Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kreditní riziko Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. Míra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kreditní riziko Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. Míra."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kreditní riziko Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. Míra tržního rizika = pravděpodobnost neplnění (= 1-bonita)... diskrétní událost Rizikové faktory (?) => je třeba najít takové, které lze snadno pozorovat a mají prokazatelný vliv na bonitu; to se ověřuje kvalifikovaným odhadem nebo statisticky

2 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Struktura kreditního rizika Složky kreditního rizika –Riziko protistrany (pravděpodobnost neplnění P(d)) –Riziko produktu (výše ztráty, ke které by vlivem neplnění došlo) Očekávaná výše angažovanosti při neplnění E(A) Očekávaná ztráta v případě neplnění L|d => Očekávaná ztráta E(L) = E(A)×P(d)×L|d Příklad: 5letá anuita A 0 = 500 tis. Kč, P(d)= 5%, L|d= 50% E(L) 1 = 500×5%×50%= 12,5; E(L) 2 = 400×5%×50%= 10... Pozn.: U některých produktů (úvěrové rámce, akreditivy) není E(A) dána smlouvou, ale musí se odhadnout či modelovat: E(A) = k c A Úvěrový ekvivalent

3 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Formy kreditního rizika Podle vývoje obchodu v čase (liší se rizikem produktu) –Úvěrové riziko (mezi vlastním plněním nebo neodvolatelným závazkem k plnění a plněním protistrany) - k C = 1 –Riziko vypořádání (mezi vlastním plněním a ověřeným plněním protistrany) –Riziko ztráty obchodu (mezi uzavřením smlouvy a zahájením plnění) - k C < 1 uzavření obchodu vlastní plněníplnění protistrany

4 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Odhad a řízení rizika protistrany Riziko protistrany má vždy systematickou a specifickou složku. Analýzou se provádí zařazení do rizikové třídy na základě systému rizikové klasifikace, specifické riziko závisí na míře diverzifikace. P P(d) ABC 0,5% 1,25%2,5%

5 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Analýza rizikových faktorů Klasifikace: kvalitativní (expert. odhad) × kvan- titativní (diskrimin. analýza); interní × externí. Dvouparametrické × jednoparametrické metody Konkrétní faktory a jejich vyhodnocení –Likvidita –Struktura a hodnota aktiv a pasiv –Kapitálová přiměřenost –Kvalita řízení, konkurenceschopnost –Chování Záleží na odvětví, délce období, cykličnosti/ sezónnosti, kvalitě použitých informací

6 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Metody řízení kreditního rizika Řízení rizika produktu –Snížení angažovanosti při neplnění Platební podmínky; skonto (úvěrové r., r. vypoř.) Vypořádací agent (r. vypoř.) Zápočet pohledávek; clearing (r. vypoř., úvěrové r.) –Snížení ztráty při neplnění Zástavy, zálohy; zajišťovací vklad (úvěrové r., r. ztr. o.) Financování aktiv; repo operace (úvěrové r.) Záruky; pojištění (úvěr. r., r. vypoř., r. ztr. obch.) Tržní metody (prodej rizika) –Sekuritizace –Kreditní deriváty

7 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Zajištění Kritéria pro použití zástav –Finanční, movitý, nemovitý majetek, práva –Vymahatelnost (bez souhlasu dlužníka) –Kontrola nad předmětem zástavy –Tržní hodnota v okamžiku realizace, doba zpeněžení –Subjektivní riziko (zástava může zvyšovat i snižovat) Kritéria pro použití záruk –Odpovědnost za plnění přejímá jeden nebo více vedlejších dlužníků –Bonita ručitele –Pravděpodobnost sdruženého neplnění (závislost)

8 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Příklad - clearing Metoda řízení rizika vypořádání (zápočet mezi větším počtem protistran) 3 8 6 6 3 AB CD 5 2 1 2 AB CD

9 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Příklad - zajišťovací vklad Uzavíráme termínové kontrakty na nákup ropy. Používáme zajišťovací vklad pro krytí rizika ztráty obchodu, přičemž lhůta pro navýšení nepřesahuje dva týdny. Odhad roční volatility cen ropy σ = 20%, předpokládáme normální rozdělení výnosů, požadujeme spolehlivost krytí 99%. Termínový kurs F = 68 $/barel. Se spolehlivostí 99% předpokládáme, že cena za dané období oproti termínovému trhu nevzroste/neklesne o víc než 2,33σ. Čtrnáctidenní volatilita σ 2W = 20%/\/25 = 4%. Cenová změna by pak neměla překročit  = 2,33×4% = 9,3%, tzn. 6,32 $/barel, což bude minimální výše požadovaného počátečního zajišťovacího vkladu.

10 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Správa kreditního rizika Kreditní limity (rámce) –Podle úvěrové kapacity protistrany –Nástroj diverzifikace (omezení specifického rizika) Dodatečná smluvní ustanovení Monitoring –Nahrazuje tržní ocenění Vymáhání –Snižuje ztrátu při neplnění –Snižuje subjektivní riziko


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kreditní riziko Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. Míra."

Podobné prezentace


Reklamy Google