Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentura Integrované Prevence (IPPC) založena v dubnu 2002 - začleněním do ČEÚ (§5) Cíl: odborná podpora státní správy, průmyslu a veřejnosti při implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentura Integrované Prevence (IPPC) založena v dubnu 2002 - začleněním do ČEÚ (§5) Cíl: odborná podpora státní správy, průmyslu a veřejnosti při implementaci."— Transkript prezentace:

1 Agentura Integrované Prevence (IPPC) založena v dubnu 2002 - začleněním do ČEÚ (§5) Cíl: odborná podpora státní správy, průmyslu a veřejnosti při implementaci IPPC

2 Požadavky na odbornou podporu implementace IPPC  Soulad se zákonem č. 76/2002 Sb.;  Max. důraz na odbornost zaměstnanců v oblastech BAT, horizontálních aspektů (např. monitoring) a integrovaného způsobu řešení vlivů provozů na životního prostředí;  Spolehlivost poskytování servisu;  Pružnost jednání.

3 Funkce odborné podpory Integrační (postupné budování databáze informací o environmentální výkonnosti používaných technologií) Odborná v oblasti BAT Informační (vůči úřadům podnikům a veřejnosti)

4 Systém IPPC podnikové plánování

5 Hlavní činnosti 1)Zpracování odborných vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení (§ 11); 2)Spolupráce na kontrole (§ 18); 3)Vedení IRZ (hlava III zákona); 4)Spolupráce na zabezpečování systému výměny informací o BAT (§ 27); 5)Spolupráce s odborem IPPC a EIA MŽP na implementaci IPPC (informační podpora, reporting do EU, projekty PHARE, aj.); 6)Prosazování udržitelného rozvoje a spolupráce s dalšími odbornými institucemi.

6 Začlenění Agentury do ČEÚ

7 činnosti Agentury v r. 2002 personální a technické zabezpečení Agentury zaškolení zaměstnanců (legislativa, BREFy,…) spolupráce na projektech (Phare atd.) navázání spolupráce s dotčenými subjekty v rámci IPPC (KÚ, ČIŽP, odvětv. svazy, VÚ) rozšíření informačních služeb centra IPPC (aktualizace databáze podniků spadajících pro IPPC) účast na systému výměny informací o BAT (projekty v oblasti hutního p. a povrchových úprav) spolupráce na přípravě IRZ spolupráce na odborném výkladu přílohy č. 1 zákona

8 Struktura AIP k 1.1.2003

9 Plán činnosti Agentury – 2003 Zpracování vyjádření k žádostem o IP Stabilizace zaměstnanců Interní příručky k žádostem po odvětvích Spolupráce na projektech (Phare a dalších) Spolupráce s KÚ, ČIŽP Informační podpora implementace IPPC (i pro podniky) Práce v TPS, TWG, Sledování vývoje BAT (v odvětví bez BREF) Spolupráce na přípravě IRZ

10 Přehled o zařízeních IPPC (k. 1) http://www.ceu.cz/IPPC/ Kód Počet zařízení 1.1 1.1 Spalovací zařízení o jmenovitém příkonu větším než 50 MW (a) 166 1.2 1.2 Rafinerie minerálních olejů 4 1.3 1.3 Koksovací pece 3 1.4 1.4 Zař. na zplynování a zkapalňování uhlí 1 http://gis.ceu.cz/ippc/ http://gis.ceu.cz/ippc/ mapy dle kategorií, krajů,…

11 Hlavní části Žádosti o IP (vyhláška č. 554/2002) 5. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 77. Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají/budou používat a jím jsou/budou produkovány 7. 7.4. Palivo-energetická bilance, zdroje a spotřebiče, úsporná opatření 7.4.1. Vstupy paliv a energií 8. Emise a jejich zdroje; další vlivy ze zařízení 8. 9 Porovnání emisních parametrů zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

12 Žádost o IP pokrač. 9.Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území 10.Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu 11. Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí 13.Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění !!! ???

13 Podpora přípravy na podání žádosti o integrované povolení BREFy, info o technologiích EMS/ EMAS (role ISO 14000) EIA Evidence z monitoringu Energetický audit

14 Příprava na podání žádosti o integrované povolení 1) Konzultace s příslušným KÚ na vhodném termínu podání žádosti a stanovení rozsahu žádosti (souvisejících činností) výhoda dřívějšího podání žádosti o IP – možnost delšího rozfázování platnosti podmínek IP 2) Možnost předběžných konzultací s AIP zejména o - posuzování BAT, - aplikaci horizontálních aspektů (monitoring) - posouzení hledisek z příl. č. 3 zákona o IPPC

15 Stav příruček BREF Velká spalovací zařízení - 1st draft (03.01) Energetická účinnost (zač. prací 2003) v ČR vznikla v r. 2002 prac. skupina Monitoring BREF Chladící systémy BREF Ekonomické a Crossmedia vlivy D1 (11.02) Originály na http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htmhttp://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm Překlady na http://www.ippc.cz a http://www.ceu.cz/IPPChttp://www.ceu.cz/IPPC

16 Když není BREF? Využít informace o běžně se v daném odvětví vyskytujících technologiích a provozních postupech. Tyto informace porovnat z hlediska minimalizace environmentálních dopadů s využitím přílohu č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb., (hlediska pro stanovení BAT)

17 Zdroje info – když nejsou BREFy www.environment-agency.gov.uk (příručky ke karegorii 1 z let 1995 –2000, systém IPC)www.environment-agency.gov.uk Projekty AIP – zmapování technologií v oblasti povrchových uprav (2.3 c), 2.6 a 6.7), SVUOM Materiály zpracované svazy/asociacemi

18 Projekt - analýza připravenosti hutního průmyslu na zavedení IPPC analýza současného stavu environmentální výkonnosti hutního průmyslu dle BREF, analýza ekonomických dopadů implementace zpracování verifikovaného přehledu podniků kategorie 2.1 – 2.5 přílohy 1 zákona navržení podkladů pro sestavení harmonogramu postupného podávání žádostí o IP od provozovatelů existujících zařízení navržení výkladu specifikace kategorií 2.1 – 2.5, navržení seznamu souvisejících činností

19 Kontakt Monika Přibylová Agentura integrované prevence, Český ekologický ústav T: 267 225 328 pribylova@ceu.cz Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 Kontakt na jednotlivé odborné pracovníky: www.ceu.cz/IPPCwww.ceu.cz/IPPC Agentura IP


Stáhnout ppt "Agentura Integrované Prevence (IPPC) založena v dubnu 2002 - začleněním do ČEÚ (§5) Cíl: odborná podpora státní správy, průmyslu a veřejnosti při implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google