednotlivých pozic tak, aby při agregaci nedošlo k výraznějšímu zkreslení podstupovaných rizik (např. stanovení počtu a délky gapů při gap analýze) a aby všechny významné pozice a peněžní toky citlivé na tržní riziko byly komplexně a včas systémem podchyceny, e) měřit tržní rizika souhrnně za všechny obchodní jednotky banky a porovnávat velikost těchto rizik se schválenými limity ve vhodné časové periodě s ohledem na povahu podstupovaného rizika, f) měřit úrokové riziko v každé měně, ve které má úrokově citlivé pozice, samostatně. Pokud je úrokové riziko měřeno ve dvou či více měnách společně, je nutné tento postup zdůvodnit (např. významnou korelací, či tím, že banka má v těchto měnách zanedbatelnou aktivitu) a jasně stanovit podmínky, za kterých je takovýto postup možný. Regulátor stanovuje systém měření a sledování tržních rizik a následně též konkrétní parametry, které musí banka při řízení tržních rizik dodržet 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

18 Požadavky na řízení úvěrového rizika
V předpisové základně banka upraví zejména: a) organizační strukturu, která zajistí efektivní realizaci strategie řízení úvěrového rizika včetně jednoznačných pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů, pracovníků nebo výborů při řízení úvěrového rizika b) spolupráci mezi útvary odpovědnými za řízení úvěrového rizika a obchodními útvary, c) požadavky na pravidelné a podrobné informace pro představenstvo, členy vrcholového vedení a ostatní příslušné pracovníky d) postupy pro identifikaci, měření, sledování a omezování úvěrového rizika, e) postupy pro provádění administrace obchodů banky včetně povinného minimálního rozsahu informací ve spisu obchodního případu, f) postupy a produkty používané ke snížení úvěrového rizika (např. zajištění), g) soustavu limitů používaných při řízení úvěrového rizika, h) postupy v případě překročení limitů, i) postupy pro vymezení povolených produktů, zemí, regionů, segmentů trhů a smluvních stran, j) postupy pro provádění obchodů s osobami se zvláštním vztahem k bance, k) postupy pro zavedení nových produktů, l) postupy pro povolení výjimek v případech hodných zvláštního zřetele, zejména kdo a na základě jakých podkladů o nich může rozhodnout, m) postupy pro vymáhání pohledávek, n) postupy pro hodnocení kvality pohledávek a posuzování, zda došlo ke snížení jejich hodnoty, o) postupy pro zařazování jednotlivých posuzovaných pohledávek do kategorií, p) postupy pro ocenění zajištění a pro následné úpravy tohoto ocenění, q) postupy pro hodnocení smluvních stran, stanovení rozsahu a charakteru informací o jejich finanční a ekonomické situaci (včetně případů syndikátních úvěrů), které budou vyžadovány s ohledem na typy smluvních stran a typy pohledávek, r) postupy pro odepisování pohledávek, tvorbu opravných položek k aktivům, tvorbu rezerv k podrozvahovým položkám, Řízení úvěrového rizika má významný dopad jednak na přípustnost konkrétních úvěrových obchodů, dále na náklady spojené s ošetření rizika (rezervy a opravné položky) a na náklady vyvolané nutností dodržet požadavky regulátora 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

19 Požadavky na řízení likvidity
Strategie řízení likvidity (1) Strategie řízení likvidity vychází z předpokladu, že řízení rizika likvidity je každodenní proces. (2) Strategie řízení likvidity stanoví zejména: a) metody pro měření a sledování rizika likvidity, včetně zásad pro sestavení základního a alternativních scénářů, b) metody a postupy pro omezení rizika likvidity, včetně ba) požadavků na strukturu aktiv a pasív, bb) soustavy limitů, které banka bude používat, bc) zásad pro užívání vhodných finančních nástrojů k řízení rizika likvidity, bd) požadavků na likvidnost a obchodovatelnost aktiv, c) zásady pro řízení likvidity v jednotlivých hlavních měnách (tj. měnách pro banku významných z hlediska objemu), d) zásady pro zajištění dostatečné stabilizace a diverzifikace finančních zdrojů, e) zásady postupů v případě přechodných i dlouhodobých problémů s likviditou, f) zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu, g) základní požadavky na řídící strukturu z hlediska řízení likvidity, včetně stanovení pravomocí, odpovědností a toků informací. Banka je z hlediska řízení likvidity povinna dodržovat omezující požadavky regulátora na strukturu aktiv a pasiv 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

