Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman"— Transkript prezentace:

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm.vutbr.czzeman@fbm.vutbr.cz

2 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému 25. června 2014

3 Obchodování s penězi  Peníze jsou zboží  Finanční investor (majitel volných peněz)  Finanční dlužník (vypůjčovatel)  Finanční prostředník  Monitoring trhu a jednotlivých subjektů

4 Varianty financování Finanční investor Finanční dlužník Prostředník (vnitřní monitoring) Vnější dohled (vnější monitoring) financování přímé financování nepřímé

5 Prostředníci na finančním trhu  Banky – společnosti s oprávněním působitjako banka  Nebankovní instituce (bez bankovní licence)

6 Funkce finančních prostředníků  Transformace peněz a kapitálu  Redukce transakčních nákladů  Monitoring bonity dlužníků  Racionalizace platebních systémů

7 Banka  podnik, který od veřejnosti nakupuje peníze ve formě vkladů a takto získané peníze investuje formou úvěrů a půjček  obchodní společnost (a.s.), má své vnitřní zákony a musí dodržovat státní legislativu

8 Banka v ČR Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. definuje banku jako:  právnickou osobu ve formě akciové společnosti, která  přijímá vklady od veřejnosti,  poskytuje úvěry  a k výkonu těchto činností má bankovní licenci

9 Další významné činnosti banky:  Investování do CP na vlastní účet  Finanční pronájem (finanční leasing)  Platební styk a zúčtování  Vydávání a správa platebních prostředků (karty, šeky)  Poskytování záruk  Otevírání akreditivů a obstarávání inkasa  Finanční makléřství  Směnárenskou činnost a obchodování s devizami

10 Povolení k činnosti banky  vydává dohled nad finančními trhy ČNB,  splacený základní kapitál (min. 500 Mio Kč)  způsobilost osob k výkonu práv akcionáře  odborná kvalifikace managementu  technické a organizační předpoklady  funkční řídící a kontrolní systém banky  plán obchodní činnosti  sídlo banky na území ČR.

11 Obezřetné podnikání  Kapitálová přiměřenost  Závazná pravidla likvidity  Úvěrová angažovanost  Pojištění vkladů v ČR ⇒ fyzická i právnická osoba 100% vkladu, max. 50 000 €  Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

12 Bankovní obchody  Pasivní – přijímání vkladů od klientů, bank, přijímání úvěrů od bank a centrální banky, emitování obligací (banka je dlužník)  Aktivní – poskytování úvěrů klientům, bankám, nákup obligací a jiných cenných papírů (banka je věřitel)  Neutrální – vedení účtů, platební styk, vydávání platebních instrumentů, poradenství

13 Bankovní rozvaha AKTIVA PASIVA pokladní hotovost vklady u CB (rezervy) šeky a splatné CP úvěry klientům úvěry bankám vklady u bank CP v portfoliu majetkové účasti majetek ostatní aktiva vklady klientů vklady bank emise obligací přijaté úvěry od CB přijaté úvěry od bank fondy a nerozdělený zisk rezervy na krytí ztrát kapitál ostatní pasiva

14 Součásti bankovního systému v ČR ČNB (nezávislá) ________________________________ Dohled nad fin. trhem komerční (obchodní) banky, investiční banky spořitelny stavební spořitelny hypotéční banky obchody: - s klienty, - s bankami - s ČNB speciální banky Česká exportní banka ČMZRB úvěrová družstva (nemají statut banky)

15 Centrální banka  Hlavním cílem je péče o měnovou a cenovou stabilitu  Emisní funkce  Vrcholný objekt měnové politiky  Banka bank  Věřitel poslední instance  Regulace a dohled v bankovním systému  Banka státu  Správce devizových rezerv státu  Reprezentant státu v měnové oblasti

16 Obchodní banky  Nabídka bankovních služeb všem zákazníkům  Orientace na klienty z podnikového sektoru a v průměru na střední a velké podniky,  Vysoký podíl krátkodobých vkladů a vyšší podíl na provádění platebního styku  Výrazně vyšší podíl krátkodobých úvěrů  Vysoký podíl na emisi žirových (účetních peněz).

17 Spořitelny  Provozují všechny druhy bankovních obchodů  v pasivních operacích věnují zvláštní pozornost soustřeďování úspor obyvatelstva  v aktivních obchodech zaujímají největší význam dlouhodobé půjčky obyvatelstvu, samosprávným celkům a státu

18 Stavební spořitelny  Soustřeďují účelové úspory na řešení bytových potřeb občanů, které jsou státem podporovány.  V aktivních obchodech figurují specifickými způsoby podmíněné výhodné úvěry na bytové potřeby.

19 Hypotéční banky Hlavním úvěrovým obchodem je poskytování dlouhodobých půjček proti zajištění nemovitým majetkem. Úvěrová družstva Jejich služby (přijímání vkladů a poskytování úvěrů) jsou určeny pouze členům družstva.

20 Nebankovní instituce na finančním trhu (Nemají bankovní licenci, nemohou přijímat vklady a z nich poskytovat úvěry  Investiční společnosti,  Pojišťovny,  Penzijní fondy,  Leasingové spol.,  Splátkové (úvěrové) spol.,  Faktoringové spol.,  Forfaitingové spol.,  Finanční makléři,  Směnárny,  Zastavárny.

21


Stáhnout ppt "Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman"

Podobné prezentace


Reklamy Google