Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Povinné přílohy přikládané k žádosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2. Rozpočet akce 2. Rozpočet akce 3. Podklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Povinné přílohy přikládané k žádosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2. Rozpočet akce 2. Rozpočet akce 3. Podklady."— Transkript prezentace:

1 1 Povinné přílohy přikládané k žádosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2. Rozpočet akce 2. Rozpočet akce 3. Podklady pro ekonomické hodnocení akce 3. Podklady pro ekonomické hodnocení akce 4. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 4. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 5. Soulad s rozvojovou strategií 5. Soulad s rozvojovou strategií 6. Doklady o právní subjektivitě žadatele 6. Doklady o právní subjektivitě žadatele 7. Výpis z rejstříku trestů 8. Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce do OP RLZ 9. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje 10. Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí 11. Doklad o partnerství 12. Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí akce 13. Projektová dokumentace 14. Seznam příloh

2 2 Příloha č. 1 Čestné prohlášení o bezdlužnosti Prohlášení automaticky generuje žádost ELZA Prohlášení automaticky generuje žádost ELZA Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči FÚ, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám, Celní správě, FNM ČR, PF ČR, SFDI, SFRB, SFŽP… Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči FÚ, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám, Celní správě, FNM ČR, PF ČR, SFDI, SFRB, SFŽP…

3 3 Příloha č. 6 Doklady o právní subjektivitě žadatele – originály /ověřené kopie obce – doklad o přidělení IČ obce – doklad o přidělení IČ svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov, doklad o registraci a přidělení IČ svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov, doklad o registraci a přidělení IČ rozpočtová nebo příspěvková organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ rozpočtová nebo příspěvková organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ NNO – zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci a přidělení IČ NNO – zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci a přidělení IČ

4 4 Příloha č. 7 Výpis z rejstříku trestů právnická osoba – výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců ne starší než 90 dnů právnická osoba – výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců ne starší než 90 dnů žadatel nesmí mít záznam o odsouzení pro trestný čin související s podnikáním, nebo hospodářský či majetkový trestný čin žadatel nesmí mít záznam o odsouzení pro trestný čin související s podnikáním, nebo hospodářský či majetkový trestný čin

5 5 Příloha č. 8 Čestné prohlášení o souběžném nepředložení akce do OP Rozvoj lidských zdrojů Generuje ELZA Generuje ELZA Žadatel prohlašuje, že žádost o dotaci na akci xxx nebyla současně podána do Žadatel prohlašuje, že žádost o dotaci na akci xxx nebyla současně podána do OP RLZ. OP RLZ.

6 6 Příloha č. 9 Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Žádost automaticky generuje ELZA Žádost automaticky generuje ELZA Způsob vyplnění: obce – žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 0 Kč 0% celkových uznatelných nákladů Způsob vyplnění: obce – žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 0 Kč 0% celkových uznatelných nákladů kraje - žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši xx Kč 12% celkových uznatelných nákladů kraje - žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši xx Kč 12% celkových uznatelných nákladů NNO - žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši xx Kč 10% celkových uznatelných nákladů NNO - žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši xx Kč 10% celkových uznatelných nákladů

7 7 Příloha č. 11 Doklad o partnerství vyžadován, jsou-li do akce zahrnuti partneři vyžadován, jsou-li do akce zahrnuti partneři smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva, povinnosti (např. smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku) smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva, povinnosti (např. smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku)

8 8 Příloha č. 12 Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí akce Automaticky generuje ELZA Automaticky generuje ELZA Žadatel prohlašuje, že má vlastní prostředky na 100% finanční krytí akce Žadatel prohlašuje, že má vlastní prostředky na 100% finanční krytí akce Průkazné krytí je nutno doložit až k podpisu smlouvy Průkazné krytí je nutno doložit až k podpisu smlouvy Za prokazatelné se považuje: Za prokazatelné se považuje: úvěrový příslib úvěrový příslib úvěrová smlouva úvěrová smlouva výpis z běžného účtu (ne starší než 30 dnů) výpis z běžného účtu (ne starší než 30 dnů) usnesení zastupitelstva (u obcí) usnesení zastupitelstva (u obcí)

9 9 Příloha č. 13 Projektová dokumentace Příloha předkládaná spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy Příloha předkládaná spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy Žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru Žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru

10 10 Příloha č. 14 Seznam příloh Automaticky generuje ELZA Automaticky generuje ELZA Musí být podepsaný žadatelem Musí být podepsaný žadatelem

11 11 Upozornění Při vyplňování ELZY lze v záložce přílohy připojit, příp. naskenovat všechny přílohy. Finální soubor je pak ale příliš velký a způsobuje problémy při administraci a transportu žádosti. Přílohy proto prosím nepřipojujute do žádosti,m ale jako samostatný soubor odděleně. Při vyplňování ELZY lze v záložce přílohy připojit, příp. naskenovat všechny přílohy. Finální soubor je pak ale příliš velký a způsobuje problémy při administraci a transportu žádosti. Přílohy proto prosím nepřipojujute do žádosti,m ale jako samostatný soubor odděleně.


Stáhnout ppt "1 Povinné přílohy přikládané k žádosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 1.Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2. Rozpočet akce 2. Rozpočet akce 3. Podklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google