20 Požadavky na tvorbu opravných položek
Banka zařazuje jednotlivě posuzované pohledávky do některé z těchto kategorií: a) standardní pohledávky, b) sledované pohledávky, c) nestandardní pohledávky, d) pochybné pohledávky, e) ztrátové pohledávky. Banka stanovuje opravnou položku tak, že rozdíl mezi jistinou pohledávky zvýšenou o naběhlé příslušenství a bankou zohledněným zajištěním dané pohledávky násobí koeficientem: a) 0,01 v případě sledované pohledávky, b) 0,2 v případě nestandardní pohledávky, c) 0,5 v případě pochybné pohledávky, d) 1,0 v případě ztrátové pohledávky. Banka může při stanovení výše opravných položek k pohledávkám zohledňovat jejich zajištění, které může mít zejména formu přijatého kolaterálu, zástavy, ručení, záruky nebo úvěrového derivátu, pokud takové zajištění současně vyhoví následujícím podmínkám: a) banka má právní jistotu, že se při selhání dlužníka může ze zajištění uspokojit, např. realizací zástavy, prodejem kolaterálu, b) uspokojení je banka schopna provést v přiměřeném čase po selhání dlužníka, c) banka zohlední zajištění nejvýše v jeho čisté realizovatelné hodnotě, tedy pouze ve výši, která neslouží k zajištění jiných jejích aktiv nebo aktiv třetích osob, mají-li nárok na uspokojení před bankou, a nejvýše do výše ocenění pohledávky v účetnictví. Kvalita pohledávek a jejich zajištění je posuzováno podle pravidel regulátora a má významný vliv na náklady banky 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

21 Požadavky na povinné minimální rezervy
Banka je povinna u centrální banky udržovat povinné minimální rezervy Základ pro stanovení PMR pro jednotlivá udržovací období se zjistí z měsíční bilance aktiv a pasiv Bil(ČNB) l-12, části 3 - datová oblast RIS11_26 (doplňkové údaje), sestavené za měsíc předcházející měsíci, v němž začíná udržovací období, podle vzorce: ř. 1 - vklady klientů celkem se splatností do 2 let včetně ř. 2 - přijaté úvěry od klientů se splatností do 2 let včetně ř. 3 - úvěry z repo obchodů přijatých od klientů se splatností do 2 let včetně ř. 4 - emitované neobchodovatelné cenné papíry se splatností do 2 let včetně ř. 5 - emitované neobchodovat. cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank ř. 6 - emitované ostatní dluhové cenné papíry se platností do 2 let vč. ř. 7 - emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let vč. v držení bank PMR jsou úročeny do výše stanovené povinnosti průměrnou limitní úrokovou sazbou pro 2 T repo operace ČNB během udržovacího období, vyhlašovanou ve věstníku ČNB. PMR vytváří polštář jednak pro zabezpečení disponibilních prostředků v případě nenadálého požadavku na doplnění likvidity, jednak pro zajištění prostředků na účtu v ČNB, přes který probíhá zúčtování mezibankovních plateb 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

22 Doporučení Basilejského výboru
Kapitálová přiměřenost: (konzultativní dokumenty) The New Basel Capital Accord The Standardised Approach to Credit Risk The Internal Ratings-Based Approach Asset securitisation Operational Risk Pillar 2 (Supervisory Review Process) Interest Rate Risk Pillar 3 (Market Discipline) Oblast řízení rizik: Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations Principles for the Management of Credit Risk Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transaction Risk Management Principles for Electronic Banking Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk Vnitřní kontrolní systém: Framework for Internal Control System in Banking Organisations Enhancing corporate governance in banking organisations Internal audit in banks and the supervisors relationship with auditors Další dokumenty: Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering Enhancing bank transparency Core principles for effective banking supervision Detailní seznam dokumentů týkající se obezřetného podnikání bank (compendium of dokuments): Basic supervisory methods Advanced supervisory methods 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

23 Vybrané pojmy a literatura
Ziskovost Rizikovost Basilejský výbor PMR – povinné minimální rezervy Kapitálová přiměřenost Limit čisté angažovanosti Úvěrové riziko Kategorizace pohledávek Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Strategie řízení likvidity Likvidnost a obchodovatelnost aktiv Pohotovostní plán Tržní riziko Literatura: Opatření ČNB viz Casserley Dominique, Facing up to the risk, Harper Business, Mc Kinsey, New York 1991 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky

24 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky
Shrnutí Podstatou podnikání bank je přebírání rizik klientů Finanční řízení bank je nerozlučně spjato s řízením rizik Banky musí řídit vztah mezi rizikovostí a ziskovostí Vzhledem k dopadům rizik je bankovní podnikání úzkostlivě regulováno Požadavky regulátorů mají významný materiální dopad do Struktury aktiv a pasiv Nákladů spojených s tvorbou opravných položek Velikost kapitálu Operací na finančních trzích Regulace podnikání bank vychází z mezinárodně přijatých norem a přístupů 2005/6 EBF 1/5 - Regulace bank a její důsledky


Stáhnout ppt "Regulace bank a její důsledky"

Podobné prezentace


Reklamy Google