Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podklady k posouzení vlivu akce z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podklady k posouzení vlivu akce z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování."— Transkript prezentace:

1 POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podklady k posouzení vlivu akce z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s Pokynem Ministerstva životního prostředí č. 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 – 2006 na základě materiálu „Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ a „Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000“ zpracovaného na základě dohody MMR a MŽP. Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Krajského úřadu Libereckého kraje, leos.krecek@kraj-lbc.cz

2 2 Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací Informační, propagační kampaň Informační, propagační kampaň Pořádání přednášek, seminářů, workshopů Pořádání přednášek, seminářů, workshopů Poradenská činnost Poradenská činnost Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže Pracovní terapie Pracovní terapie Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně) Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně) Pořízení rehabilitačních pomůcek spojených bezprostředně s realizací projektu Pořízení rehabilitačních pomůcek spojených bezprostředně s realizací projektu Učební pomůcky a studijní materiály Pořízení didaktické techniky Pořízení výstavní techniky (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely) Pořádání výstav, kulturních a společenských akcí Tlumočení, překlady Sociální služby pro cílové skupiny Pořízení materiálů, surovin a drobných pracovních nástrojů Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky Osobní náklady Cestovné a stravné Žadatelé, kteří žádají na záměry níže uvedené, nemusejí žádat o stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: Žadatelé, kteří žádají na záměry níže uvedené, nemusejí žádat o stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:

3 3 Posouzení vlivu na území soustavy Natura Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací Informační, propagační kampaň Informační, propagační kampaň Pořádání přednášek, seminářů, workshopů Pořádání přednášek, seminářů, workshopů Poradenská činnost Poradenská činnost Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže Pracovní terapie Pracovní terapie Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně) Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně) Rehabilitační pomůcky spojené bezprostředně s realizací projektu Rehabilitační pomůcky spojené bezprostředně s realizací projektu Učební pomůcky a studijní materiály Učební pomůcky a studijní materiály Didaktická technika Výstavní technika (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely) Pořádání výstav, kulturních a společenských akcí Tlumočení, překlady Sociální služby pro cílové skupiny Materiál, suroviny a drobné pracovní nástroje Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky Osobní náklady Cestovné a stravné Žadatelé, kteří žádají na záměry níže uvedené, nemusejí žádat o stanovisko podle ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: Žadatelé, kteří žádají na záměry níže uvedené, nemusejí žádat o stanovisko podle ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

4 4 Posouzení vlivu na životní prostředí Výše uvedené záměry nevyžadují předložení dokladu o vlivu na životní prostředí a o vlivu na území soustavy Natura  žádost bude obsahovat pouze prohlášení, že akce tato dvě posouzení nevyžaduje (v souladu s přílohou č. 12 Pokynů pro žadatele). Výše uvedené záměry nevyžadují předložení dokladu o vlivu na životní prostředí a o vlivu na území soustavy Natura  žádost bude obsahovat pouze prohlášení, že akce tato dvě posouzení nevyžaduje (v souladu s přílohou č. 12 Pokynů pro žadatele). Jiné záměry tyto doklady vyžadují  příslušným úřadem k jeho vydání je odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, správa CHKO nebo NP. Jiné záměry tyto doklady vyžadují  příslušným úřadem k jeho vydání je odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, správa CHKO nebo NP.


Stáhnout ppt "POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podklady k posouzení vlivu akce z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování."

Podobné prezentace


Reklamy Google