Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná prevence. Integrovaná prevence – prameny, cíle a předmět Prameny právní úpravy: –Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná prevence. Integrovaná prevence – prameny, cíle a předmět Prameny právní úpravy: –Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná prevence

2 Integrovaná prevence – prameny, cíle a předmět Prameny právní úpravy: –Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC směrnice) –Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon nabyl účinnosti dne 1.ledna 2003. Cíle a základní prvky právní úpravy: Dosáhnout maximální ochrany životního prostředí jako celku prostřednictvím integrovaného rozhodování, kterému podléhají vybraná zařízení. Zabezpečit dodržení standardů kvality životního prostředí (EQS – Environmental Quality Standards) při použití nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Technics) Integrovanému rozhodování podléhají obligatorně zařízení spadající do některé z kategorií uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci (stávající/nová zařízení). Fakultativně i v případě jiných rozhodnutí na základě žádosti provozovatele.

3 Integrované rozhodování: Účelem integrovaného rozhodování je stanovit závazné podmínky pro provoz zařízení; Podmínky jsou obsahem integrovaného povolení a zahrnují především stanovení emisních limitů pro vyjmenované znečišťující látky, podmínky pro nakládání s odpady, podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a další podmínky nutné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví člověka; Při stanovování podmínek pro provoz zařízení je nutné vycházet z požadavků kladených na nejlepší dostupné techniky (BAT - Best Available Techniques; referenční dokumenty ES o BAT technikách - BREF).

4 Integrovaná prevence – průběh řízení Příslušným správním úřadem je krajský úřad Ostatní subjekty: žadatel (provozovatel zařízení), ostatní účastníci řízení, DOSS, odborně způsobilá osoba, veřejnost, dotčené územně samosprávné celky, dotčený stát; Žádost podaná provozovatelem zařízení (popis zařízení a jeho vlivů na životní prostředí, návrh závazných podmínek jeho provozu); Vyjádření odborně způsobilé osoby (nejčastěji AIP – Agentury integrované prevence) Obsah integrovaného povolení: podmínky provozu, monitorování a vyhodnocování. Provoz zařízení podléhá pravidelné kontrole (alespoň jednou v průběhu osmi let) ze strany správních orgánů. Vztah k jiným řízením: –EIA: Posuzování vlivů na ž.p. předchází integrovanému povolování; –Řízení podle stavebního zákona: bez pravomocného integrovaného povolení nelze vydat stavební povolení


Stáhnout ppt "Integrovaná prevence. Integrovaná prevence – prameny, cíle a předmět Prameny právní úpravy: –Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování."

Podobné prezentace


Reklamy Google